Péire de phríomhghradaim litríochta Oireachtas na Gaeilge tugtha leis ag Colm Ó Ceallacháin – seo liosta na mbuaiteoirí go léir…

Fógraíodh buaiteoirí chomórtas litríochta an Oireachtais i gCill Airne tráthnóna agus féile na bliana seo seolta go hoifigiúil

Péire de phríomhghradaim litríochta Oireachtas na Gaeilge tugtha leis ag Colm Ó Ceallacháin – seo liosta na mbuaiteoirí go léir…

Tá péire de na príomhdhuaiseanna i gComórtas Liteartha an Oireachtais 2023 buaite ag an gCorcaíoch Colm Ó Ceallacháin. 

Agus buaiteoirí na ngradam fógartha ag seoladh Oireachtas na Samhna i gCill Airne tráthnóna, bronnadh Buaicshaothar Próis na Bliana chomh maith leis an gcéad duais sa chomórtas Úrscéal – Ficsean Liteartha ar Ó Ceallacháin dá shaothar, Fiche. 

An Dr Gearóid Denvir ag bronnadh duais ar Cholm Ó Ceallacháin. Pic: Seán Ó Mainnín/Tuairisc

Cathal Ó Searcaigh a fuair an dara duais sa chomórtas úrscéalaíochta dá shaothar Saighdiúir. 

An t-úrscéal ‘Nois Tá’s Agam a scríobh Páid Ó Neachtain agus Bróna Ní Uallacháin agus Éanna Corr le hAntain Mac Lochlainn a bhuaigh na duaiseanna úrscéalaíochta do dhaoine óga. 

Vivian Uíbh Eachach a thug leis an chéad áit sa chomórtas Saothar Próis le Díon Gael ar Ghabhal Raghnaill – Fiacha mac Aodha Ó Broin agus a Theaghlach Oirirc Ársa agus Seán Ó Dubhchon a tháinig sa chéad áit sa rannóg Saothair do Dhaoine Fásta le Faoiseamh Ón gCiúnas.  

Seán Ó Dubhchon agus an Dr Gearóid Denvir. Pic: Seán Ó Mainnín/Tuairisc

Bhuaigh an t-údar aitheanta Alan Titley dhá dhuais ag gradaim na bliana seo, ceann don ghearrscéal is fearr lena shaothar Scéal an Tí Mhóir Eile, agus ceann eile don scéal is fearr atá dírithe ar dhéagóirí le An Buachaill Báire. 

Micheál Ó Siochrú a bhuaigh an duais don dán is fearr le Ionannú agus is ar Liam Mac Peaircín a bronnadh an duais don chnuasach filíochta is fearr agus a shaothar Mo thaibh-bhéithe roghnaithe ag na moltóirí. 

Clíodhna Ní Neachtain agus Éabha Nic Dhonncha a bhuaigh duais na scéalaíochta sa rannóg faoi 16. Pic: Seán Ó Mainnín/Tuairisc

Bronnadh 37 duais ar fad agus tá na buaiteoirí uile a fógraíodh sna comórtais do dhaoine óga agus do dhaoine fásta le feiceáil thíos. Duaischiste iomlán de €30,000 a bhí ann do Chomórtas Liteartha an Oireachtais 2023. 

“Déanaim comhghairdeas ó chroí leis na scríbhneoirí ar fad ar bronnadh duaiseanna liteartha orthu inniu,” a dúirt Máirín Nic Dhonnchadha, Ceannasaí an Oireachtais. “Is léiriú é caighdeán na saothar ar an mborradh atá faoin scríbhneoireacht chruthaitheach i nGaeilge i measc an uile aoisghrúpa.” 

Uachtarán an Oireachtais, an Dr. Gearóid Denvir, a sheol Oireachtas na Samhna 2023 go hoifigiúil tráthnóna in Óstán Brehon i gCill Airne. 

