Athinsint naimhdeach ar cliché na mbuachaillí bó agus na nIndiach Rua

Raiméis neamhstairiúil ar fad, agus raiméis dhainséarach, leis, i ré seo na nuachta bréagaí ciníche agus An Trumpaire

Athinsint naimhdeach ar cliché na mbuachaillí bó agus na nIndiach Rua

Athinsint ar cliché na mbuacaillí bó agus na nIndiach Rua atá in ‘The Hostiles’ a tháinig fé bhráid na ndíograiseoirí scannán in aois seo an Trumpaire. Is é is scéal mar scannán dó ná turas an tseanchaptaein airm a raibh sé de chúram air iar-thaoiseach Indiach a thionlacan amach as an urpost cúlráideach in Fort Berringer, New Mexico ina raibh tamall de sheacht mbliana caite i ngéibheann aige i ngeall ar a chuid ruathar ar an Stát. Ní i bhfad san áit sin a bhí sé ó phobail bhundúchasacha Mheiriceánacha eile, ach ba é an marú ar fad ná go raibh sé beagán os cionn an mhíle míle i gcéin ón mbás i measc a mhuintire féin ar a thalamh dhúchais gar do Butte, Montana. Cuirtear siúl fén scannán le heachtraí an aistir mhóir de dhroim capaill a bhí i ndán don seantaoiseach Indiach seo a raibh ailse ag dul i ndaingean ann.

Mhéadaigh ar mo shuim go luath sa scannán le tagairt don gcur amach a bhí ag an bpríomhphearsa Captain Joseph Blocker ar an ‘gcanúint áitiúil’ – agus cé go gcloistear i móramh na radharc ina dhiaidh sin í, níor ainmníodh in aon chor an urlabhra rúnda seo a bhí le clos. Dar ndóigh, níorbh aon chanúint in aon chor í, ach teanga inti féin, agus éinne a chloisfeadh don gcéad uair sa scannán í, dhéanfadh sé amach as comhthéacs tíreolaíoch an scannáin gurbh é atá sa teanga chéanna ná Cheyenne, ceann de theangacha an fhine Algancaigh.

Tá cur amach ag muintir na hÉireann ar choláistí samhraidh Gaoluinne, agus tá coláistí samhraidh Cheyenne á reachtáil ar thailte Bear Butte State Park ón mbliain 2014 i leith. Pé rath a bhíonn i ndán do thograí mar iad, bhraithfeadh sé go mór ar acmhainní fónta teagaisc a bheith á gcur ar fáil don rang. Saothar álainn cineamatagrafaíochta atá in The Hostiles agus gheobhadh teagascóirí Cheyenne leas a bhaint as radharcra áirithe ann d’fhonn úsáid na teanga a chur ar a súile do na foghlaimeoirí i gcomhthéacs maorga an scáileáin Hollywood. Tá comparáid le déanamh anseo idir The Hostiles agus an gaisce bolscaireachta a dhein Brooklyn nó Song of Granite ar son na Gaeilge, mar shampla.

Ní ceart, ar a shon sin féin, scannáin a bhaineann leas as teangacha mionlaithe a chosaint ón gcritic – is minic fórsaí caolchúiseacha idé-eolaíocha a bheith laistiar díobh. Locht ar The Hostiles más ea ná gur tugadh tromlach na dialóige Cheyenne do Bhreatnach aisteora a ghlac páirt an chaptaein Phoncánaigh ann. Ní ar mhaithe leis an teanga in aon chor a d’fhoglaimeodh státseirbhíseach mar é Cheyenne, ach d’fhonn togra impiriúil na Stát Aontaithe a chur chun cinn. Braithimse go bhfuil tábhacht idé-eolaíoch lena laghad línte a tugadh do na carachtair Cheyenne iad féin in The Hostiles – níl aon radharc ina labhrann aon bheirt Cheyenne le chéile nach mbíonn Captain Joseph Blocker istigh ar an gcomhrá agus údarás á léiriú aige ar chuma éigin.

Agus is fíor é le rá go raibh cúrsaí teanga i measc na n-uirlisí coilínithe lenar cloíodh Indiaigh Mheiriceá. Díríodh go sonrach ar a bhféiniúlacht theangeolaíoch sa chlúmhilleadh a deineadh ar a gcultúr, agus is nós é sin a leantar sa scannán seo faraor.

