Príomhfheidmeannach nua Údarás na Gaeltachta roghnaithe

Tá Príomhfheidhmeannach sealadach ceaptha ar an Údarás nó go bhfógrófar go luath comharba buan Mhichíl Uí Éanaigh

Príomhfheidmeannach nua Údarás na Gaeltachta roghnaithe

Tá Príomhfheidmeannach Eatramhach ceaptha ar Údarás na Gaeltachta tráth a meastar go bhfuil an eagraíocht ar tí duine ón taobh amuigh a cheapadh den chéad uair riamh sa phost is sinsearaí san eagraíocht.

Scaip Cathaoirleach Bhord an Údaráis nóta ar fhoireann na heagraíochta aréir ag cur in iúl dóibh go raibh Colm Ó Coisdealbha, Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha, le ceapadh ina Phríomhfheidhmeannach ar bhonn sealadach.

Dúirt an Cathaoirleach, Anna Ní Ghallachair, go ndéanfaí fógra go luath faoi cheapachán buan.

Bhí an ceapachán eatramhach á dhéanamh “le haon fholús a sheachaint” go dtí go mbeidh “an ról líonta”, a dúirt sí.

Amárach a thagann deireadh le conradh Mhichíl Uí Éanaigh mar Phríomhfheidhmeannach ar an eagraíocht fiontraíochta agus pleanála teanga.

Ba é an duine ón taobh amuigh is mó a bhí á lua leis an bpost ná Tomás Ó Síocháin, atá ina Phríomhfheidhmeannach ar Choimisiún Forbartha an Iarthair, an WDC.

Bhí Ó Síocháin, arb as contae an Chláir ó thús dó ach a bhfuil cónaí air i mBearna i nGaeltacht Chonamara, ag obair roimhe sin in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, mar a raibh sé ina bhainisteoir ag plé leis an bhforbairt réigiúnda. Tá cáilíochtaí acadúla gnó ag Ó Síocháin chomh maith.

Sular aistrigh sé go dtí OÉ, Gaillimh, chaith Ó Síocháin 14 bliain ina eagarthóir agus ina iriseoir le TG4 agus RTÉ.

Sa nóta inmheánach a scaip an Cathaoirleach ar bhaill foirne an Údaráis, ghabh sí buíochas le Micheál Ó hÉanaigh as an méid a chuir sé i gcrích le linn a thréimhse mar Phríomhfheidhmeannach le cúig bliana anuas.

“D’oibrigh Mike go dian dícheallach ar mhaithe le cuspóirí an Údaráis a chur i gcrích agus beidh lorg a láimhe le feiceáil ar an Ghaeltacht de thoradh na hoibre sin.

“I gcomhar leis an fhoireann ar fad, d’éirigh leis an eagraíocht a stiúradh tríd na dúshláin mhóra a bhronn an Breatimeacht agus COVID-19. In ainneoin na ndúshlán sin, agus cinn eile nach iad, tá an Ghaeltacht ag dul ó neart go neart de thoradh na hoibre a rinne sibhse faoi stiúir an Phríomhfheidhmeannaigh agus an Bhoird.”

Conradh cúig bliana ar théarma seasta a bheidh ag Príomhfheidhmeannach nua Údarás na Gaeltachta agus tuarastal €145,000 sa bhliain atá ag dul leis an bpost.

Tá Colm Ó Coisdealbha, atá le bheith ina phríomhfheidhmeannach eatramhach ar an Údarás go dtí go líonfar an post go buan, ina Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha san eagraíocht ó 2020.

Roimhe sin bhí Ó Coisdealbha, arb as Baile na mBrabhach i nGaeltacht Chois Fharraige dó, ina Stiúrthóir ar Oifig an Choimisinéara Teanga,

Thug Colm Ó Coisdealbha 12 bliain ag obair in Oifig an Choimisinéara Teanga agus ardmheas air mar gheall ar a ról lárnach in obair na hoifige sin. Cúlra cuntasaíochta atá aige agus iarbhainisteoir é ar Chomhar Creidmheasa Cholm Cille.

Fág freagra ar 'Príomhfheidmeannach nua Údarás na Gaeltachta roghnaithe'