Bí ullamh an chomhairle agus stoirm Callum ag déanamh a bealaigh go hÉirinn

Tá rabhadh tugtha ag Met Éireann go mbeidh gaoth láidir anocht agus amárach agus go bhféadfadh sí a bheith ina stoirm chontúirteach a chuirfeadh beatha an duine agus maoin i gcontúirt

Bí ullamh an chomhairle agus stoirm Callum ag déanamh a bealaigh go hÉirinn

Tá stoirm Callum ag déanamh a bealaigh go hÉirinn agus  rabhadh stoirme tugtha ag  Met Éireann a bheidh i bhfeidhm óna deich a chlog anocht go dtí meán lae maidin amárach, Dé hAoine. Cuirtear fainic orainn go mbeidh gaoth láidir ann agus go bhféadfadh sí a bheith ina stoirm chontúirteach a chuirfeadh beatha an duine agus maoin i gcontúirt.

Iarrtar ar dhaoine fanacht amach ó chladaí oscailte go dtí go gcuirfear an rabhadh ‘Oráiste’ seo ar ceal.

Moltar do thiománaithe a bheith ar an airdeall mar d’fhéadfadh trasghaotha agus contúirtí eile a bheith ar a slí, crainnte a bheadh á leagan nó leagtha ag an ngaoth. Deirtear gur mó an chontúirt d’fheithiclí arda agus gluaisrothair agus gur chóir tiomáint go mall réidh agus tuilleadh spáis a fhágáil ag coisithe agus rothaithe. Comhairlítear do dhaoine a bheith ar an eolas faoi dhálaí áitiúla toisc gur minic difríocht mhór idir luas na gaoithe ó áit go háit agus é ag brath ar threo na gaoithe agus ar an tírdhreach.

Tá Rabhadh ‘oráiste’ gaoithe i bhfeidhm sna contaetha seo: Baile Átha Cliath, Lú, Loch Garman, Cill Mhantáin, an Mhí,  Corcaigh, Port Láirge, Dún na nGall, Gaillimh, Maigh Eo, Sligeach, an Clár agus Ciarraí.

Gaoth láidir anoir aneas, agus í ag athrú aniar aneas, atáthar a thuar le stoirm Callum ach ar an drochuair, beidh sí ann ag an am céanna leis an rabharta mór.

I rith na hoíche anocht agus maidin amárach, is é is láidre a bheidh an ghaoth agus beidh gustaí idir 110 agus130 ciliméadar san uair le cósta.

Rabhadh ‘Buí’ gaoithe atá i bhfeidhm sna contaetha eile seo ar lú an chontúirt iontu: Ceatharlach, Cill Dara, Cill Chainnigh, Laois, Longfort, Uíbh Fhailí, an Iarmhí, Cabhán, Muineachán, Liatroim, Ros Comáin, Luimneach, agus Tiobraid Árann.

Fág freagra ar 'Bí ullamh an chomhairle agus stoirm Callum ag déanamh a bealaigh go hÉirinn'

  • Ruairí Ó Bleine

    Buíochas mór do Dhia nach mbeidh Stoirm Callum ag cur isteach orainne anseo i gContae an Dúin. Ach tá muid anseo iontach buartha faoi na contaetha eile sin atá measartha cóngarach dúinn dála An Cabhán agus Muineachán. Beidh muid ag guí ar a son.