Cloistear an liú steiréitipiciúil ar a dtugtar ‘whooping’ sa chéad léiriú ar fad a fhaighimid ar aicme bhundúchasach shaor éigin ar an mbóthar go Montana éigin, agus buíon díobh mar ‘droch-Indiaigh’ ag cur tine le tigh inar mhair teaghlach den chine geal áit éigin.

Tá tagairt amháin eile in The Hostiles do thróp seo na whoopála – eachtra an ionsaí  a dhein ‘droch-Indiaigh’ éigin eile ar Captain Blocker. Tá tróp seo na whoopála á scaipeadh i measc phobal léitheoireachta Mheiriceá ó scríobh James Parton Life of Thomas Jefferson (1874) fiche éigin bliain roimh an tréimhse lena mbaineann an scannán seo. Mhaígh Parton sa leabhar sin nach bhféadfaí aon mhúineadh a chur ar na hIndiaigh ar an mbonn, a dúirt sé, gur cuimhin leis céimithe bundúchasacha ó scoileanna cónaithe a bheith ag filleadh ar a dtreibheanna gona gcuid sean-nósanna cultúrtha aríst: “whooping into the forest, irreclaimable savages” an cur síos ciníoch a dhein sé orthu.

‘Dea-Indiaigh’ is ea na Cheyennes, mar dhea, agus dá bhrí sin bíonn idir a ngealgháirí agus a gcuid éadach le roinnt acu mar bhronntanais ar Rosalie Quaid, a fágadh ina baintreach nuair a dódh a tigh. Agus í go dubhach fé bhrón le méid a cumha, níor mhór ná gur dhein sí uaigh a teaghlaigh a thochailt lena dhá lámh féin, sluasaid an duine ghil á caitheamh uaithi aici mar a bheadh siombail ann. Ba léir gur chomparáid a bhí ar siúl anseo idir corrmhéin a cuid caointe agus tuiscintí na sochaí gile ar ghnáis chaointe na mbundúchasach. Tuiscint steiréitipiciúil ar an mbean mar ‘dhuine eile’, a bheadh maslach do mhná agus do phobail bhundúchasacha trí chéile.

Baineann toise theangeolaíoch eile leis an léiriú a dhéantar ar na Indiaigh in The Hostiles. Béarla briste a labhrann an Taoiseach Yellowhawk go buíoch beannachtach le Captain Blocker agus a bhuíon ag déanamh ar fhód a shinsir i ndeireadh thiar. Is féidir an t-iompú teanga sollúnta seo a thuiscint mar chuid de thraidisiún an ‘Hollywood Injun English’ a bhfuil leas á bhaint le fada as d’fhonn an tIndiach a léiriú i scannáin mar an ‘duine eile’. Ní mór iompú Yellowhawk ar an mBéarla a thuiscint mar iarracht dhrámatúil, agus thar a bheith anglalárnach, le héachtaint a thabhairt ar chairdeas nua a bheith ag fás idir an duine geal agus an bundúchasach, iad anois ag réiteach níos fearr lena chéile a bhuíochas leis an mBéarla. Agus sin uile in ainneoin an aighnis a d’éirigh cheana idir Yellowhawk agus an Stát coilíneach.

Tacaíonn an scannán seo le mórcheannas Angla-Mheiriceá. Bhraitheas ar shlí nárbh ann do na carachtair Indiacha ach ar mhaithe le cumas teanga Blocker a léiriú, nó chun comhthéacs a thabhairt don mbréagchiontacht a bhraitheann Meiriceánaigh áirithe sa scannán go hannamh mar gheall ar dhíshealbhú na mbundúchasach. Ach ní fhágann teachtaireacht dheiridh an scannáin na hIndiaigh saor ó mhilleán ach an oiread. Éironn le Blocker líne amháin de leithscéal a mhealladh ó Chief Yellowhawk sna radharcanna deireanacha agus an bheirt ar aon fhocal mar dhea go raibh an dá thaobh ciontach as a raibh d’uafás titithe amach  eatarthu. Raiméis neamhstairiúil ar fad, agus raiméis dhainséarach, leis, i ré seo na nuachta bréagaí ciníche agus An Trumpaire.

Fág freagra ar 'Athinsint naimhdeach ar cliché na mbuachaillí bó agus na nIndiach Rua'