Caighdeán maith uisce ag 20 as 21 trá Ghaeltachta – tuarascáil nua

Trá na mBan ar an Spidéal i gConamara an t-aon trá sa Ghaeltacht nár bhain ar a laghad stádas ‘caighdeán maith’ amach sa tuarascáil Bathing Water Quality in Ireland 2020

Caighdeán maith uisce ag 20 as 21 trá Ghaeltachta – tuarascáil nua

Trá an Dóilín. Pictiúr: Seán Ó Mainnín

Níl droch-chaighdeán ag baint leis an uisce ag aon cheann den bhreis is 20 trá Ghaeltachta a luaitear sa tuarascáil is déanaí ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA).

Ba í Trá na mBan ar an Spidéal i gConamara an t-aon trá Ghaeltachta nár bhain ar a laghad stádas ‘caighdeán maith’ amach sa tuarascáil ar cháilíocht an uisce snámha in Éirinn, Bathing Water Quality in Ireland 2020. ‘Caighdeán sásúil’ a bhí i gceist ar Thrá na mBan.

Rinneadh tástáil ar 21 trá Ghaeltachta anuraidh agus d’éirigh le 17 acu an stádas is airde, ‘caighdeán den scoth’, a bhaint amach.

Tháinig feabhas ar chaighdeán an uisce in dhá thrá Ghaeltachta idir 2019 agus 2020. ‘Caighdeán maith’ a bhí ar Thrá na bhForbacha i gConamara agus ar Thrá Phort Arthur sna Doirí Beaga i nDún na nGall anuraidh, seachas an ‘caighdeán sásúil’ a tuairiscíodh in 2019.

Ba é Trá Phort Arthur an t-aon trá i nGaeltacht Thír Chonaill nár bhain stádas ‘caighdeán den scoth’ amach.

Bhain na tránna uile a ndearnadh tástáil orthu i nGaeltacht Chiarraí agus i nGaeltacht Mhaigh Eo stádas ‘caighdeán den scoth’ amach.

Chomh maith leis an 21 trá Ghaeltachta a ndearnadh tástáil orthu ó thaobh chaighdeán an uisce snámha, luaitear ceithre thrá eile sa Ghaeltacht nach dtagann faoi na rialacha maidir le huisce snámha, ceann i gCiarraí agus trí cinn i nGaillimh.

Bhain gach ceann acu ‘caighdeán den scoth’ amach, sin iad Béal Bán i gCorca Dhuibhne, Trá na gCaorach in Inis Oírr, An Trá Mhór i nGarmna agus Trá na Reilige ar an gCeathrú Rua.

Déantar tástáil eile ar an uisce ag na tránna seo ar mhaithe le sláinte an phobail.  

Bhí Trá an Chlocháin i gConamara agus Cuas Crom gar do Chathair Saidhbín i gCiarraí ar phéire de na ceithre thrá ar fud na tíre a raibh ‘droch-chaighdeán’ uisce iontu.

Ba í seo an cúigiú bliain as a chéile go raibh droch-chaighdeán uisce ar Thrá an Chlocháin agus tá Comhairle Chontae na Gaillimhe le comharthaí a chrochadh ansin a thabharfaidh le fios nár cheart do dhaoine dul ag snámh ann. 

Sceitheadh fuíolluisce ó ionad cóireála an Chlocháin is cúis le droch-chaighdeáin uisce na trá. Measadh gur báisteach throm ba shiocair leis an droch-chaighdeán uisce i gCuas Crom agus gur fadhb ghearrthéarmach í.

San iomlán, rinneadh tástáil ar 148 trá in Éirinn anuraidh agus d’éirigh le 142 acu, nó 96%, an bunchaighdeán uisce (‘sásúil’) a bhaint amach. Bhain 75% an stádas ‘caighdeán den scoth’ amach.

Tránna Gaeltachta a luaitear sa tuarascáil

Ciarraí
Fionntrá Caighdeán den scoth
Baile an Sceilg Caighdeán den scoth
Dún na nGall
Baile Thiarnáin Caighdeán den scoth
An Charraig Fhinn Caighdeán den scoth
Na Dúnaibh Caighdeán den scoth
Droim na Tine Caighdeán den scoth
Trá Phort Arthur Caighdeán maith
Dumhaigh Caighdeán den scoth
Machaire Rabhartaigh Caighdeán den scoth
Gaillimh
Trá na bhForbacha Caighdeán maith
Trá na mBan, An Spidéal Caighdeán sásúil
Céibh an Spidéil Caighdeán maith
An Trá Mhór, Coill Rua Caighdeán den scoth
Trá an Dóilín, An Cheathrú Rua Caighdeán den scoth
Trá Chaladh Fhínse Caighdeán den scoth
Cill Mhuirbhigh, Inis Mór Caighdeán den scoth
Trá Inis Oírr Caighdeán den scoth
Maigh Eo
Dumha Éige, Acaill Caighdeán den scoth
Cuan Oilí Caighdeán den scoth
An Mallach Rua Caighdeán den scoth
Barr na Rinne Caighdeán den scoth
Tránna eile
Béal Bán (Ciarraí) Caighdeán den scoth
Trá na gCaorach, Inis Oírr (Gaillimh) Caighdeán den scoth
An Trá Mhór, Garmna (Gaillimh) Caighdeán den scoth
Trá na Reilige, An Cheathrú Rua (Gaillimh) Caighdeán den scoth

 

Fág freagra ar 'Caighdeán maith uisce ag 20 as 21 trá Ghaeltachta – tuarascáil nua'

  • Mairéad Ní Nuadháin

    Feicim ‘caighdeán den scoth’ ar Thrá na nDúnaibh. Hmmm. Caithfidh mé é seo a chinntiú. Gach lá an tseachtain seo chugainn!