CLUASTUISCINT: Údar Náire Nach Bhfuil aon Iar-bhunscoil lán-Ghaeilge Againn i gContae an Chláir – Teachta Dála

Éist leis an bpíosa seo as alt ó Tuairisc.ie agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

CLUASTUISCINT: Údar Náire Nach Bhfuil aon Iar-bhunscoil lán-Ghaeilge Againn i gContae an Chláir – Teachta Dála

Gníomhaíocht 1 – Ceisteanna

 • Céard atá ag cur as do Michael McNamara?
 • Cá raibh sé ag labhairt faoi seo?
 • Cén fáth a luaitear 30 bliain?
 • Céard é an scannal dar leis?
 • Cé mhéad iar-bhunscoil Bhéarla atá sa chontae?
 • Cén fáth a luaitear Gaelcholáiste an Chláir?
 • Déan an abairt thíos a chur san ord ceart.

Chláir “faoi athbhreithniú”. Mar fhreagra ar an ag a roinn agus go méid a bhí le rá ag an McNamara, ní raibh an tAire Oideachais Norma gcoimeádfaí ceist Ghaelcholáiste an Foley sásta a rá ach go raibh an t-iarratas faighte

Gníomhaíocht 2 – Deachtóireacht

 • Éist leis an gcéad trí abairt arís agus déan iarracht na príomhfhocail a scríobh síos.
 • Cuir an méid atá scríofa i gcomparáid leis an méid atá scríofa ag do pháirtí. I mbeirteanna déanaigí iarracht na trí abairt a scríobh.
 • Éist leis na habairtí arís más gá.
 • Beidh sibh in ann an méid atá scríofa agaibh a chur i gcomparáid leis an leagan bunaidh ar ball.

Gníomhaíocht 3 – Aimsigh agus Cuardaigh

 • Éist leis an dá abairt dheireanacha arís.
 • Aimsigh sampla d’aidiacht bhriathartha agus d’ainmfhocal san uimhir iolra.
 • An bhfuil aon fhocal/frása a chuala tú nach dtuigeann tú? Déan iad a chuardach ar focloir.ie agus www.teanglann.ie.

Gníomhaíocht 4 – Cur in ord

  1. lán-Ghaeilge neamhspleách tar éis 30 bliain. “Tá breis agus 20 iarbhunscoil Bhéarla i gContae an Chláir agus
  2. a chur chun cinn. “I mbeagán focal, is scannal amach agus amach é nach bhfuil freagra faighte ón Roinn ar an iarratas
  3. tá géarchéim rollacháin in Inis faoi láthair. Níl oiread is ceann amháin de na hiar-bhunscoileanna seo lán-Ghaeilge
  4. chun freastal ar bhreis agus 600 dalta atá ag freastal ar Ghaelscoileanna tríd an gcontae.
  5. Dúirt McNamara gur léir nach dtuigeann an Roinn Oideachais an obair a bhí á déanamh in Inis chun an t-oideachas lán-Ghaeilge
  6. neamhspleáchais a sheol an pátrún, Bord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir, chuici breis
  7. agus dhá bhliain ó shin,” ar sé. “Is údar náire é go bhfuil pobal chontae an Chláir fós ag fanacht ar iar-bhunscoil

Gníomhaíocht 5 – An leagan bunaidh

 • Seo an nasc chuig an leagan bunaidh.
 • Féachaigí siar ar a bhfuil déanta agaibh i nGníomhaíochtaí 2 agus 4.
 • Déan an t-alt a léamh tú féin. Ansin déanaigí é a léamh os ard i mbeirteanna.

Fág freagra ar 'CLUASTUISCINT: Údar Náire Nach Bhfuil aon Iar-bhunscoil lán-Ghaeilge Againn i gContae an Chláir – Teachta Dála'