Tithe an Oireachtais le tús a chur le seirbhís ateangaireachta ó Bhéarla go Gaeilge

Tá obair idir lámha chun cur leis an tseirbhís ateangaireachta a chuirtear ar fáil i dTithe an Oireachtais

Tithe an Oireachtais le tús a chur le seirbhís ateangaireachta ó Bhéarla go Gaeilge

Tá sé i gceist tús a chur le seirbhís ateangaireachta ó Bhéarla go Gaeilge i dTithe an Oireachtais.

Tá an tseirbhís nua beartaithe mar chuid de phlean chun feabhas a chur ar na seirbhísí ateangaireachta atá ar fáil i dTeach Laighean.

Tá sé i gceist ag Tithe an Oireachtais foireann ateangaireachta ar leith a earcú i mbliana agus níos mó áiseanna a chur ar fáil don ateangaireacht.

Bhí seirbhísí ateangaireachta Thithe an Oireachtais i mbéal an phobail le gairid nuair a dúirt Catherine Connolly, Leas-Cheann Comhairle na Dála, nach raibh an córas atá ann anois “cuimsitheach” ná “cuí chun muinín a thabhairt duit”.

Dúirt an Teachta Dála neamhspleách an méid sin  i ndiaidh d’Ard-Stiúrthóir TG4, Alan Esslemont, cinneadh a dhéanamh Béarla amháin a labhairt ag cruinniú de choiste Oireachtais, fiú nuair a cheistigh Seanadóir i nGaeilge é.

Agus é ag déanamh cosaint ar an gcinneadh sin, dúirt Esslemont nach bhféadfadh sé é a fhágáil faoi aistritheoir a theachtaireacht a chur in iúl i mbliain a bhí “an-tábhachtach” do TG4.

Ag éirí as an gconspóid sin, thug Tithe an Oireachtais le fios do Tuairisc.ie go bhfuil socruithe á ndéanamh acu chun cur lena seirbhís ateangaireachta.

Córas ateangaireachta éighníomhaí, ceann a dhéanann aistriúchán ó Ghaeilge go Béarla amháin, atá in úsáid i dTithe an Oireachtais i láthair na huaire ach tá sé i gceist seirbhís ó Bhéarla go Gaeilge a chur ar fáil freisin den chéad uair.

Dúirt urlabhraí ó Thithe an Oireachtais le Tuairisc.ie go gcuirfidh an t-athrú seo “go mór le leanúnachas aonteangach na díospóireachta do lucht úsáidte an chórais”.

Dúradh freisin go bhfuil sé i gceist meitheal ateangaireachta a earcú trí chomórtas poiblí atá le seoladh san fhómhar. Beidh an fhoireann seo ag plé den chuid is mó leis an tseirbhís ateangaireachta.

Faoi láthair, is iad an fhoireann chéanna a sholáthraíonn na seirbhísí aistriúcháin agus na seirbhísí ateangaireachta i dTithe an Oireachtais.

Anuas air sin, tá bothanna breise ateangaireachta le tógáil i rith shos an tsamhraidh chun líon na mbothanna a mhéadú ó cheithre bhoth go dtí ocht mboth.

“Agus an obair sin curtha i gcrích, cuirfear ar chumas Sheirbhís Thithe an Oireachtais an córas a fhorbairt sna blianta beaga atá amach romhainn agus freastal ar roinnt de na pointí a d’ardaigh an Leas-Cheann Comhairle,” a dúirt urlabhraí ó Thithe an Oireachtais le Tuairisc.ie.

Dúirt an t-urlabhraí gur cheist d’Alan Esslemont é pé ceann de na teangacha oifigiúla ba mhian leis a úsáid agus é ag caint i dTithe an Oireachtais.

Tá seirbhís aistriúcháin chomhuainigh ar fáil i dTithe an Oireachtais ón mbliain 1972.

Fág freagra ar 'Tithe an Oireachtais le tús a chur le seirbhís ateangaireachta ó Bhéarla go Gaeilge'

 • Donncha Ó hÉallaithe

  Ní theastaíonn ateangaireacht ó Béarla go Gaeilge i dTeach Laighean agus ní cúis cheiliúrtha ar bith é go mbeadh airgead poiblí á chur amú ar a leithéid. Cinnte teastaíonn daoine sna ranna éagsúla rialtais a bheadh in ann déileáil leis an bpobal i nGaeilge, seirbhís NACH bhfuil ar fáil agus a bhfuil tábhacht leis.

  B’fhearr an t-airgead poiblí, a chosnódh an seirbhís nua ateangaireachta i dTeach Laighean, a chaitheamh ar sheirbhís níos fearr a chur ar fáil i nGaeilge sna ranna stáit seachas a bheith á chaitheamh amú ar sheirbhís nach bhfuil agus nach mbeidh aon éileamh air ná gá leis, dar liomsa.

 • Dáithí Mac Cárthaigh

  Beidh sé seo ina chabhair mhór do bhaill an Oireachtais cur lena gcuid téarmaí Gaeilge, rud riachtanach chun úsáid na Gaeilge a éascú sa dá theach.

 • Colmcille Ó Monacháin

  An-dea-scéal é seo do phobal na Gaeilge agus do shaoránaigh na Gaeilge.

  Céim thábhachtach ionsar dheireadh a chur le héigeantas an Bhéarla i ngnó na polaitíochta agus sa tsaol phoiblí. Níor mhór teannadh a chur leis an obair seo ionas, má ba mhall féin é (agus an Stát ann le beagnach céad bliain), go mbeadh Teachtaí Dála, Seanadóirí, iriseoirí…agus saoránaigh…ábalta “a saol polaitíochta is geilleagair is saíochta a chur ar aghaidh de réir dhúchais is gnás a sinsear” (Bunreacht na hÉireann, Airteagal 1).

  Mar a dúirt an té a dúirt: Seo an rud a bhfuil [agus a raibh] sé uilig fá dtaobh de!

 • Donncha Ó hÉallaithe

  Sin togha dá n-úsáidfí é, a Dhaithí, ach ní fheicim aon Teachta Dála nó Seanadóir ag cur na gcluasán orthu le aistriúchán i nGaeilge a fháil ar oráid i mBéarla! Tá sé seo níos measa ná an cur amú airgid atá ar bun san Aontas Eorpach le ateangaireacht. Más é an aidhm atá leis cur leis an dtéarmaíocht i nGaeilge atá ag baill an Oireachtais, mholfainn Ap a fhorbairt dóibh a fhéadfaídís a chur ar a gcuid fón póca! Ní chosnódh sé mórán agus bheadh níos mó éifeacht.