38% den tuairim gur mó cainteoirí Polainnise ná Gaeilge a bheidh in Éirinn sa bhliain 2025 – suirbhé nua

De réir an tsuirbhé The Future of Ireland, tá 38% den phobal den tuairim go mbeidh níos mó saoránach ag labhairt na Polainnise i gceann deich mbliana ná mar a bheidh ag labhairt na Gaeilge

19/11/2008 Polish fans. Polish and Irish fans are pictured together on O'Connell Street getting ready for the Ireland vs. Poland international friendly football match tonight at Croke Park. Photo. Mark Stedman/RollingNews.ie
Pictiúr: Mark Stedman/RollingNews.ie

Creideann 38% de mhuintir Phoblacht na hÉireann go mbeidh níos mó saoránach ag labhairt na Polainnise sa bhliain 2025 ná mar a bheidh ag labhairt na Gaeilge, de réir an tsuirbhé The Future of Ireland a rinne OMD Ireland i gcomhpháirt le Banc Uladh.

Ach creideann an céatadán céanna daoine nach amhlaidh a bheidh cúrsaí teanga na tíre. Níor léirigh an 24% eile den 1,000 duine a ndearnadh suirbhé orthu aon tuairim bealach amháin ná bealach eile ar an gceist.

Rinneadh an suirbhé le léargas a fháil ar an saol in Éirinn ‘trí shúile na saoránach’ agus muid ag druidim le comóradh céad bliain Éirí Amach na Cásca.

D’aontaigh 34% leis an tuairim gur beag difríocht a atá ann idir na Sasanaigh agus na hÉireannaigh sa bhliain 2015. D’easaontaigh 38%, áfach, leis an ráiteas céanna.

Ní cheap ach 10% de rannpháirtithe an tsuirbhé go mbeadh Éire Aontaithe ann faoin mbliain 2025, ach dúirt beagnach 50% go mbeidís sásta dá dtarlódh a leithéid. Ní thagann na figiúirí sin le suirbhé a rinne RTÉ agus BBC níos túisce an mhí seo inar tugadh le fios nach mbeadh ach 36% ag iarraidh go mbeadh an tír aontaithe sna blianta beaga romhainn.

Thug 69% le fios go dtabharfaidís ‘Éireannach’ orthu féin sula dtabharfaidís ‘Eorpach’ orthu féin, agus cé gur mó daoine aosta a bhfuil féiniúlacht láidir Éireannach acu, dúirt formhór na ndaoine óga gur Éireannaigh iad thar Eorpaigh.

Bhraith 41% de dhaoine faoi bhun 25 bliain d’aois go bhfuil an fhéiniúlacht Éireannach, mar fhéiniúlacht ar leith, ag dul in éag cé go ndúirt 43% nach dtiocfadh aon athrú as seo go ceann deich mbliana ar an tuiscint atá ann ar céard is ‘Éireannachas’.

Bhí 30% de dhaoine fásta ag súil le bheith ina gcónaí thar lear ar feadh bliana ar a laghad le linn na ndeich mbliana atá amach romhainn agus 29% ag súil le bheith ag obair thar lear. Bhí níos mó ná aon trian ag súil le teanga eile a fhoghlaim faoin mbliain 2025. Bhí 25% de dhaoine fásta ag súil go n-aistreoidh siad go háit éigin eile in Éirinn.

Mar sin féin, b’fhearr le 57% den phobal iomlán a bheith ina gcónaí in Éirinn thar áit ar bith eile ar domhan.

Fág freagra ar '38% den tuairim gur mó cainteoirí Polainnise ná Gaeilge a bheidh in Éirinn sa bhliain 2025 – suirbhé nua'

  • Seán

    Tá’s ag madraí an bhaile go bhfuil i bhfad Éireann níos mó cainteoirí Polainnise ná cainteoirí Gaeilge. Teanga eile ná faigheann aon chothú puinn, á creimeadh ag an stát.