Pacáiste €1.3 billiún fógartha mar chuidiú le costas maireachtála

Ar an gcuidiú tá €200 breise le liúntais leasa shóisialaigh, €100 breise le liúntas leanaí agus faoiseamh ó tháillí scrúduithe

Pacáiste €1.3 billiún fógartha mar chuidiú le costas maireachtála

Tá pacáiste cúnaimh €1.3 billiún fógartha ag an Rialtas le cuidiú le daoine déileáil leis an ardú ar an gcostas maireachtála.

Ar na bearta a fógraíodh inniu bhí €200 de bhónas leis na híocaíochtaí leasa shóisialaigh, €100 breise leis an liúntas leanaí mí an Mheithimh, tacaíocht bhreise do lucht gnó le cuidiú leo leis an ardchostas fuinnimh agus leanfar leis an ráta laghdaithe cáin bhreisluacha i dtionscal an fháilteachais. Ní bheidh táillí scrúduithe stáit le híoc I mbliana ach oiread.

Dúirt an Taoiseach Leo Varadkar go raibh pacáiste cuidithe an lae inniu dírithe ar theaghlaigh a bhfuil leanaí in aois scoile acu, ar dhaoine atá i dtuilleamaí liúntais leasa shóisialaigh agus ar ghnóthaí beaga agus meánmhéide. Is é an pacáiste cúnaimh seo an ceann deiridh dá leithéid go dtí mí Dheireadh Fómhair.

“Is é seo an faoiseamh deiridh ó thaobh an chostais mhaireachtála go dtí go mbeidh an Buiséad againn,” a deir an Taoiseach.

Dheimhnigh sé gur i mí an Mheithimh a gheobhaidh tuismitheoirí an €100 breise in aghaidh an pháiste sa liúntas leanaí.

Gheobhaidh pinsinéirí, cúramóirí, daoine atá faoi mhíchumas agus tuismitheoirí aonraice cnap-íocaíocht bhreise €200 chomh maith.

Cuirfear an íocaíocht €200 bhreise ar fáil san Aibreán do theaghlaigh atá i bhfostaíocht ach atá i dteideal liúntas forlíontach.

Cuirfear €100 breise leis an liúntas do theaghlaigh a fhaigheann liúntas éadaigh agus bróg dá gcuid leanaí mí Iúil le cuidiú leo ullmhú le filleadh chun na scoile sa bhfómhar.

Ní bheidh táillí na scrúduithe stáit le híoc ag tuismitheoirí is caomhnóirí i mbliana. Bhíodh táillí €116 ar scrúdú na hArdteiste agus €109 ar an Teastas Sóisearach.

Ní chuirfear deireadh anois leis an ráta laghdaithe cáin bhreisluacha 9% i dtionscal an fháilteachais go dtí deireadh mhí Dheireadh Fómhair.

Ó mhí an Mheithimh ar aghaidh cuirfear i bhfeidhm arís de réir a chéile na dleachtanna máil a baineadh den pheitreal agus den díosal.

Dúirt Leo Varadkar, sa gcás go mbeadh a leithéid ag teastáil, go bhféadfadh go bhfógródh an Rialtas creidmheas fuinnimh eile do theaghlaigh amach sa mbliain, ach gur sa gcéad bhuiséad eile a dhéanfaí a leithéid de chinneadh.

Íocfar an creidmheas fuinnimh €200 a fógraíodh níos túisce i mbliana sa Mhárta nó san Aibreán.

Tá trí mhí eile curtha leis an Scéim Shealadach Tacaíochta Fuinnimh do Ghnóthaí (TBESS) ó tharla nach raibh an t-éileamh ar an scéim sin a ceapadh a bheadh.

Beidh an cúnamh sin níos gnaíúla feasta – beidh suas le €15,000 ar fáil do ghnó nó suas go €45,000 do ghnó a bheadh ar siúl ar láithreacha éagsúla.

Fág freagra ar 'Pacáiste €1.3 billiún fógartha mar chuidiú le costas maireachtála'