Meascán Mearaí 6 – Rólghlacadh! (Cartlann)

Meascán mearaí de ghníomhaíochtaí difriúla: pictiúir aisteacha, comhráite le bearnaí, scéalta bleachtaireachta srl. Déanta go speisialta don fhoghlaimeoir. Ábhar spraoi agus oideachais in éineacht

Meascán Mearaí 6 – Rólghlacadh! (Cartlann)

1) Ag obair le do pháirtnéir ligigí oraibh gur sibhse an cailín sa phictiúr thíos. Scríobhaigí an comhrá a bheadh aici leis na daoine a scaoilfeadh amach í. Bíodh tagairt do na ceisteanna/feidhmeanna teanga thíos sa chomhrá. Úsáidigí bhur samhlaíocht!

  1. Cén chaoi a mothaíonn sé?
  2. Céard a tharla?
  3. Cé eile a bhí i gceist?
  4. Céard a tharla roimhe seo?
  5. Céard a tharla ina dhiaidh seo?
  6. Déan soiléiriú a lorg
  7. Cuir fearg in iúl
  8. Déan cabhair a lorg
  9. Cuir easpa tuisceana in iúl
  10. Déan achainí

2) Nuair a bheidh an comhrá scríofa agaibh déan é a aithris. Ansin bog ar aghaidh go dtí duine eile agus déan do chomhrá, agus a c(h)omhrá siúd, a aithris.

Fág freagra ar 'Meascán Mearaí 6 – Rólghlacadh! (Cartlann)'