Is gá do na meáin Bhéarla níos mó a dhéanamh don Ghaeilge chun airgead fógraíochta stáit a fháil – Ó Snodaigh

Tá ráite ag an Teachta Dála Aengus Ó Snodaigh nár cheart go mbeadh airgead stáit d’fhógraíocht i nGaeilge á thabhairt do dhreamanna a dhéanann neamhaird ar an nGaeilge

Is gá do na meáin Bhéarla níos mó a dhéanamh don Ghaeilge chun airgead fógraíochta stáit a fháil – Ó Snodaigh

Tá ráite ag Cathaoirleach Choiste Gaeilge an Oireachtais go bhféadfaí sciar d’fhógraíocht phoiblí a bhaint ó nuachtáin agus irisí nach ndéanann aon ábhar Gaeilge a fhoilsiú.

Dúirt Aengus Ó Snodaigh go bhfuil sé in am ag nuachtáin náisiúnta agus áitiúla ar fud na tíre níos mó a dhéanamh chun ábhar a chur ar fáil i nGaeilge

Dar leis an Teachta Dála de chuid Shinn Féin, d’fhéadfaí eagarthóirí na nuachtán a thabhairt os comhair Thithe an Oireachtais chun míniú a thabhairt ar an neamhaird a dhéantar ar an teanga ina gcuid foilseachán.

Agus é ag labhairt ag cruinniú de chuid Choiste na Gaeilge inné, d’iarr an Teachta Ó Snodaigh ar nuachtáin agus irisí ar fud na tíre cinneadh a dhéanamh “go mbeadh ailt Ghaeilge mar chuid dá seirbhís rialta dá gcustaiméirí agus dá léitheoirí.”

Mar fhreagra ar cheist ó Tuairisc.ie faoin gcaoi a bhféadfadh Tithe an Oireachtais ugach a thabhairt do na foilseacháin sin a dhéanamh, luaigh Ó Snodaigh an tAcht Teanga nua a ritheadh ag deireadh na bliana seo caite.

Faoin Acht sin, tá dualgas ar chomhlachtaí poiblí 20% dá bhfógraíocht a dhéanamh i nGaeilge agus 5% a dhéanamh ar na meáin Ghaeilge.

Dúirt Ó Snodaigh go bhfuil sé den tuairim nár chóir go gcuirfí an fhógraíocht sin i nGaeilge ar fáil i bhfoilseacháin nach raibh slí ann don teanga agus go bhféadfadh sin spreagadh a thabhairt d’eagarthóirí níos mó Gaeilge a fhoilsiú.

“D’fhéadfaí a mheabhrú dóibh go bhfuil deis airgid ann amach anseo. Bheadh mise ag impí ar an státchóras, agus ualach orthu fógraíocht a dhéanamh trí Ghaeilge, nach mbeadh siad ag tabhairt na bhfógraí sin d’fhoilseacháin nach bhfuil aon mheas acu nó nach bhfuil ag déanamh aon chlúdach ar rudaí as Gaeilge,” a dúirt Ó Snodaigh.

“Beidh bata ag an stát amach anseo mar beidh siad in ann a rá ‘Tá muid chun an t-airgead uile seo a chaitheamh ar na meáin Ghaeilge’ agus is slám mór airgid é, seachas é a chur chuig na meáin Bhéarla den chuid is mó.”

Le linn an phlé faoi chás fhoilsitheoireacht na Gaeilge i dTeach Laighean inné, thagair an scríbhneoir aitheanta agus iar-ollamh Alan Titley don easpa léirmheasanna ar leabhair Ghaeilge sna meáin Bhéarla agus dúirt go bhféadfaí eagarthóirí liteartha a thabhairt os comhair an Choiste chun na saothair a bhí ar fáil i nGaeilge “a chur ina luí orthu” agus iad “a náiriú ó am go chéile”.

Dúirt Ó Snodaigh go bhféadfaí an rud céanna a dhéanamh le heagarthóirí na nuachtán agus na n-irisí ar fud na tíre.

“B’fhéidir gur gá dúinn ceist a chur ar na heagarthóirí i gcoitinne teacht os comhair an choiste agus a mhíniú dúinn chomh tubaisteach is atá na nuachtáin sin ó thaobh na Gaeilge de,” a dúirt sé.

Mheas Ó Snodaigh go raibh sé in am acu a thuiscint nach bhfuil an Ghaeilge “scartha amach go hiomlán ón ngnáthshaol”, mar a thugann na meáin Bhéarla le fios, dar leis.

“Níos mó agus níos mó, tá sé soiléir go bhfuil an Ghaeilge níos lárnaí i saol an-chuid den phobal lasmuigh den Ghaeltacht ná mar a bhí.”

Ag cruinniú an choiste inné, iarradh ar Theachtaí agus Seanadóirí tacaíocht agus aitheantas breise a lorg ón stát agus ó na meáin Bhéarla do leabhair agus irisí Gaeilge.

Dúirt Alan Titley gur “geall le míorúilt” a bhfuil bainte amach ag lucht na bhfoilseachán Gaeilge “i lár na bailbhe”.

Mheas sé gur fhág easpa suime na meán Béarla go raibh “sciar maith de shaol na tíre” á cheilt ar chuid mhór den phobal.

Dúirt Cathal Goan, Cathaoirleach Bhord Comhar, gur “bac” na ciorruithe a rinneadh ar na meáin scríofa Ghaeilge le tamall de bhlianta anuas “ar fhorbairt seirbhísí atá ríthábhachtach do phobal na Gaeilge in Éirinn agus thar lear agus d’inmharthanacht na teanga féin”.

Fág freagra ar 'Is gá do na meáin Bhéarla níos mó a dhéanamh don Ghaeilge chun airgead fógraíochta stáit a fháil – Ó Snodaigh'