Fiosrú le déanamh faoi Ghaeilge ‘Tá mé fear’ ar leabhrán atá á scaipeadh ar gach teaghlach sa stát

Thug Údarás Uchtála na hÉireann le fios go bpléifidís leabhrán dátheangach leis an gcomhlacht seachtrach a rinne an obair aistriúcháin dóibh

Fiosrú le déanamh faoi Ghaeilge ‘Tá mé fear’ ar leabhrán atá á scaipeadh ar gach teaghlach sa stát

Tá eagraíocht stáit le fiosrú a dhéanamh faoi chaighdeán an aistriúcháin Ghaeilge a rinneadh ar leabhrán dátheangach atá a scaipeadh ar gach teaghlach sa stát.

Chinn Údarás Uchtála na hÉireann fiosrú a dhéanamh faoi ghearán gur Gaeilge ‘Tá mé fear’ atá sa leabhrán eolais faoin Acht um Fhaisnéis Bhreithe agus Rianú, 2022.

Ar na botúin a aimsíodh sa leabhrán bhí an abairt ‘Níl an leabhar seo ach achoimre’.

Chuir an té a rinne gearán faoin leabhrán eolais dátheangach ar a súile don Údarás Uchtála gur “botún bunúsach” a bhí anseo a dtugtar “an botún ‘Tá mé fear” air”.

Luaigh sé chomh maith botún sa teideal ar chlúdach an leabhráin, áit a bhfuil ‘faoi Bhreithe’ scríofa seachas ‘faoi Bhreith’ nó ‘faoi Bhreitheanna’.

Thug Údarás Uchtála na hÉireann le fios go bpléifidís ceist an leabhráin leis an gcomhlacht seachtrach a rinne an obair aistriúcháin don leabhrán atá á chur amach ag an Údarás, an Roinn Leanaí agus Túsla.

Sa “sampla” de na botúin agus den drochaistriúchán a cuireadh faoi bhráid an Údaráis, bhí roinnt abairtí Gaeilge nach raibh aon chiall leo.

‘Seo i dtionscnamh de chuid Rialtas na hÉireann’, mar shampla, an t-aistriúchán a rinneadh ar ‘This is an initiative of the Government of Ireland’.

Bhí briathar san aimsir mhícheart i measc na mbotún eile – ‘osclaítear’ nuair is ‘osclófar’ a bhí i gceist.

Tugadh faoi deara chomh maith go raibh roinnt athrá gan dealramh sa leagan Gaeilge den téacs:

‘Ach tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur seirbhísí ar leith agus ar leith iad an dá cheann agus gur gá iad a chur i bhfeidhm ar leithligh.’

Dúradh go raibh sampla eile den athrá gan dealramh le fáil in úsáid an fhocail ‘rogha’ san abairt, ‘Is bealach é an Clár Tosaíochta Teagmhála le cur ar chumas daoine a rogha rogha a chlárú.’

Botún eile a luaigh an té a rinne an gearán, ar saineolaí ar an nGaeilge é, ná nach ndearnadh aon idirdhealú san aistriúchán Gaeilge idir an focal ‘adoptive’ agus ‘adopted’, rud a d’fhág go raibh ‘tuismitheoir uchtála’ agus ‘páiste uchtála’ aige seachas ‘páiste uchtaithe’.

Dúradh nach raibh ciall ar bith le habairtí eile amhail “Ar choinníoll D’fhéadfadh mír ar bith a bheith i seilbh an Údaráis Uchtála nó Tusla…’

Seoladh an leabhrán mar chuid d’fheachtas poiblí faisnéise a bhfuil sé mar aidhm aige a chinntiú go dtuigeann daoine a uchtaíodh, go dleathach nó go mídhleathach, go bhfuil cead acu faoin reachtaíocht nua rochtain a fháil ar aon eolas atá ann faoina mbreith nó tús a saoil.

Ní hé seo an chéad uair ar caitheadh amhras ar chaighdeán an aistriúcháin a rinne comhlacht seachtrach do chomhlacht poiblí.

