Cúig bhronntanas Nollag do na Gaeil i do shaol…

Tá feachtas, Nod na Nollag, á reáchtáil ar na meáin shóisialta ag Tuismitheoirí na Gaeltachta le moltaí agus comhairle a chur ar fáil do theaghlaigh maidir le bronntanais Nollag agus gnéithe eile d’fhéile na Nollag.  Sa tsraith dhá alt seo breathnaíonn Sorcha Ní Chéilleachair, ceannasaí na heagraíochta, ar na bronntanais agus na nodanna Gaelacha atá ar fáil i mbliana don Nollaig.

Cúig bhronntanas Nollag do na Gaeil i do shaol…

Leabhair Ghaeilge

Níl ní ar bith is áille ná leabhar a léamh dod’ pháiste – ach amháin nuair is leabhar Gaeilge é ar ndóigh, rud atá níos deise fós! Is deas é chomh maith nuair a aithníonn fear na féasóige tábhacht na leabhar Gaeilge agus go bhfágann sé iad mar chuid de chreach na Nollag. Is mó meas na bpáistí ar rogha an fhir seo ná rogha a gcuid tuismitheoirí bíodh a fhios agaibh! Tá réimse leathan leabhar Gaeilge ar fáil anois, níl anseo ach blaiseadh beag. Is féidir na leabhair seo a cheannach ar líne ach ní mór deifir a dhéanamh!

Is dea-scéal é go bhfuil roinnt de na leabhair a bhí as cló le píosa le fáil arís – Lúlú agus an Oíche Dhorcha (Futa Fata), An Garbhán (An Gúm) mar aon le leaganacha nua de na síscéalta clasaiceacha Na Trí Mhuicín, Cinnín Óir agus Cochaillín Dearg (An Gúm) – díreach in am le glúin nua a mhealladh chun na léitheoireachta an Nollaig seo.

Do na daoine is lú sa tigh, is breá iad na leabhair réamhléitheoireachta Focail agus Ainmnithe (An Gúm) agus má tá an jab mór sin le déanamh (tá a fhios agaibh féin), bíodh Bláithín ar an bPota Oisín ar an bPota (An Gúm) ar an liosta. Ar na pictiúrleabhair is déanaí atá ar an margadh tá Percy Péacóg, Scúnc agus Smúirín agus saothar Julia Donaldson (Futa Fata) ach tá rogha leathan ag Futa Fata agus An Gúm.

Tá na seanfhondóirí fós ar fáil – leithéidí Macán Mac Tíre agus Cófra Lán Arrachtaí (Leabhar Breac) agus Beag Bídeach agus Bí ag Spraoi Liom (Futa Fata). Tá bailiúchán leabhar iontach foilsithe ag Leabhar Breac atá dírithe ar léitheoirí óga neamhspleácha (seachas tuismitheoir a bheith á léamh don pháiste) agus is fiú súil a chaitheamh orthu sin.

Do léitheoirí níos sine, bhuel níl a sárú ann mar rogha! Tá réimse fairsing ag Cló Iar-Chonnacht – Dónal Dána, An Cúigear Cróga, An Seachtar Stuama agus Bertie Brocach. Tá Dialann Dúradáin nó saothar David Walliams ag Futa Fata nó rogha de shaothar Roald Dahl ag Leabhar Breac.

Tá rogha bhreá Chonallach ar fáil ó Éabhlóid agus is gleoite iad leabhair Orla Uan dos na Muimhnigh. Ná dearmad go bhfuil seoid mhór litríochta na n-óg Jimín Mháire Thaidhg 100 bliain i mbliana agus leaganacha éagsúla den leabhar ar fáil, ceann ó An tSnáthaid Mhór ina measc. Go deimhin is saothar ealaíne ann féin iad leabhair de chuid An tSnáthaid Mhór. Is fiú súil a chaitheamh ar an tsraith Rita, lena n-áirítear Rita agus an Róbat agus Rita agus an Chailleach ón gcomhlacht céanna.

I measc na gcinn a bhfuil daoine fásta áirithe ag súil go mór leo (le léamh leis na páistí ar ndóigh) tá Ar Strae le Patricia Forde, Coinín Beag Bocht agus Codladh Sámh a Choinín Beag (Futa Fata), Gráinne Gaiscíoch Gael le Siobhán Parkinson (Cois Life), Pádraigín Phléascach (An Gúm) agus An Buachaill is Measa ar Domhan (CIC).

Is trua go bhfuilimid ag fágaint slán le Cois Life i mbliana ach beidh Ainmhithe na hÉireann, Hata Zú Mhamó agus Scéalta le hInsint don Ghealach fágtha mar oidhreacht acu, leabhra snasta tarraingteacha.

Mura bhfuil leabhar éigin ansin anois duit, ní lá fós é!


