D’fhéadfadh an saol a bheith ‘ar ais ar a chosa arís faoi lár na bliana seo chugainn’ agus vacsaín éifeachtach eile forbartha

Má fhaigheann vacsaín Oxford ceadúnas, beidh ceithre mhilliún dáileog di ar fáil don tír seo, faoi mhargadh a rinneadh roimh ré leis an Aontas Eorpach

D’fhéadfadh an saol a bheith ‘ar ais ar a chosa arís faoi lár na bliana seo chugainn’ agus vacsaín éifeachtach eile forbartha

Tá éifeachtúlacht suas le 90% ag an vacsaín nua as Oxford agus má éiríonn léi, d’fhéadfadh an saol a bheith ar ais ar a chosa arís faoi lár na bliana seo chugainn.

Ollscoil Oxford agus AstraZeneca a rinne an vacsaín seo a fhorbairt agus tá torthaí níos fearr uirthi ó thaobh eifeachtúlachta de ná a bhíothas a thuar.

Agus é faoi agallamh ar News at One ar raidió RTÉ inniu, dúirt an tOllamh Adrian Hill, saineolaí vacsaíní a rugadh i mBaile Átha Cliath agus atá i gceannas ar Institiúid Jenner in Oxford, mar ar forbraíodh an vacsaín is déanaí seo don Covid-19 “go bhféadfadh muid a bheith ar ais ar an ngnáthshaol faoi mhí na Bealtaine nó an Mheithimh”.

Chuir an tOllamh Hill fainic orainn faoin ródhóchas mar dúirt sé nach mbeadh an vacsaín ar fail go dtí an athbhliain, seachas roinnt bheag dáileog a bheadh ar fáil mí na Nollag. Dúirt sé go raibh sé fíor-riachtanach dá réir go gcloífeadh daoine leis an gcomhairle sláinte phoiblí.

Dúirt an tOllamh Tess Lambe, a rugadh sa tír seo chomh maith agus a rinne comhdhearadh ar vacsaín AstraZeneca agus Ollscoil Oxford nár oibrigh sí chomh crua riamh ina saol.

“Bhí gach uile dhuine ar a míle dícheall ag obair ar an taighde seo, seacht lá na seachtaine, gan sos ná staonadh. Bhí an t-ádh orainn agus tá toradh ar ár saothar,” a dúirt an tOllamh Tess Lambe ar an gclár Today with Claire Byrne ar raidió RTÉ.

Deich mí a bhíothas ag obair ar an vacsaín nua seo, obair deich mbliana de ghnáth.

Má fhaigheann vacsaín Oxford ceadúnas, beidh ceithre mhilliún dáileog di ar fáil don tír seo, faoi mhargadh a rinneadh roimh ré leis an Aontas Eorpach.

Tá focal againn chomh maith ar thrí mhilliún dáileog de vacsaín Pfizer BioNTech agus suas le 1.6 milliún dáileog de vacsaín Moderna.

Idir 62% agus 90% éifeachtúlacht a bhí ag vacsaín Oxford ag brath ar mhéid na dáileoige a tugadh don duine sa triail.

Nuair a tugadh leathdháileog agus dáileog iomlán mí níos déanaí, bhí éifeachtúlacht 90% aici.

Nuair a tugadh dhá dháileog iomlán mí óna chéile, éifeachtúlacht 62% a bhí aici. Ar an meán bhí éifeachtúlacht 70% ag vacsaín Oxford/AstraZeneca.

Ní hionann an teicneolaíocht a úsáideadh le vacsaíní Pfizer/BionNTech agus Moderna, agus tá siad sin ag maíomh éifeachtúlacht 95%.

Tá eolaithe ag rá nach ionann torthaí Oxford agus na trialacha eile mar go ndearnadh trialacha ar dhaoine a bhí an-tinn chomh maith le daoine nach raibh ródhona in Oxford, rud nach ndearnadh sa bpéire eile.

Léiríonn trialacha Oxford/AstraZeneca go n-oibríonn an vacsaín seo chomh maith céanna ar sheandaoine agus a oibríonn sé ar dhaoine nach bhfuil sean.

Tá comharthaí beaga dóchais ann freisin go mb’fhéidir go gcuideodh an vacsaín seo le scaipeadh an ghalair a chosc.

Tá instealladh Oxford i bhfad níos saoire ná an péire eile agus is fusa an vacsaín a stóráil agus a sheoladh ar fud na cruinne.

“Tugann fógra an lae inniu céim níos gaire muid don lá a mbeimid ábalta vacsaíní a úsáid chun deireadh a chur leis an scrios atá déanta ag an Covid-19 ar fud an domhain,” a dúirt an tOllamh Sarah Gilbert ó Ollscoil Oxford, an bhean a bhí i gceannas ar an taighde ansin.

Fág freagra ar 'D’fhéadfadh an saol a bheith ‘ar ais ar a chosa arís faoi lár na bliana seo chugainn’ agus vacsaín éifeachtach eile forbartha'

 • Antóin

  Lá eile, vacsaín eile! Beimid millte. Is fada liom go dtiocfaidh Daidí na Nollag.

  Faitíos orm éirí na maidneacha seo ar eagla go bhfeicfidh mé vacsaín nua ar eBay.

  Ach anois caithfear a chur ina luí ar an bpobal go bhfuil agus go mbeidh sí sábháilte mar vacsaín. Mar a bheifeá ag súil leis, tá an rialtas anois ag cur tascfhórsa ar bun chun a chur ina luí orainn gur gá dúinn an vacsaín a ghlacadh – ar eagla go gceapfadh daoine nach raibh an vacsaín sábhailte, go mb’fhéidir go bhféadfadh frithghníomhú trom díobhálach a bheith ann, cé go ndearna eolaithe obair deich mbliana uirthi taobh istigh de dheich mí.

  Mholfainn don rialtas airgead a shábháil. Más mian leo an pobal a thabhairt leo bíodh Late Late Show Special nó Claire Byrne Special ann agus ar an chlár, an vacsaín a thabhairt do gach polaiteoir a shuíonn sa Dáil ag tochras ar a cheirtlín féin, do gach duine in RTÉ agus sna meáin chlóite a chaith míonna ag seanmóireacht agus do gach saineolaí ar tugadh ardán poiblí dó le huasal le híseal a dhéanamh orainne. Ba gheall le hinstealladh dóchais é don phobal. Agus ní ag magadh atá mé.

  Beart de réir a mbriathair.

  Idir an dá linn, muintir na tíre ag fáil bháis le fáillí. Ach, nárbh é sin polasaí an rialtais i leith na Gaeilge tráth!