MEASCÁN MEARAÍ: Cuir in Ord

GAEILGE NA hARDTEISTE: Meascán mearaí de ghníomhaíochtaí difriúla: pictiúir aisteacha, comhráite le bearnaí, scéalta bleachtaireachta srl. Déanta go speisialta don fhoghlaimeoir. Ábhar spraoi agus oideachais in éineacht

MEASCÁN MEARAÍ: Cuir in Ord
 1. Pé ar bith scéal é, tá cúrsaí mar atá anois. (4)
 2. Luaitear go bhféadfadh drochthionchar a bheith ag gnéithe eile den fhorbairt ar nádúr an chriathraigh i gceantar Loch Scainimh – an tseandálaíocht san áireamh. (10)
 3. An chéad cheist: an bhfuil tionscnaimh Pháirc na Mara marbh? (5)
 4. Seo achoimre ar an tuarascáil chríochnúil ón mBord Pleanála a eisíodh ar an 13 Márta: (8)
 5. Tá daoine ann a déarfadh gur síníodh fógra báis cheantar Gaeltachta iarthar Chonamara nuair a dhiúltaigh an Bord Pleanála cead forbartha do Pháirc na Mara i gCill Chiaráin an lá cheana. (1)
 6. “Ó tharla easpa eolas cuimsitheach, críochnúil a bheith ar fáil ón iarrthóir ar an gcaoi a rachadh an fhorbairt i bhfeidhm ar an athrú aeráide i dtaobh uisce agus triomaigh i gceantar sléibhe Loch Scainimh, agus gan dintiúir a bheith ar fáil faoin gcaoi a ndéanfaí láimhsiú ar athruithe a tharlódh sa réimse sin criathraigh dá bharr sin, ní féidir leis an mBord an fhorbairt a cheadú.” (9)
 7. Luaitear freisin go bhféadfaí dochar a dhéanamh do scéim phoiblí uisce Charna agus Chill Chiaráin amach anseo. (11)
 8. Páirc do thionscail mhara a bhí ceaptha a bheith ann a thabharfadh na céadta post, de réir a chéile, chuig ceann de na ceantair is measa sa tír atá buailte ag cúlú eacnamaíochta agus sóisialta. (3)
 9. Tá sé ráite ag Tomás Ó Síocháin, Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, nach gá gur mar sin atá. (6)
 10. Déanfaidh an tÚdarás staidéar ar na cúiseanna go raibh an dearcadh diúltach céanna ag an mBord Pleanála ar Pháirc na Mara agus a bhí ag Comhairle Chontae na Gaillimhe nuair a thugadar siúd droim láimhe leis dhá bhliain ó shin. (7)
 11. B’fhéidir nach bhfuil an scéal chomh drámatúil sin, go fóilleach ar chuma ar bith, ach d’fhéadfadh lorg na firinne a bheith ar an tairngreacht sin freisin. (2)

 

Fág freagra ar 'MEASCÁN MEARAÍ: Cuir in Ord'