GAILEARAÍ: ‘Centenary’ – leabhar comórtha imeachtaí Éire 2016 seolta in Ardoifig an Phoist

Bhí Ardoifig an Phoist, BÁC lán go doras aréir do sheoladh an leabhair 'Centenary', taifead ar ócáidí comórtha Éire 2016. Pictiúir: Seán Ó Mainnín

GAILEARAÍ:  ‘Centenary’ – leabhar comórtha imeachtaí Éire 2016 seolta in Ardoifig an Phoist

Rosamund, Leo agus Annie McGreevy ag seoladh an leabhar Centenary. Pic: Seán Ó Mainnín/Tuairisc.ie

Maurice Manning, cathaoirleach ghrúpa comhairliúcháin chomóradh 1916; An tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys, Ronan McGreevy, Eagarthóir ‘Centenary’ agus Feargal Ó Coigligh, Rúnaí Cúnta, An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

 

Feargal Ó Coigligh, Rúnaí Cúnta, An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

 

Ronan McGreevvy, Eagarthóir “Centenary”

 

‘IRA’ déanta den  ‘RIA’, Acadamh Ríoga na hÉireann,  ag an eagarthóir!

 

An tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys

 

Maryam agus Joanne Fitzpatrick, iníon leis an gCaptaen Joseph O’Byrne a ghlac páirt san Éirí Amach i Muilinn Boland

 

Sharon Treacy-Dunne, Dún Dealgan, a sheol an chéad ócáid comórtha i 2016 le ceoilchoirm Ceolfhoireann Trasteorann na hÉireann agus Sinéad McDermott, comhordaitheoir CLÁR 2016 Chomhairle Chontae Liatroma

 

John, Carmel agus Betty O’Sullivan, Dúglas, Co Chorcaí

 

Brian O’Neill, Oifig Ombudsman na bhFórsaí Cosanta

 

Mary Cosgrave, iníon Liam Cosgrave; an Breitheamh Máire Whelan agus an Monsignor Seamus Madigan, Ardséiplíneach na bhFórsaí Cosanta

 

Cuid de mheitheal ‘Centenary’: Ciara O’Keeffe, ealaíontóir ceirmeach; Rachel Cuniffe, Jethro Sheen, dealbhóir agus Sharon Harris Byrne, Togra Ealaíona Shráid Sackville

 

Ruth Hegarty, An tAcadamh Ríoga agus Lian Bell, Bainisteoir Ealaíon

 

Michael Somers, Stiúrthóir Ealaíona ‘Farming and Country Life’, lena phíosa sa leabhar

 

Chris Hannon le pictiúr dá iníon Mary ag caitheamh bonn a bronnadh ar a sin-seanathair a bhí sa sean-IRA

 

Mary McBride Walsh lena mac Erc agus a hiníon Siabhra. Is garneacht í Mary le Major John McBride agus Maud Gonne

 

Katie Moore, ealaíontóir físiúil lena saothar  sa leabhar

 

Sarah Keaveney, agus Kevin Lonergan, Creative Ireland, le Medbh Killela, Oifig Togra 1916

 

Kieran Murnane a rinne 1916 a chomóradh sa Nua-Shéalainn, le Tony Butler, Orla agus Emma McBride

 

Fionnuala Rockett agus Eoin Mac Lochlainn a rinne seó ealaíne a taispeánadh ar Theach an Phiarsaigh

 

Feargal Ó Coigligh, An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Conor Ó Raghallaigh, Áras an Uachtaráin agus Conor Fahey, An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

 

Sinéad McCoole agus Gráinne Blair

 

Ruth Hegarty, Ronan McGreevy agus Jeff Wilson a d’oibrigh ar an leabhar

 

Rosamund, Leo agus Annie McGreevy leis an leabhar