FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Brendan Boyle

FÍSEÁN 2 – Féach ar an bpíosa físe seo agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis.

FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Brendan Boyle

Físeán

Bileog Oibre

Bileog Oibre

Gníomhaíocht 1:

  • Déan iarracht na leaganacha Gaeilge agus Béarla a mheaitseáil le chéile.
  • Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.
  • Féach/Éist leis an mír físe agus féachaigí ar na freagraí arís.

 

Gníomhaíocht 2: Ceisteanna Ginearálta:

  • Féach/Éist leis an mír físe faoi dhó agus déan iarracht na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.
  • Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.

1) Cad as do mháthair Brendan Boyle ó dhúchas?
2) Cén aois iad na deartháireacha?
3) Cá ndearna Brendan a mháistreacht?
4) Cen chaoi a mhothaíonn muintir Ghleann Cholm Cille?
5) Cén uair a bhí sé in Éirinn?
6) Cé atá ag tacú le Brendan?

Gníomhaíocht 3: Líon na Bearnaí: