Cathaoirleach nua le ceapadh ar Bhord Fhoras na Gaeilge in áit Phóil Uí Ghallchóir

Ceadaíodh os cionn €1.8 milliún de dheontais d’eagraíochtaí Gaeilge ag an gcruinniú deireanach a bhí ag bord an Fhorais in 2020

Cathaoirleach nua le ceapadh ar Bhord Fhoras na Gaeilge in áit Phóil Uí Ghallchóir

Tá súil ag Foras na Gaeilge go gceapfar cathaoirleach nua ar bhord na heagraíochta trasteorann go luath agus a thréimhse ar an mbord caite ag Pól Ó Gallchóir.

Líonadh le déanaí trí fholúntas ar bhord an Fhorais ach tá trí cinn eile le líonadh anois agus a dtréimhse istigh ag Ó Gallchóir, Máire Ní Neachtain agus Sorcha Ní Chéide.

Tháinig deireadh leis an tréimhse ceithre bliana a chaith Ó Gallchóir ina chathaoirleach an mhí seo.

Tá Foras na Gaeilge i dtaobh le leathbhord le tamall toisc nárbh fhéidir folúntais a líonadh de dheasca na sáinne polaitiúla i Stormont.

Ceadaíodh os cionn €1.8 milliún ag an gcruinniú deireanach a bhí ag an mbord i mbliana “chun tacú le húsáid agus forbairt na teanga”.

Bronnfar €672,000 ar Chultúrlann McAdam Ó Fiaich i mBéal Feirste agus ar Chultúrlann Uí Chanáin i nDoire don tréimhse 2021-2023 chun costais ocht mball foirne a chlúdach.

Cuirfear €596,987 ar fáil le tacú le foilsitheoirí Gaeilge in 2021 faoi Scéim na Foilsitheoireachta (Clár na Leabhar Gaeilge).

Ceadaíodh os cionn €300,000 don Áisaonad Lán-Ghaeilge i gColáiste Ollscoile Naomh Muire i mBéal Feirste le háiseanna oideachais ar ardchaighdeán a chur ar fáil ó thuaidh.

Tá Gaelchultúr, Imram agus Éigse Éireann i measc na ndreamanna ar cuireadh  breis is €97,000 ar dóibh fáil trí Scéim na dTionscadal Litríochta le haghaidh ócáidí a eagrú chun an scríbhneoireacht agus an léitheoireacht a chur chun cinn.

Ceadaíodh €50,000 d’eagraíochtaí le haghaidh imeachtaí ealaíon a reáchtáil thuaidh agus theas. I measc na n-eagraíochtaí a fuair an maoiniú sin bhí Féile na Gealaí, Scoil Samhraidh Mhic Reachtain agus an Fhéile Náisiúnta Drámaíochta.

Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge

Dúirt Seán Ó Coinn, Príomfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge: gur “cúis dóchais” don Fhoras “an líon mór deontas a cheadú” agus iad “ag breathnú chun cinn go 2021”.

“Cuirfidh na deontais bonn láidir faoi úsáid agus fhorbairt na Gaeilge ag leibhéal an phobail, go háirithe sa dlínse ó thuaidh, ar ceadaíodh €1 mhilliún de na deontais dó, go háirithe Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, ar éirigh go hiontach leo a gcuid imeachtaí a chur in oiriúint do shrianta na paindéime le linn 2020, agus a bhuaigh Gradam na Gaeilge Coinnigh an Misneach i nGradaim na hAislinge i mbliana dá n-iarrachtaí,” arsa Ó Coinn.

Dúirt Pól Ó Gallchóir gur “chúis bhróid agus áthais dó féin a bheith i gceannas ar an bhord le ceithre bliana”. Dúirt sé gur tréimhse a bhí ann inar tháinig “forbairt mhór ar na socruithe tacaíochta don Ghaeilge sa dá dhlínse ar an oileán”. Mar fhianaise ar an bhforbairt sin, luaigh sé Plean Gníomhaíochta Cúig Bliana an Rialtais don Ghaeilge, an córas pleanála teanga ó dheas agus an reachtaíocht teanga atá geallta thuaidh agus theas.

“Guím gach rath ar an Fhoras agus ar an bhord sna blianta amach romhainn,” arsa Pól Ó Gallchóir.

Is iad Waraola Majekodunmi, Neasa Ní Chiaráin agus Dáithí Mac Cárthaigh an  triúr comhaltaí is déanaí a ceapadh ar an mbord.

Fág freagra ar 'Cathaoirleach nua le ceapadh ar Bhord Fhoras na Gaeilge in áit Phóil Uí Ghallchóir'