MIONLÉIRMHEAS: Na fir nach gá ach a gcéad ainm

Sa tsraith mionléirmheasanna seo moltar foilseacháin neamhghnácha

MIONLÉIRMHEAS: Na fir nach gá ach a gcéad ainm

Teanga na Grianghrafadóireachta

Grianghraf suaithinseach le Duane Michals, roghnaithe ag Arthur Tress atá

Bhí smaoineamh maith ag na foilsitheoirí Art Cinema nuair a d’iarr siad ar Zelda Cheatle, coimeádaí grianghraf a bhfuil gailearaí aici, dul sa tóir ar dhaoine áirithe, grianghrafadóirí, ceoltóirí, bailitheoirí ealaíne agus scannánóirí, breis is leathchéad díobh ar fad, agus a fháil amach uathu cad é an grianghraf is mó a chuaigh i bhfeidhm orthu.

Tháinig sí ar an bpainéal roghnóirí gan mórán dua mar le linn na paindéime bhí an chuid is mó acu sa bhaile.

Grianghraf (gan teideal) leis an ealaíontóir Seirbeach, Neša Paripović, roghnaithe ag an Meiriceánach Alex Prager

Ealaín idirnáisiúnta, gan teorainneacha, í an ghrianghrafadóireacht: ‘teanga’ a thuigeann an domhan go léir. Mar is léir ó na grianghraif seo, ‘teanga’ mhistéireach is ea í chomh maith.

Cad atá ráite ag an dá ghrianghraf sa mhionléirmheas seo? Cad nach bhfuil ráite acu?

Má chuaigh Duane Michals i bhfeidhm ar Arthur Tress, cé a chuaigh i bhfeidhm ar Duane Michals, atá ag druidim le 90 bliain d’aois? Ina measc, William Blake, Balthus, Lewis Carroll, Thomas Eakins, René Magritte agus Walt Whitman.

Agus cé a chuaigh i bhfeidhm orthu siúd agus mar sin de go heireaball siar? Ní mionléirmheas a bheadh anseo againn dá dtabharfainn faoin gceist sin a fhreagairt.

 

Costas an chachtais

Leabhair a bhíonn faoi chaibidil sa tsraith seo de mhionléirmheasanna ach sa chás seo dírímis ar an bprionta. Chosnódh an cachtas seo $3,500 ort. An bhfuil daoine ann a d’íocfadh an méid sin air? Tá, go deimhin.

Eagrán teoranta atá sa phrionta seo. 50 cóip a eisíodh. Níl aon amhras ná go seasann sé amach mar íomhá. N’fheadar cad a mheabhródh sé duit. Duine agus a lámha in airde aige?

Toisí an phrionta: 20″ X 16″.

Ainm an ghrianghrafadóra Mark Klett. Tá cáil ar a chuid cachtas!

Tá cáil ar Klett chomh maith sa réimse athghrianghrafadóireachta. Is é is athghrianghrafadóireacht ann ná grianghraf den radharc céanna a ghlacadh agus aga moille idir an dá ghrianghraf.

Fág freagra ar 'MIONLÉIRMHEAS: Na fir nach gá ach a gcéad ainm'