Imní léirithe ag cigirí faoi Áras Chois Fharraige

Ceisteanna ag HIQA faoi ghnéithe de chaighdéan na seirbhíse sa teach altranais Áras Chois Fharraige ar an Spidéal i gConamara.

Spiddal Sign Chois Fharriage Nursing Home Spiddal

Tá imní léirithe ag cigirí ón áisíneacht HIQA faoi ghnéithe de chaighdéan na seirbhíse sa teach altranais Áras Chois Fharraige ar an Spidéal i gConamara.

I dturascáil a d’fhoilsigh HIQA (an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte), inniu tugtar le fios go raibh “an-imní” ar chigirí na háisíneachta a thug cuairt gan choinne ar Áras Chois Fharraige ag tús na míosa seo caite.

“The inspectors were very concerned that the provider was not ensuring that an adequate standard of evidence based care was provided to residents.

“They were further concerned that the provider had not completed actions required following most recent inspections within the agreed time frames and previously agreed improvements which had been commenced had not been sustained,” a deir tuarascáil HIQA.

D’aontaigh na cigirí Plean Gnímh láithreach le Aidan & Henrietta McGrath Partnership, soláthróirí cláraithe na seirbhíse sa teach altranais, chun go dtabharfaí faoi réiteach a fháil ar na ceisteanna is mó a bhí ag déanamh imní do HIQA.

Dúradh sa tuarascáil nach raibh dóthain foirne ag obair sa teach altranais i gConamara, nach raibh na scileanna cuí ag baill foirne áirithe agus nach raibh dóthain maoirseachta á dhéanamh ar an bhfoireann.

Chuir sé seo isteach ar “the delivery of appropriate and safe care to residents”, a deirtear.

I measc na mórcheisteanna eile a luaitear sa tuarascáil chigireachta tá ceisteanna a bhaineann le:

  • cúram sláinte
  • bainistiú a dhéanamh ar bheathú an 42 duine atá faoi chúram an Árais
  • feasacht ar shabháilteacht dóiteáin
  • bainistiú a dhéanamh ar chógais
  • príobháideachas na ndaoine atá ag roinnt seomraí
  • easpa deiseanna ar chaitheamh aimsire
  • rialú infhabhtuithe

Dúradh sa tuarascáil go raibh dea-chleachtas le fáil i réimsí eile seirbhíse sa teach altranais. Dúradh, mar shampla, go raibh an foirgneamh féin glan, compordach, teolaí agus coinnithe go maith agus go raibh teacht éasca ag daoine ar chúntóirí leighis.

CUID DÁ RAIBH LE LÉAMH I dTUARASCÁIL HIQA

Governance and management systems in place were not fully effective in ensuring that the service provided was safe, appropriate, consistent and adequately monitored.


…falls were not being suitably audited to identify trends and introduce appropriate interventions to control this risk.


The inspectors reviewed the processes in place for the management of elder abuse and found that improvement was required in relation to the abuse policy, knowledge and understanding of elder abuse


While arrangements were in place for staff to receive regular fire training, some staff were not sufficiently knowledgeable of crucial evacuation processes…


The inspectors were not satisfied that there were adequate systems in place to control the risk of spread of infection in the centre.


Some residents used bed pans and commodes. Staff told inspectors that they had received no guidance or training on sanitising these items


The inspector found some poor practices in medication management. For example:
- a PRN medication had been administered in excess of the maximum dosage prescribed by the general practitioner (GP)


The inspectors were not satisfied that each resident’s wellbeing and welfare was maintained by a high standard of nursing care and found that there were significant concerns in the management of nutrition, wounds, falls and epilepsy.


In addition, there was no system for auditing medication practices and the competency of staff. There was no evidence that staff had received training in medication management.