COMÓRTAIS LITEARTHA DON SCRÍBHNEOIR FÁSTA

COMÓRTAS A1: ÚRSCÉAL – FICSEAN LITEARTHA 

An Chéad Duais: €3,000 

Fiche Colm Ó Ceallacháin, Sean-Bhóthar na hEochaille, Co. Chorcaí 

An Dara Duais: €1,000  

Saighdiúir Cathal Ó Searcaigh, Min a’ Leá, Co. Dhún na nGall 

 

COMÓRTAS A2: FICSEAN DO DHAOINE ÓGA (9/10-12) 

An Chéad Duais: €2,000 

‘Nois Tá’s Agam Páid Ó Neachtain & Bróna Ní Uallacháin, An Chré Dhubh, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: €750 

Bilal agus Cócó Áine Uí Fhoghlú, An Linn Bhuí, Co. Phort Láirge 

 

COMÓRTAS A3: FICSEAN DO DHAOINE ÓGA (13-15) 

An Chéad Duais: €2,000 

Éanna Corr Antain Mac Lochlainn, Baile Phib, Co. Bhaile Átha Cliath 

An Dara Duais: €750  

Cé leis thú? Máire Uí Dhufaigh, Inis Oírr, Co. na Gaillimhe 

  

COMÓRTAS A4: SAOTHAR PRÓIS   

Duais: €1,250 

Díon Gael ar Ghabhal Raghnaill – Fiacha mac Aodha Ó Broin agus a Theaghlach Oirirc Ársa Vivian Uíbh Eachach, Cros an Araldaigh, Co. Bhaile Átha Cliath  

BUAICSHAOTHAR PRÓIS NA BLIANA 

Urraithe ag TG4 

Duais: €3,000 

Fiche Colm Ó Ceallacháin, Sean-Bhóthar na hEochaille, Co. Chorcaí 

  

COMÓRTAS A5: SAOTHAIR DO DHAOINE FÁSTA 

An Chéad Duais: €2,000 

Faoiseamh Ón gCiúnas Seán Ó Dubhchon, Machaire Rabhartaigh, Gort a’ Choirce, Co. Dhún na nGall 

An Dara Duais: €750 

Caidreamh: Trí scéilín Gearmáinise Míne Mhic Cóil, Ráth Chairn, Co. na Mí 

  

COMÓRTAS A6: CUR CHUN CINN NA GAEILGE 

Maoinithe ag Conradh na Gaeilge 

Duais: €1,000 

Miotal ár Sinsear Liam Mac Peaircín, Coláiste Mhuire gan Smál, Co. Luimnigh 

 

COMÓRTAS A7: GEARRSCÉAL – DUAIS AN MHAOLÁNAIGH   

Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta 

An Chéad Duais: €500 

Scéal Tí Mhóir Eile Alan Titley, Glasnaíon, Co. Bhaile Átha Cliath   

An Dara Duais: €250 

Greim Aifric Ní Scolaí, Indreabhán, Co. na Gaillimhe 

  

COMÓRTAS A8: SCÉAL DÍRITHE AR DHÉAGÓIRÍ 

Maoinithe ag Ard-Chomhairle Chumann Lúthchleas Gael 

Duais: €500 

An Buachaill Báire Alan Titley, Glasnaíon, Co. Bhaile Átha Cliath 

 

COMÓRTAS A9: DÁN 

Maoinithe ag Éigse Éireann 

Duais: €400 

Ionannú Mícheál Ó Siochrú, Lios na Graí, Co. Luimnigh 

  

COMÓRTAS A10: CNUASACH FILÍOCHTA 

Maoinithe ag Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin, Chiarraí, Chorcaí, an Chláir, Luimnigh, Phort Láirge, Thiobraid Árann Thuaidh agus Theas, Dhún na nGall, Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma 

Duais: €1,500  

Mo thaibh-bhéithe Liam Mac Peaircín, Coláiste Mhuire gan Smál, Co. Luimnigh 

  

COMÓRTAS A11: DRÁMA RAIDIÓ 

Maoinithe ag Coimisiún na Meán 

An Chéad Duais: €1,250 

Clann Fionnuala Ní Fhlatharta, Baile an tSléibhe, Co. na Gaillimhe 

An Dara Duais: €750 

Séasúr Oscailte Seán Mac Dhonnagáin, Ráth Fearnáin, Co. Bhaile Átha Cliath 

An Tríú Duais: €500 

Biúró na hEorpa, Gleann na Raithní Gearóid Ó Treasaigh, Gort an Bholláin, Co. na Gaillimhe 