 

Leabhar do Dhaoine Fásta

Bíonn an oiread cainte á dhéanamh faoi shlite éagsúla le páistí a mhealladh i dtreo na léitheoireachta (agus amach ó na scáileáin) ach i ndeireadh an lae is é an bealach níos fearr len é sin a dhéanamh ná sampla a thabhairt dóibh agus dul i mbun léitheoireachta tú féin. Scríobh do litir féin chuig Santaí agus lorg roinnt leabhar Gaeilge, táim cinnte go sásóidh sé do mhian. Tá rogha bhreá nua-fhoilsithe ar fáil ó na foilsitheoirí Gaeilge éagsúla díreach in am don Nollaig, tá leabhair áitiúla ann, is álainn í Órchiste Nollag le Máirín Uí Shé (An Sagart) nó cad faoi na hirisí áitiúla? Níl ann ach deacracht bheag amháin, tá an t-ábhar chomh deas sin go bhfuil an baol ann go gcoimeádfaidh Santaí aige féin iad!


 

Teidí Bran, cluichí boird agus eile

Tá slite eile ann le páistí a chur ag léamh, i ngan fhios dóibh féin go minic. Is cuimhin linn go léir Bran, madra gaisciúil ár n-óige, agus céard atá ar fáil i mbliana ach Bran ina steillbheatha! Bhuel, saghas. Tá pacáiste álainn ar fáil anois ó An Gúm ina bhfuil Bran ar fáil mar theidí agus leabhar beag in éineacht leis. Ní fada go mbeidh Bran in éineacht leis na sárlaochra móra eile agus éachtaí móra á ndéanamh acu féin agus ag an aos óg ar an teallach – ábhar leabhair eile go deimhin! Is maith ann iad na leaganacha Gaeilge de Monopoly agus Scrabble agus tá rogha cluichí eile ar fáil ó udar.ie, leagan Gaeilge de Dingbats, Imeartas Focal agus Snap – Contaetha na hÉireann ina measc. Is féidir Aibítir na Gaeilge a fháil i bhfoirm maighnéadaí anois chomh maith (Udar.ie) agus beifear ábalta teachtaireachtaí deasa Gaelacha a fhágáil ar an gcuisneoir.


 

Húdaí agus onsie Gaelach

Ar mhaith leat bronntanas praiticiúil Gaelach a thabhairt do pháiste, a mhairfidh níos faide ná séasúr na Nollag? Bhuel beidh tuismitheoirí thar a bheith buíoch díot má roghnaíonn tú hoodieonsie do na dóitíní beaga. Seans go mbeidh beagán díomá ar na dóitíní féin ar ndóigh, a bhí ag súil leis an mbréagán is déanaí agus is glóraí ar an margadh, ach níl aon neart air sin! Níl siopa (nó suíomh idirlín) níos fearr ann don húdaí úd ná An Spailpín Fánach sa Spidéal. Dána ach Deas, Ní bheidh mo leithéid arís ann, Is buachaill mór anois mé… leatsa an rogha. Tá caighdeán iontach sna hoodies seo agus maireann siad an cúrsa. Más é an onsie do rogha – tá cúpla ceann deas thuas ag Dunnes Stores. Beidh na dóitíní beaga ag dul thart agus manaí deasa Gaeilge ar a dtóiníní!


Eilf ar an tSeilf, Litir chuig Santaí agus comharthaí do Dhaidí na Nollag

Tá Gaeilge ag Santaí ar ndóigh agus tá Gaeilge ag an Eilf ar an tSeilf é féin. Ná déanaimis aon iontas de. Is féidir litir a scríobh chuig Santaí i nGaeilge agus freagra a fháil i do chanúint féin le cúnamh ó Thuismitheoirí na Gaeltachta (ach ní mór é a dhéanamh gan mhoill). Sea, tá na canúintí ar a thoil aige freisin, ní haon ábhar iontais é sin ach oiread. Leis an bhFear Mór é féin, Rúdolf agus na réinfhianna eile a threorú chun an tí Oíche Nollag is féidir comhartha Gaeilge (i do chanúint féin) a úsáid. Tá ceann ar fáil ó Thuismitheoirí na Gaeltachta, is féidir do cheann féin a dhéanamh nó bíonn comhlachtaí ann a chuireann teachtaireachtaí speisialta i gcló ar chomharthaí ar iarratas. Léiriú iad na rudaí beaga (ach móra) seo don bpáiste gur gnáthchuid den saol í an Ghaeilge agus nach gá dul i muinín an Bhéarla i gcónaí. Cuirfear an Coimisinéir Teanga in aithne dóibh in am cuí.

Anois ní mór deifir a dhéanamh leis na litreacha chuig Santaí mura bhfuil siad curtha sa phost go dtí seo, tá an dáta caite ach táim cinnte go nglacfaidh an fear mór leo mar sin féin.

Seoladh: LITIR CHUIG SANTAÍ

f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta

An Cheathrú Rua

Co.na Gaillimhe.

Foilseofar an dara cuid de na moltaí agus na nodanna i gcomhar le Tuismitheoirí na Gaeltachta amárach.

Fág freagra ar 'Cúig bhronntanas Nollag do na Gaeil i do shaol…'

  • Léitheoir

    Ní leabhar do ghasúir é Gráinne Gaiscíoch Gael ach leabhar do dhaoine fásta. Leabhar taitneamhach le hábhar fíor shuimiúil freisin.