A Theachtaí Dála, tá rialtas nua ag teastáil go géar agus gan mhoill

Ní beag na cúiseanna go bhfuil géarghá le Rialtas nua, foghlaim ceachtanna ina measc

A Theachtaí Dála, tá rialtas nua ag teastáil go géar agus gan mhoill

Micheál Martin agus Leo Varadkar. Pictiúr: Rollingnews.ie

Múineann gá seift, a deirtear. Sula múintear í, áfach, ní foláir a admháil go bhfuil múineadh de dhíth.

Taispeánfar go luath an bhfuil sé ar chumas na Dála, a toghadh 120 lá ó shin, rialtas nua a thoghadh. Tá sé ráite ag Leo Varadkar, Micheál Martin agus Éamon Ryan go mbeidh margadh déanta acu go luath, ach ní hionann dóchas agus cinnteacht.

Idir an dá linn, ní haon dochar é a chur i gcuimhne do gach Teachta Dála a toghadh ar an 8 Feabhra go bhfuil an riachtanas ag géarú in aghaidh an lae.

I mbeagán focal, ní bheidh rialtas sealadach ná Oireachtas neamhiomlán ábalta gach seift a bheidh riachtanach go luath a dhéanamh – mar a léiríonn dhá shampla:

  1. Tá beartais tacaíochta éagsúla geallta ag an rialtas chun teacht i gcabhair ar lucht gnó ionas go mbeidh siad ábalta teacht as an gcúlú a fhágfaidh an ghéarchéim ina diaidh. Ina measc tá scéim ráthaíochta creidmheasa nua a chuideoidh le comhlachtaí easpórtála, go háirithe. Beidh reachtaíocht riachtanach chun scéim dá leithéid a bhunú agus a mhaoiniú.
  2. Beidh an reachtaíocht a cheadaíonn cúirteanna gan ghiúiré as feidhm mura n-athnuafar é (mar a dhéantar gach bliain) faoi dheireadh an Mheithimh. Is i gcúirteanna dá leithéid a chuirtear daoine ar a dtriail ar chúisimh a bhaineann le sceimhlitheoireacht agus le coireacht eagraithe. Arís, beidh athnuachan na reachtaíochta ag brath ar vótáil sa Dáil agus sa Seanad.

Níl san dá ábhar thuas ach samplaí de na fadhbanna a rachaidh i líonmhaire sna seachtainí atá amach romhainn. Ní féidir reachtaíocht a rith go mbeidh Seanad iomlán tofa, agus ní bheidh Seanad iomlán tofa go mbeidh aon Seanadóir déag ainmnithe ag Taoiseach nuathofa.

Níl gach duine ar aon tuairim faoin ábhar seo, ach níl aon amhras ar an Ard-Aighne Séamus Woulfe ná ar Ard-Rúnaí Roinn an Taoisigh, Martin Fraser.

Is é bun agus barr an scéil nach bhfuil aon dul as ag an rialtas ach géilleadh dá dtuairimí.

Pé scéal é, is léir go mbeidh údarás polaitiúil ag teastáil agus socruithe móra á ndéanamh.

Mar léiriú eile ar an riachtanas, cuimhnigh ar an scéim speisialta cúram leanaí d’oibrithe sa tseirbhís sláinte a d’fhógair Katherine Zappone.

B’éigean di an scéim a chur ar ceal tar éis cúpla lá toisc nach raibh cúramóirí toilteanach an obair a dhéanamh i dtithe na n-oibrithe.

Déanann airí i ngach rialtas botúin uaireanta ach is láidre an brú faoi láthair (a) sa tseirbhís sláinte go háirithe, (b) maidir le cúram leanaí go háirithe, agus (c) i gcás Zappone, Ross agus Doherty – triúr atá i mbun rialtais i gcónaí tar éis dóibh a suíocháin Dála a chailliúint san olltoghchán.

Ní haon locht ar shaothar an triúir é a rá go dteastaíonn airí nuathofa agus nuacheaptha chun tabhairt faoin obair achrannach a bheidh le déanamh leis an díobháil as cuimse atá an víreas corónach a dhéanamh a leigheas.

Tá sé thar am mar sin ag na páirtithe atá ag plé bunú rialtais nua cuimhneamh ar bhunriachtanais phráinneacha ionas nach gcuirfidh siad róbhéim ar aidhmeanna fadtéarmacha.

Is ionann cás na tíre ar go leor bealaí agus éigeandáil de chineál eile.

Abair go raibh do theach tar éis dul trí thine.

An mbeifeá sásta mura gcuirfeadh an bhriogáid dóiteáin béim ar mhúchadh na tine thar aon rud eile?

An mbeadh cantal ort dá gcaithfeadh cuid den fhoireann achar fada ama, sula múchfaí an tine, agus straitéis na briogáide go ceann cúig bliana á plé acu? Chomh maith le maoiniú na straitéise, caighdeáin nua sábháilteachta, agus roghnú foirne?

“An rud is tábhachtaí anois ná ceachtanna a fhoghlaim ón méid a tharla go dtí seo,” a dúirt Micheál Martin i nGaeilge sa Dáil Dé Céadaoin (agus freagra á thabhairt aige ar chaint an Taoisigh as Gaeilge roimhe).

Ní bheidh ceachtanna á bhfoghlaim i gceart ná go héifeachtach go mbeidh rialtas a bhfuil lán-údarás aige i mbun oibre.

Mura mbunófar rialtas go luath, tabharfaidh an pobal dianbhreithiúnas ar an bpáirtí nó ar na páirtithe a bheidh freagrach as an teip – Fine Gael, mar shampla, má léirítear gur ar olltoghchán eile atá Leo Varadkar ag smaoineamh dáiríre.

Fág freagra ar 'A Theachtaí Dála, tá rialtas nua ag teastáil go géar agus gan mhoill'

  • Poraic o'hEipicín

    Tá Rialtas ar son na Beatha ag Teastáil go Géar. In Ainm Dé, agus A Mháthair Beannaithe.