  

COMÓRTAS A12: DRÁMA AONGHNÍMH 

Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta 

Duais: €750 

An Chos Eile Seán Mac Dhonnagáin, Ráth Fearnáin, Co. Bhaile Átha Cliath 

 

COMÓRTAS A13: COMÓRTAS CUIMHNEACHÁIN AOIDH UÍ RUAIRC 

Maoinithe ag an gCumann Scoildrámaíochta agus Oireachtas na Gaeilge 

Duaischiste: €1,200 

ROINN A 

An Chéad Duais: €400  

An Mac Tíre Mór Ocrach Áine Ní Ghlinn, Ráth Fearnáin, Co. Bhaile Átha Cliath 

ROINN B 

An Chéad Duais: €400  

An Sionnach Glic Jayne Uí Néill, An Chraobh, Co. Thír Eoghain 

ROINN C 

An Chéad Duais: €400  

An Chéad Dráma Bróna Ní Uallacháin, An Chré Dhubh, Co. na Gaillimhe 

  

COMÓRTAS A14: SAOTHAR SPIORADÁLTACHA / CREIDIMH / ÁBHAR MARANA 

Maoinithe ag Timire – Foilseacháin Ábhair Spioradálta 

Duais: €750 

Doirse an Teampaill: Dánta ó Spioradáltacht Chríostaí Marie Whelton, Institiúid Oideachais Marino, Co. Bhaile Átha Cliath 

  

COMÓRTAS A15: IRISEOIREACHT 

An Chéad Duais: €500 

Mallacht nó Mí-ádh Mike P. Ó Conaola, An Spidéal, Co. na Gaillimhe 

An Dara Duais: €300 

Is leor neodar don eolach: forainmneacha úra sa Ghaeilge C E Ó hAodhagáin, Droichead na Dothra, Co. Bhaile Átha Cliath 

An Tríú Duais: €200 

Éire i nGeopholaitíocht an Domhain Alan Titley, Glasnaíon, Co. Bhaile Átha Cliath 

 

COMÓRTAIS LITEARTHA DON SCRÍBHNEOIR ÓG 

COMÓRTAS B3: IRISEOIREACHT – ROINN A (FAOI 16) 

Maoinithe ag Leabhair Comhar 

An Chéad Duais: €200  

Féile Perform 2022 Muireann Ní Uaithne, Baile Átha Troim, Co. na Mí  

An Dara Duais: €100 

Patsy O’Toole mar Mhisinéir san Afraic Sadhbh Ní Fhaoláin, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe 

  

COMÓRTAS B4: IRISEOIREACHT – ROINN B (FAOI 21) 

Maoinithe ag Gaeltacht UCD, Ionad Domhanda don Teanga agus don Chultúr 

An Chéad Duais: €200  

Tragóidí ar Muir: Ceachtanna le Foghlaim? Liam Ó hÓgáin, Baile na Rátha, Co. Chiarraí 

An Dara Duais: €100 

Tá muid uilig ag damhsa le chéile anois Niamh Nic Pháidín, Bun an Inbhir, Co. Dhún na nGall 

  

COMÓRTAS B5: SCÉAL – ROINN A (FAOI 16) 

Maoinithe ag cara leis an Oireachtas. 