Comhlacht seachtrach aistriúcháin, mar shampla, a d’aistrigh ‘Mind the steps’ mar ‘Intinn na céimeanna’ ar phóstaer de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte níos túisce i mbliana.

Anuraidh baineadh anuas comharthaí a bhíodh ag fógairt  cosc ar cheamaraí in ionaid tástála Covid-19 nuair a cuireadh botún san aistriúchán Gaeilge ar a súile do FSS.

Sa bhfógra bhí ‘No cameras’ aistrithe go Gaeilge mar ‘Uimh Ceamaraí’ amhail is gur giorrúchán ar an bhfocal Béarla ‘number’ a bhí i gceist leis an ‘No’.

Dúradh an uair sin chomh maith gur cuireadh an t-aistriúchán Gaeilge don fhógra agus an phriontáil amach ar conradh go dtí soláthróir eile.

Fág freagra ar 'Fiosrú le déanamh faoi Ghaeilge ‘Tá mé fear’ ar leabhrán atá á scaipeadh ar gach teaghlach sa stát'

 • Éilís Ní Anluain

  ‘tionscnamh é seo de chuid Rialtas na hÉireann’ atá ag Google

 • Aistritheoir

  Seans maith go bhfuil an eagraíocht sin ag ligean uirthi féin gur comhlacht seachtrach ba chúis leis na botúin sin ach i ndáiríre gur úsáid siad Google chun an leabhrán a aistriú mar ‘nach léifidh aon duine i nGaeilge é’!

 • Clive Geraghty

  Náireach.

 • James Pelow

  An té nach n-íocann daoine go maith, ní fhaigheann sé daoine maithe…

 • Antóin

  An chéad pharagraf ón leabhrán céanna.

  “Deimhníonn sé an ceart atá ag duine eolas a bheith acu ar a mbunús, Beidh rochtain shoiléir ráthaithe ar fhaisnéis agus ar thaifid faoina mbreith agus faoina luathshaol ag daoine a uchtaíodh, a cuireadh ar lóistín, ar ábhar do chlárú breithe mídhleathach nó a rugadh i Máthair agus Leanbh nó institiúid Baile an Chontae.”

  “ar ábhar do chlárú breithe mídhleathach” Gan an leagan Béarla ní bheadh a fhios agam gur ‘ the subject of an illegal birth registration’ atá i gceist. Agus maidir le “a rugadh i máthair agus leanbh” !

  Agus an chéad líne féin, is iomaí duine mach mbeadh sásta leis an aistriúchán sin.

  Ábhar anseo do mhic léinn atá ag déanamh staidéar ar chúrsaí aistriúcháin.

 • JP

  Fáilte go dtí ‘DysDopia’ na hÉireann.

 • Craoladh

  Go raibh maith agat as an t-aistriúcháin sin a Antóin, ní rabhas in ann tóin nó ceann a dhéanamh as

 • Roisín Ní Ghráda

  Náireach ar fad, níl aon mheas ag an rialtas ar ár dteanga, gramadach mícheart agus aistriúcháin ghránna dothuigthe go forleathan ar fud na tíre, m/sh “Geata osclaíonn síos an cnoc” i nDún na nGall, , “Coimhéad an Chéim” ag Iarnród Éireann agus go leor leor im’ chontae féin, Ciarraí. Beidh an leabhrán seo á seoladh ar ais….

 • Séadna

  Tá seo náireach agus maslach do phobal na Gaeilge. Ba choir cosc iomlán a chur i bhfeidhm ar úsáid Google i gcúrsaí aistriúcháin sa státchóras. Cá bhfuil na polaiteoirí gur mór acu an Ghaeilge anois. Ar ndóigh, níl Gaeilge ag ardbhainistíocht an státchórais ó cuireadh deireadh le riachtanas Gaeilge sa tSeirbhís Phoiblí. Mar sin, is polasaí laissez faire atá i bhfeidhm le fada an lá.