‘Isteach sa leaba go beo, Má fheiceann Santaí sibh, ní fhágfaidh sé aon cheo’

AG TÓGÁIL CLAINNE: ‘Sí an Nollaig í agus dán ag ár gcolúnaí daoibh…

santa-with-sleigh

Ba í an oíche roimh Nollaig í agus timpeall an tí

Ní raibh deoraí ina gcodladh

Bhí siad uilig ina suí.

Bhí na stocaí ar fad crochta, nóiméad ó shin

Ach cé a tharraing anuas iad?

Féach! Sin ceann sa mbin.

Ar na leapachaí teolaí bhí na páistí ag léimneach

Aislingí Nollag ina n-intinn ag géimneach.

Is bhí Mamaí ag fógairt, is bhí Daidí ag guí

Nach mbeadh sé i bhfad anois

Go mbeidís ar fad ina luí

Ach éist!

Amuigh sa ghairdín, d’airigh siad gleo

Ar nós cloigíní beaga agus Hó! Hó! Hó!

Bhreathnaigh amach is níor chreid siad a súile.

Ní chloisfeá gíog uathu ná aon ruaille buaille

Nuair a chonaic siad féasóg agus cóta mór dearg

Mála mór bronntanas ar a dhroim ar a learg.

Is é a bhí ann, San Nioclás, é fhéin

ar a thuras draíochtúil i bhfad is i gcéin.

Bhrúigh siad a srón suas leis an ngloine

Ar thóir amharc níos fearr ina nduine is na nduine

Ar an dá shúilín lonrach is an luisne ina ghrua

A ualach féiríní á iompar aige gan dua.

Arsa Mamaí i gcogar, ‘Isteach sa leaba go beo

Má fheiceann Santaí sibh, ní fhágfaidh sé aon cheo.’

Ach d’fhan siad ansin ag breathnú go grinn

Ar an duine beag meidhreach a bhí ag déanamh ar an mbinn.

Leath a gcuid súile le hiontas is áthas

Ach bhí páiste amháin ag tochas a baithis

Nach aisteach dar léi, nach aisteach go deo

‘Tá Santaí,’ a dúirt sí, ‘an-chosúil le Daideo!’

Ach d’imigh sé leis timpeall an chúinne

Is bhí sé thar am anois go gcodlóidis ruainne

Isteach leo ina leapacha te teolaí is teo

D’aislingí séimhe lán spraoi agus só

Luigh siad siar is dhún siad na súile

Is iad ag socrú chun suain cheap siad gur chuala

Glór beag ag teacht ó threo an tsimléir

Nollaig shona, a chairde, is oíche mhaith daoibh go léir.

Fág freagra ar '‘Isteach sa leaba go beo, Má fheiceann Santaí sibh, ní fhágfaidh sé aon cheo’'