An Chéad Duais: €200   

Na Coinnle Trioblóideacha Clíodhna Ní Neachtain & Éabha Nic Dhonncha, Cré Dhubh, Co. na Gaillimhe 

An Dara Duais: €100  

An Peann Luaidhe Kevin Mac Uiginn, Croithlí, Co. Dhún na nGall 

  

COMÓRTAS B7: DÁN – ROINN A (FAOI 16) 

An Chéad Duais: €200 

Is Madra Mé i nDomhan Cait Dylan Ó Crualaoich, An Uaimh, Co. na Mí 

  

COMÓRTAS B8: DÁN – ROINN B (FAOI 21) 

Maoinithe ag Ionad na Gaeilge Labhartha, Coláiste na hOllscoile Corcaigh 

An Chéad Duais: €300  

Cuisle na Cuallachta Liam Ó hÓgáin, Baile na Rátha, Co. Chiarraí 

An Dara Duais: €200  

Mo Chroí Katie Durne, Baile an Cheantaigh, Co. na Mí 

  

COMÓRTAS C1: GREANNÁN (RANG 3 – Bunscoileanna Lán-Ghaeilge & Gaeltachta) 

Maoinithe ag Gaeloideachas 

An Chéad Duais: €75 

An Bhliain 2023 Emerson Ó Fátharta, Inis Meáin, Co. na Gaillimhe 

An Dara Duais: €50 

An Crann Sí Antoine Ó Fátharta, Inis Meáin, Co. na Gaillimhe 

  

COMÓRTAS C2: GREANNÁN (RANG 4 – Bunscoileanna Lán-Ghaeilge & Gaeltachta) 

Maoinithe ag Gaeloideachas 

An Chéad Duais: €75 

An Torann Aisteach Ailbhe de Blácam, Inis Meáin, Co. na Gaillimhe 

 An Dara Duais: €50 

Tóraíocht Taisce Danu Ní Bhaoighill, Ard Aidhin, Co. Bhaile Átha Cliath 

  

COMÓRTAS C3: GREANNÁN (RANG 5 – Bunscoileanna Lán-Ghaeilge & Gaeltachta) 

Maoinithe ag Gaeloideachas 

An Chéad Duais: €75 

Bob & Breab Torin Ó Baoighill, Ard Aidhin, Co. Bhaile Átha Cliath 

An Dara Duais: €50 

Jimmy go Spás 2 Maitiú Mac Donnacha, Inis Meáin, Co. na Gaillimhe 

  

COMÓRTAS C4: GREANNÁN (RANG 6 – Bunscoileanna Lán-Ghaeilge & Gaeltachta) 

Maoinithe ag Gaeloideachas 

An Chéad Duais: €75 

An Clóca Draíochta Saileog de Blácam, Inis Meáin, Co. na Gaillimhe 

An Dara Duais: €50 

An Madra Dána Roxanne Hannon, Inis Meáin, Co. na Gaillimhe 

  

COMÓRTAS C5: SCRIPT GEARRSCANNÁIN NÓ GREANNÁIN (Bliain 1,2,3 – Iarbhunscoileanna Lán-Ghaeilge & Gaeltachta) 

Maoinithe ag Gaeloideachas 

An Chéad Duais: €150 

Níl aon tinteán mar do thinteán féin Mánus Ó Baoighill, Ard Aidhin, Co. Bhaile Átha Cliath 

  

COMÓRTAS C6: SCRIPT GEARRSCANNÁIN NÓ GREANNÁIN (Bliain 5 & 6 – Iarbhunscoileanna Lán-Ghaeilge & Gaeltachta) 

Maoinithe ag Gaeloideachas 

An Chéad Duais: €150 

Fillean an Feall ar an bhFeallaire Ciara Cox, Baile an tSléibhe, Co. na Gaillimhe 

An Dara Duais: €100 

Mascanna Fionnán Ó Baoighill, Ard Aidhin, Co. Bhaile Átha Cliath  

Fág freagra ar 'Péire de phríomhghradaim litríochta Oireachtas na Gaeilge tugtha leis ag Colm Ó Ceallacháin – seo liosta na mbuaiteoirí go léir…'

  • An Chuallacht Ghaelach, UCC

    Comghairdeachas mór le Colm Ó Ceallacháin ó na mic léinn ar fad sa Chuallacht! Bhí Colm againn san ollscoil cúpla seachtain ó shin ag ócaid litríochta agus bhain na mic léinn an-thaithneamh as a chuid saothair a chlos. Corcaigh abú! Comhghairdeachas mór groí lenár gCathaoirleach Liam Ó hÓgáin freisin!