Cluichí Idirchontae na deireadh seachtaine seo

Seo iad sonraí na cluichí iomána agus peile atá ar siúl ar fud na tíre an deireadh seachtaine seo

Tá cluichí idirchontae ag dul ar aghaidh sa cheithre cúige an deireadh seachtaine seo. Pictúr: ©INPHO/Morgan Treacy
Tá cluichí idirchontae ag dul ar aghaidh sa cheithre cúige an deireadh seachtaine seo. Pictúr: ©INPHO/Morgan Treacy

Dé hAoine, 9 Eanáir

Corn Waterford Crystal – Réamhbhabhta

Tiobraid Árann v Coláiste Mhuire Gan Smál, Durlas, 7.30i.n.

Dé Satharn, 10 Eanáir

Corn Waterford Crystal – Réamhbhabhta

Corcaigh v Ollscoil Luimnigh, Páirc CIT, 2i.n.

Sraith Iomána Chonnacht – Babhta 2

Maigh Eo v Sligeach, Béacán, 2i.n.

Liatroim v IT na Gaillimhe/Mhaigh Eo, Béal an Átha Móir, 2i.n.

Corn Mhic Cionaoith –  Babhta 2

An Cabhán v Ollscoil Uladh, Páirc Breffni, 7.30i.n.

Coirn Uí Bhroin – Babhta 3

An Mhí v DCU, An Uaimh, 7i.n.

Dé Domhnaigh, 11 Eanáir

Corn Waterford Crystal – Réamhbhabhta

Port Láirge v IT Luimnigh, Páirc WIT, 2i.n.

Sraith Iomána Chonnacht – Babhta 1

IT Shligigh v Ros Camáin, Páirc IT Shligigh, 2i.n.

Corn Uí Bhreathnach – Babhta 1

Ceatharlach v OÉ Gaillimh, Ceatharlach, 12.30i.n.

Aontroim v IT Bhaile Átha Cliath, Páirc Cumainn Naomh Pól, 2i.n.

Laois v An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Mainistir Laoise, 2i.n.

An Iarmhí v Uíbh Fhailí, An Muileann gCearr, 2i.n.

Corn Mhic Cionaoith – Babhta 2

Muineachán v An Dún, Cluain Eois, 2i.n.

Dún na nGall v Ollscoil na Banríona, Páirc Mac Cumhaill, 2i.n.

Fear Manach v Doire, Páirc Brewster, 2i.n.

Aontroim v Ard Mhacha, An Creagán, 2i.n.

Tír Eoghan v Naomh Muire, Páirc Uí hÉilí, 2i.n.

Corn Uí Bhróin – Babhta 3

Laois v Baile Átha Cliath, Cúil an tSúdaire, 2i.n.

Uíbh Fhailí v Ollscoil Mhaigh Nuad, Tulach Mhór, 2i.n.

Cill Dara v An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, An Droichead Nua, 2i.n.

Ceathrlach v An Lú, Ceatharlach, 2.15i.n.

An Longfort v An Iarmhí, Baile Uí Mhatháin, 2i.n.

Loch Garman v Cill Mhantáin, Guaire, 2i.n.

IT Cheatharlach v IT Bhaile Átha Cliath, Páirc IT Cheatharlach, 2i.n.

Sraith Peile FBD – Babhta 2

Ros Comáin v OÉ Gaillimh, Béal Átha Feorainne, 2i.n.

Liatroim v Gaillimh, Maothail, 2i.n.

IT na Gaillimhe/Mhaigh Eo v Sligeach, Tobar an Choire, 2i.n.

Institiúid Shligigh v Maigh Eo, Béal an Átha, 2i.n.

Corn Mhic Craith – Babhta Ceathrú Ceannais

Ciarraí v IT Thrá Lí, Páirc Aibhistín de Staic, 2i.n.

Luimneach v Coláiste na hOllscoile Chorcaigh, An Caisléan Nua, 2i.n.

Tiobraid Árann v Corcaigh, Cluain Meala, 2i.n.

Port Láirge v IT Chorcaigh, Clais Mhór, 2i.n.

Dé Luain, 12 Eanáir

Sraith Iomána Chonnacht – Babhta 1

OÉ Gaillimh v IT Bhaile Átha Luain, An Daingean, 2.30i.n