An eite chlé níos laige ná mar a bhí in 2011

Níl aon ghrúpa ann go bhfuil sé le maíomh acu go bhfuil tacaíocht mhóramh an phobail acu

Toghchán Strap

Sam Boal/Photocall Ireland
Sam Boal/Photocall Ireland

 

Níl sé de cheart ag páirtí nó grúpa ar bith a rá tar éis an olltoghcháin gur léir go n-aontaíonn an pobal lena dtuairim.

Is léir do chách go bhfuil an scéal amhlaidh i gcás gach páirtí. Is fiú breathnú mar sin ar an tacaíocht a fuair na páirtithe nó na Teachtaí Dála a mbreathnófaí orthu le chéile mar chuid den eite chlé. Is é sin, má úsáidtear an sainmhíniú is leithne atá ann ar an dá fhocal sin.

Léiríonn an tábla thíos ionadaíocht na heite clé sa Dáil nua, agus léiríonn sé an t-athrú a tharla ón Dáil a toghadh in olltoghchán 2011. Tá scéal 2011 idir lúibíní againn.

An Lucht Oibre: seacht suíochán (- 30)

Sinn Féin: 23 (+9)

AAA/PbP: 6 (+2)

Daonlathaigh Shóisialta: 3 (-)

Neamhspleáigh bháúla: 5 (+2)

IOMLÁN*: 44 (-11)

Mar is léir láithreach ón tábla, ainneoin a bhfuil ráite ag go leor Teachtaí Dála ar an eite chlé, san olltoghchán is i laghad a chuaigh ionadaíocht iomlán na bpáirtithe a bhreathnódh orthu féin mar chuid den eite sin.

Mar is léir freisin, dá mbeadh ionadaíocht iomlán na heite clé sa Dáil nua fiú ar chomhchéim leis an ionadaíocht a bhí acu in 2011, agus dá mbeadh páirtithe ar an eite chlé toilteanach tarraingt le chéile, bheidís chun tosaigh ar Fhine Gael agus ar Fhianna Fáil.

* Seo a leanas cur síos ar an gcomparáid a rinneadh maidir le trí dhream atá faoi chaibidil sa tábla thuas:

1 Ní raibh comhghuaillíocht an AAA-PbP san iomaíocht in olltoghchán 2011. Tá toradh 2016 curtha i gcomparáid mar sin le hionadaíocht Dála na bpáirtithe, a bhunaigh an chomhghuaillíocht anuraidh, tar éis olltoghchán 2011.

2 Ní raibh na Daonlathaigh Shóísialta san iomaíocht in olltoghchán 2011. Bunaíodh an páirtí anuraidh.

3 Tá na Teachtaí seo a leanas curtha san áireamh sa tábla thuas mar Theachtaí atá báúil leis an eite chlé, ó thaobh cúlra nó/agus tuairimí de: Clare Daly, John Halligan, Joan Collins, Tommy Broughan agus Catherine Connolly.

Fág freagra ar 'An eite chlé níos laige ná mar a bhí in 2011'

  • Tom

    Ní rud ceart no coir pairtí an lucht oibre a chuir san aireamh ar an eitilt clé. Sa lár atá siad agus dá dtógfá as an aireamh iad +19 a gheofá.

  • Eoin Ó Murchú

    Ach ní féidir Páirtí an Lucht Oibre a chur mar chuid den eite chlé ag an bpointe seo. Glacaim leis ámh go ndeachaigh cuid mhaith dena suíocháin a bhíodh acu ar ais go Fianna Fáil nó go neamhspleaigh den uile chineál.
    Mar sin fhein, tá an eite fhrith-dhéine méadaithe ó timpeall 23 go dtí timpeall 40. Mionlach sa Dail I gcónaí, ach ag fás.