An bhfuil gach doras dúnta ar íobartaigh na dTrioblóidí?

An saothar in aisce é ag éinne eile a bheith ag caint le Brandon Lewis faoin gcosc ar chúisimh?

An bhfuil gach doras dúnta ar íobartaigh na dTrioblóidí?

Cosc ar chúisimh. Cosc ar ionchoisní. Cosc ar chásanna cúirte sibhialta. Toirmeasc dlíthiúil ar Ombudsman na bPóilíní agus an PSNI eachtraí a bhain leis na Trioblóidí a fhiosrú.

Mar is léir ón liosta sin bhí na moltaí a d’fhógair rialtas na Breataine chun déileáil le hoidhreacht na dTrioblóidí níos uileghabhálaí ná mar a ceapadh roimh ré.

Ní hé Reacht na dTréimhsí amháin atá i gceist maidir le coireanna na dTrioblóidí go dtí 1998 ach bac ar gach cineál scrúdú breithiúnais. Go bunúsach, gach doras a dhúnadh ar íobartaigh a dteastaíonn uathu a dhul i muinín an dlí i dtaca le marú a muintire is ea é. Saoirse iomlán ó fhiosrú dlíthiúil ar mharú nó dúnmharú gan trácht ar chiontú nó pionós is ea é d’iarshaighdiúirí agus feidhmeannaigh stáit eile chomh maith leis na paraimíleataigh, idir phoblachtánaithe agus dílseoirí.

D’éirigh le Státrúnaí Thuaisceart Éireann, Brandon Lewis, aontas a bhaint amach, rud annamh. Bhí na cúig phríomhpháirtí in Stormont, eagraíochtaí éagsúla na n-íobartach, na heaglaisí, rialtas na hÉireann agus daoine a raibh baint mhór acu le riar na córa go léir ar aon intinn go raibh ‘páipéar ceannais’ na Breataine  (Addressing the legacy of Northern Ireland’s past – GOV.UK (www.gov.uk) – do-ghlactha.

Ceist eile ar fad é an mbeidh siad in ann tionchar a imirt, stop a chur leis an bplean nó é a leasú fiú amháin.

Dúirt an Státrúnaí go mbeadh sé ag dul i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara ar fad faoin scéim, mar chuid den phróiseas comhairliúcháin a fógraíodh i ndiaidh a chruinnithe i mBaile Átha Cliath le Simon Coveney, an tAire Gnóthaí Eachtracha an mhí seo caite. Bhí socrú Stormont House (2014) in ainm is a bheith mar bhunús leis an gcomhairliúchán sin dar le Baile Átha Cliath ach tá an chuid is téagartha den réiteach sin caite i dtraipisí i moltaí na Breataine.

Mhaígh Brandon Lewis go raibh sé i gcomhairle le daoine sula ndearna sé an fógra sa Pharlaimint in Westminster Dé Céadaoin. Malairt scéil a bhí ag na páirtithe leasmhara a labhair amach. Deirtear go raibh daoine a bhí ina n-ionadaithe ag paraimíleataigh ar an eolas ach d’fhan siad sin ina dtost – tuige a mbeadh siadsan nó iarshaighdiúirí míshásta le pas saor?

Ar saothar in aisce é ag éinne eile a bheith ag caint le Brandon Lewis? Labhair an tAire Coveney agus na cúig pháirtí –DUP, Sinn Féin, SDLP, UUP agus Alliance ar fad leis an Státrúnaí i gcruinniú fíorúil maidin Dé hAoine, iad ar fad ag cur a bhfreasúra don bplean in iúl dó. Deir an tAire Gnóthaí Eachtracha nach fait accompli é scéim na Breataine ach ní hé sin an chosúlacht atá ar an scéal.

Bhí na Caomhaigh diongbháilte le tamall de bhlianta go gcuirfidís toirmeasc ar chúiseamh saighdiúirí/iarshaighdiúirí. Chomh maith lena bplean chun trúpaí a bhí ar dualgas thar lear a chosaint gheall forógra toghcháin na dTóraithe in 2019 go gcinnteofaí nach mbeadh ar iarshaighdiúirí a bhí ar dualgas abhus ‘fiosruithe cráiteacha’ a fhulaingt. Níorbh fhéidir iad a chur san áireamh sa reachtaíocht do thrúpaí thar lear – mar gur san Ríocht Aontaithe – i dTuaisceart Éireann a rinneadh na gníomhartha a bheadh le fiosrú.

Is léir do na híobartaigh abhus gur chun na hiarshaighdiúirí a chosaint atá an tsaoirse ó chúiseamh do gach dream molta ag an rialtas. Dúirt Príomháidh Eaglais na hÉireann, an tArd-Easpag John McDowell gurb é leas polaitiúil (dream) sa Bhreatain Mhór a rialaigh polasaí i dtaca le Tuaisceart Éireann. Bhí sé sin soiléir ó na nuachtáin Shasanacha a chuir na múrtha fáilte roimh fhógra Brandon Lewis fad is a bhain sé le feidhmeannaigh stáit. Fuair rialtas Boris Johnson comhairle go mbeadh sé in aghaidh an dlí faoiseamh ó chúiseamh d’fheidhmeannaigh stáit amháin a cheadú. Dá bhrí sin b’éigean dóibh gach dream a chur san áireamh.

Murar leor sin mar bhuille do na híobartaigh dúirt Brandon Lewis agus an Príomh-Aire Johnson go dtarraingeodh an beart seo líne faoi na Trioblóidí – go gcuirfeadh sé an t-anró agus an nimh laistiar dínn agus go gcuideodh sé le cothú athmhuintearais. Feall agus saontacht a thug an tArd-Easpag Caitliceach, an Dochtúir Éamonn Martin air sin. Masla sa bhreis do na híobartaigh é a bheith á thabhairt le fios gurb iadsan faoi ndear an droch-chaidreamh sa tsochaí.

Tugadh bréag-gheallúintí do na híobartaigh le blianta. Bhí sé soiléir i gcónaí go raibh an-chuid cásanna nach bhfuasclófaí choíche agus b’éagóir é a mhalairt a thabhairt le fios. B’éagóir é chomh maith ligint don tsíorchaint leanúint ar aghaidh i bhfad rófhada, gan gníomh. Fágann an plean seo gan dóchas ná ceart iad.

Seans gur saothar in aisce a bheadh sa bhrú ó pháirtithe logánta ach má tá seans ar bith le bheith aige caithfidh an cur chuige a bheith aontaithe. Ní mór do na páirtithe polaitiúla abhus éirí as an gcur chuige a thacaíonn le roinnt de na híobartaigh thairis daoine eile. Ansin féin an éisteodh Brandon Lewis agus Boris Johnson?

Is cosúil gurb é atá i gceist lena ‘bpróiseas comhairliúcháin’ ná a bheith in ann a chur i gcéill gur beart aontaithe é an cinneadh saoirse ó chúiseamh a cheadú. Seans nach fiú a bheith ag brath ar bhrú polaitiúil agus gur dúshláin chúirte an t-aon bhac ar fait accompli na dTóraithe.

Fág freagra ar 'An bhfuil gach doras dúnta ar íobartaigh na dTrioblóidí?'