Níor chaill dream misniúil Stardust an misneach riamh agus ní chaillfidh

Ba léargas mothúchánach cuimsitheach ‘Stardust’ ar an tragóid is measa i stair an Stáit agus an feachtas ar son na córa a lean í

Níor chaill dream misniúil Stardust an misneach riamh agus ní chaillfidh

Tá tragóid Stardust greanta i gcuimhne na ndaoine a bhí tagtha chun coinlíochta i 1981. Ba í, agus is í i gcónaí, an tubaiste ba mheasa riamh i stair an Stáit. Maraíodh 48 duine nuair a réab tine tríd an ionad siamsaíochta in Ard Aidhin ar luas lasrach.

Cuireadh an tarcaisne i gceann na héagóra nuair nár fiosraíodh an eachtra mar ba cheart agus nuair a mhaígh an breitheamh Ronan Keane go tútach gurb é is dóichí ná a mhalairt gur tosnaíodh an tine d’aon ghnó. D’aon iarraidh amháin bhí spior spear déanta de mharú na ndaoine óga mar aon le coirpigh a dhéanamh de gach n-aon a bhí san ionad an oíche sin.

Chaith daoine muinteartha na marbh na blianta fada ag comhrac ar son an chirt. Iad ag snámh in aghaidh easa ón tús ach níor chaill siad misneach riamh. Thug Stardust (RTÉ1, Dé Domhnaigh, Dé Luain agus Dé Máirt) cuntas ar an tragóid uafásach sin agus an feachtas a lean.

D’fhéadfaí an tsraith chuimsitheach, mhothúchánach seo a roinnt in dhá chuid. Sa chéad chlár agus isteach sa dara clár, deineadh cur síos ar an oíche chinniúnach, an oíche roimh Lá le Vailintín 1981. Tosnaíodh amach le daoine  muinteartha na marbh ag tabhairt cuntas pearsanta orthu. Ba stuama agus ba dhaonna an cinneadh é seo óir gur thug sé tús áite do na híospartaigh. D’eascair sé seo as cinneadh an choiste cróinéara in 2023 deis a thabhairt do na daoine muinteartha cuntais phearsanta a thabhairt.

Tá rannóg bhreá ar shuíomh RTÉ in bhfuil taifeadadh fuaime, físe agus téacs ar na cuntais seo. Ina dhiaidh sin tugadh sinn céim ar chéim trí uafáis na hoíche. Meabhraíodh dúinn cé chomh mór is a bhí ionad Stardust; teach tábhairne, bialann agus an t-ionad rince in aon áit mhór amháin. Bhí sé i gceartlár an phobail sa cheantar timpeall ar Ard Aidhin, An Chúlóg agus Domhnach Cearna. Ceantar lucht oibre, ceantar fé mhíbhuntáiste ba ea ach pobal dlúth ann. Thug léaráid tuiscint dúinn ar mhéid agus ar leagan amach an fhoirgnimh.

Tá agallaimh leo siúd a tháinig slán, daoine muinteartha na marbh, Gardaí, iriseoirí, fir dhóiteáin srl. Cuntais phointeáilte, mhothúchánacha ó gach duine acu. Ní chuirtear aon fhiacail sa chur síos a dhéantar ar na gortuithe agus anbhá a bhain leis an oíche. Níor stop an t-uafás nuair a stop an tine; ní raibh a fhios ag éinne an raibh a gcuid daoine beo nó marbh nó cá raibh siad.

Níor aithin siad iad sa mharbhlann fiú. Ansin bhí na sochraidí againn. Bhí slad déanta ar an gceantar. Do mhair formhór na n-íospartach i ngiorracht míle den ionad, cuireadh a bhformhór i reilig Chill Fhionntain agus bhí seacht sochraid déag in aon lá amháin. D’fhág an tubaiste lorg ar na daoine agus ar an gceantar go dtí an lá atá inniu ann.

Ansan tá an dara cuid, an feachtas fada ar thóir na córa. Na bréagmhaidneachana agus an cur i gcéill. Cuireadh abhaile orainn arís agus arís eile go raibh dearcadh uasal le híseal ag lucht na bunaíochta ar an dream lucht oibre seo.

Tugadh an chluas bhodhar dóibh agus deineadh iarracht iad a chur ina dtost. Neamhaird na n-údarás fé chúrsaí tine, doirse fé ghlas agus barraí ar fhuinneoga. Ar deireadh thiar thall ba í breith an choiste cróinéara ná gur marú neamhdhleathach a bhí ann.

Más mall is mithid. Údar faoisimh agus uchtach. Tugadh le fios dúinn chomh maith, áfach nach bhfuil an cath críochnaithe go fóill agus go bhfuiltear anois ag iarraidh go mbeadh daoine freagrach as an méid a tharla. Níor chaill dream misniúil Stardust an misneach riamh agus ní chaillfidh.

Fág freagra ar 'Níor chaill dream misniúil Stardust an misneach riamh agus ní chaillfidh'