Titim ar líon na gcásanna Covid-19 i nGaeltacht Dhún na nGall

Tá laghdú tagtha ar líon na gcásanna i dtoghcheantair Ghaeltachta i nDún na nGall agus i gCorcaigh, ach a mhalairt atá fíor i bPort Láirge. Seasmhach go maith atá na figiúirí is déanaí do Chonamara

Titim ar líon na gcásanna Covid-19 i nGaeltacht Dhún na nGall

Cé go bhfuil méadú mór fós ag teacht ar ráta an Covid-19 i bhformhór Dhún na nGall, tháinig laghdú ar líon na gcásanna i gcuid de na ceantair Ghaeltachta sa chontae le tamall beag anuas.

Tá an ráta Covid-19 is airde sa tír sa Leifear-Srath an Urláir agus 602.6 cás in aghaidh gach 100,000 duine deimhnithe sa toghcheantar idir an 22 Meán Fómhair agus an 5 Deireadh Fómhair.

Tháinig ardú mór ar an ráta i ngach toghcheantar eile sa chontae seachas ceann na nGleanntach in iarthuaisceart Dhún na nGall, ina bhfuil formhór Ghaeltacht an chontae lonnaithe.

Idir an 15-28 Meán Fómhair, bhí ráta 142.1 cás in aghaidh gach 100,000 duine i dtoghcheantar na nGleanntach, ach tá an figiúr sin anois tite go dtí 121.2 cás in aghaidh gach 100,000 duine de réir na staitisticí is deireanaí, titim 15%.

Bhí ardú mór le feiceáil ar an ráta sna toghcheantair eile sa chontae – ráta 347.8 a bhí i gCarn Domhnach (ardú 235.8), ráta 332.3 a bhí i Leitir Ceanainn (ardú 124.3), ráta 241.4 a bhí i mBun Cranncha (ardú 125.2), ráta 192.5 a bhí i mBaile Dhún na nGall (ardú 128.3) agus ráta 116.2 a bhí i mBaile na nGallóglach (ardú 43.6).

Deimhníodh 29 cás nua ar fad i gceantar na nGleanntach idir an 22 Meán Fómhair agus an 5 Deireadh Fómhair.

Laghdaigh an ráta sa cheantar thart ar Ghaeltacht Mhúscraí chomh maith, de réir na bhfigiúirí is déanaí.

Tháinig méadú níos mó ná a dhá oiread ar líon na gcásanna i dtoghcheantar Mhaigh Chromtha idir an 22-28 Meán Fómhair ach bhí laghdú beag le feiceáil sna figiúirí is deireanaí agus an ráta Covid-19 tite sa cheantar ó 54.9 go dtí 51.4 cás in aghaidh gach 100,000 duine.

Is é toghcheantar Mhaigh Chromtha an t-aon cheann i gCorcaigh inar tháinig laghdú ar an ráta Covid-19 idir an 22 Meán Fómhair agus an 5 Deireadh Fómhair.

Cé go bhfuil líon na gcásanna laghdaithe thart ar cheantair Ghaeltachta i nDún na nGall agus i gCorcaigh, a mhalairt atá fíor i bPort Láirge.

Is é toghcheantar Dhún Garbhán, mar a bhfuil Gaeltacht Phort Láirge, an t-aon cheann sa chontae inar tháinig méadú ar an ráta Covid-19 le seachtain anuas.

Thángthas ar naoi gcás sa cheantar idir an 22 Meán Fómhair agus an 5 Deireadh Fómhair agus bhí ráta 43.9 cás in aghaidh gach 100,000 duine ann sa tréimhse sin. B’in í an chéad uair ó thús na míosa seo caite nuair a tosaíodh ag foilsiú na bhfigiúirí toghcheantar ar deimhníodh níos mó ná ceithre chás i nDún Garbháin in achar coicíse.

Léirigh na staitisticí go raibh an ráig a bhuail cathair Phort Láirge an mhí seo caite curtha faoi smacht agus titim shuntasach tagtha ar an ráta sa Trá Mhór-Cathair Phort Láirge Thiar, i gCathair Phort Láirge Theas agus i gCathair Phort Láirge Thoir.

I gCiarraí, tháinig méadú beagnach níos mó ná a dhá oiread ar líon na gcásanna i dtoghcheantar an Neidín, ina bhfuil Gaeltacht Uíbh Ráthaigh lonnaithe. Aimsíodh 23 cás nua sa cheantar idir an 22 Meán Fómhair agus an 5 Deireadh Fómhair agus ráta 91.8 cás in aghaidh gach 100,000 duine sa cheantar, an ráta is airde i gcontae Chiarraí. Níos lú ná cúig chás a bhí i gCorca Dhuibhne le linn na tréimhse céanna.

Bhí na figiúirí do Chonamara díreach mar a bhí seachtain ó shin. Sé chás nua a deimhníodh i gConamara Theas idir an 22 Meán Fómhair agus an 5 Deireadh Fómhair agus d’fhág sin go raibh ráta 28.1 cás in aghaidh gach 100,000 duine sa toghcheantar Gaeltachta.

Ocht gcás nua eile a bhí i gConamara Thuaidh le linn na tréimhse sin agus ráta 46.5 ann.

Chonacthas ardú mór i gCathair na Gaillimhe Láir le cúpla seachtain anuas agus an ráta Covid-19 méadaithe ó 71.2 cás go dtí 217.2 cás in aghaidh gach 100,000 in aon seachtain amháin.

I nGaeltacht Mhaigh Eo, tháinig ardú ar líon na gcásanna i dtoghcheantar Bhéal an Mhuirthead. Cúig chás a deimhníodh ann idir an 22 Meán Fómhair agus an 5 Deireadh Fómhair agus ráta 39.7 i gceist. Níos lú ná cúig arís a tuairiscíodh i dtoghcheantar Chathair na Mart, mar a bhfuil Tuar Mhic Éadaigh suite.

Tháinig ardú ar líon na gcásanna i mbeangach gach doghcheantar i gcontae na Mí le seachtain anuas, na cinn thart ar na ceantair Ghaeltactha san áireamh.

Cúig chás a deimhníodh i dtoghcheantar Bhaile Átha Troim, mar a bhfuil cuid de Ghaeltacht Ráth Chairn. Bhí 39 cás i dtoghcheantar Cheannanais, mar a bhfuil an chuid eile de Ghaeltacht Ráth Chairn agus Bhaile Ghib. D’fhág sin go raibh ráta 120.4 cás in aghaidh gach 100,000 duine sa cheantar.

Fág freagra ar 'Titim ar líon na gcásanna Covid-19 i nGaeltacht Dhún na nGall'