GAILEARAÍ: 500 dalta ag ceiliúradh na Gaeilge ag bronnadh ‘Gaelbhratach’ 2017

D’fhreastail breis is 500 dalta scoile ar ócáid bhronnta Gaelbhratach i Ráschúrsa Bhaile na Lobhar i mBaile Átha Cliath, Dé Luain. Scéim í 'Gaelbhratach', atá á maoiniú ag Foras na Gaeilge agus á reáchtáil ag Gael Linn le tacaíocht ó Chonradh na Gaeilge agus Glór na nGael, a thugann aitheantas do chur chun chun cinn na Gaeilge i meánscoileanna agus i mbunscoileanna na tíre. Pictiúir: Seán Ó Mainnín

GAILEARAÍ: 500 dalta ag ceiliúradh na Gaeilge ag bronnadh ‘Gaelbhratach’ 2017

 

Cailíní Mheanscoil na Toirbhirte, An Loch Buí Cill Chainnigh leis an mbanna ceoil Seo Linn

 

Dalta ó Choláiste an Rísigh, Inis, i bpictiúr le Dáithí ó Seo Linn

 

Sarah Assinder, Emma Wickham, Saoirse Murphy agus Ciara Colfer ó  Scoil Caisleán an Danair, Loch Garman

 

Ciara Ní Bhroin, Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh

 

Dalta ó Ghaelcholáiste Chiarraí, Trá Lí

 

Daltaí ó Mhéanscoil Naomh Uinseann, Dún Dealgan, Co Lú

 

‘Seo Linn’ ar stáitse

 

Beannachtaí ó bhronnadh ‘Gaelbhratach’!

 

Scoil Chraobh Cumhra, Tobair Phádraig, Co Luimnigh

 

An Gaelbhratach á bronnadh ar Scoil Náisiúnta Cill Mhichíl, Co an Chláir

 

Eoghan Mac Diarmada, 2fm, i mbun agallaimh

 

Príomhfheidhmeannach Gael Linn, Antoine Ó Coileáin

 

An t-asiteoir Clíóna Ní Chíosáin ag baint sult as an ócáid

 

Daltaí ó Scoil Oideachas le Chéile, Leamhcán Thoir, BÁC

 

Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge Seán Ó Coinn i mbun cainte

 

Clíóna Ní Chíosáin le daltaí ó Choláiste Mhuirlinne, Dabhach Uisce, Co na Gaillimhe

 

Gaelcholáiste Chiarraí, Trá Lí

 

Daltaí ó Scoil na Croise Naofa, Dún Droma, BÁC, faoi agallamh ag RTÉ

 

Scoil Náíiúnta Cill Mhichíl, Inis, Co an Chláir le réalta RTÉ, Eoghan Mac Diarmada

 

Pobalcholáiste Scoil Mhuire, Sciobarín, Co Chorcaí

 

Scoil Náisiúnta na gCreagaí, Gaillimh

 

Scoil Sinsearach Naomh Athracht, Dún Droma, Baile Átha Cliath

 

Scoil na Croise Naofa, Dún Droma, BÁC

 

Daltaí ó Choláiste Íde, An Daingean, Co Chiarraí

 

Bronnadh Gaelbhratach 2017 Bunleibhéal
Scoileanna atá sa dara bliain den scéim
1. Scoil an Teaghlaigh Naofa Sinsear, Sord, B.Á.C.
2. Scoil Náisiúnta Cill Mhichíl, Cill Mhichíl, Contae an Chláir
3. S.N. Oid. Le Chéile Leamhchán Thoir, Leamhcán, B.Á.C.
4. Scoil na Croise Naofa, Dún Droma, B.Á.C.
5. Scoil Phádraig Buachaillí, Domhnac Bat, B.Á.C.
6. Scoil Náisiúnta na gCreagaí, Na Creaga, Contae na Gaillimhe
7. Scoil Náisiúnta Cléireacháin, Cluain Meala, Contae Thiobraid Árainn
8. Scoil Oilibhéir Naofa, Cill Áirne, Contae Chiarraí
9. Scoil Náisiúnta Mainistir Theas, Eochaill, Contae Chorcaí
10.Scoil Shinsireach Naomh Athracht, Dún Droma, B.Á.C.
11.Scoil Oid. Le Chéile Chill Cholgáin, Contae na Gaillimh

Scoileanna atá sa cheathrú bliain den scéim

12.Scoil Íosagáin, S.N. Áth Fhada, Mainistir na Corann, Contae Chorcaí
13.Scoil Craobh Cumhra, Tobar Phádraig, Contae Luimnigh
14.S.N. Caisleán an Danair, Scoil Mhuire, An Charraig, Loch Garman

Na hIarbhunscoileanna
Scoileanna atá sa chéad bhliain den scéim
1. Coláiste Mhuire, Bóthar Rath Tó, B.Á.C.
2. Scoil Mhuire Clochar na Trócaire, Buncranncha, Dún na nGall.
3. Scoil Phobail Chionn tSáile, Cionn tSáile, Contae Chorcaí.
4. Coláiste Mhuirlinne, Bóthar Dabhach Uisce, Contae na Gaillimhe.
5. An Ghairmscoil, Carraig Álainn, Contae Liatroma.
6. Meánscoil Naomh Mhuire, Glasnaíon, B.Á.C.
7. Coláiste na Croise agus na Páise, Cill Chuilinn, Contae Chill Dara.
8. Scoil Mhuire, Machaire Fíolta, Contae Dhoire.
9. Coláiste na Coiribe, Cnoc na Cathrach, Contae na Gaillimhe.
10.Coláiste Ghlór na Mara, Baile Brigín, B.Á.C.
11.Meánscoil Ospidéal an Rí, Baile Phálair, B.Á.C.
12.Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin, Contae Chorcaí.
13.Ardscoil Phádraig, Gránard, Longfort.

Scoileanna atá sa dara, tríú agus ceathrú bliain den scéim:
14.Gaelcholáiste Chill Dara, Nás na Ríogh, Contae Chill Dara.
15.Meánscoil na Toirbhirte, An Loch Buí, Cill Chainnigh.
16.Scoil na mBráithre Críostaí, An t-Inbhear Mór, Contae Chill Mhantáin.
17.Coláiste an Rísigh, Inis, Contae an Chláir.
18.Coláiste Regina Mundi, Bóthar na Dúglaise, Corcaigh.
19.Gairmscoil Mhic Diarmada, Oileán Árainn Mhór, Contae Dhún na nGall.
20.Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Contae na Gaillimhe.
21.Gaelcholáiste Cheatharlach, Easca, Ceatharlach.
22.Coláiste Íde, Baile an Ghóilín, An Daingean, Contae Chiarraí.
23.Coláiste Cholmcille, Indreabhán, Contae na Gaillimhe.
24.Meánscoil Naomh Uinseann, Dún Dealgan, Contae Lú.
25.Pobalscoil Eoin Baiste, Ospidéal, Contae Luimnigh.
26.Coláiste Chluain Chaoin, An Charraig Dhubh, B.Á.C.
27.Coláiste Naomh Mhuiréadaigh, Béal an Átha, Contae Mhaigh Eo.
28.Coláiste Naomh Mhuire, Dún Dealgan, Contae Lú.
29.Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis, Contae Chiarraí.
30.Ardscoil Mhuire, Corrbhaile, Luimneach.
31.Meánscoil Mhuire, Tír an Iúir, B.Á.C.
32.Coláiste Pobail Osraí, Bóthar Urumhan, Cill Chainnigh.
33.Meánscoil Gharman, Inis Córthaigh, Loch Garman.
34.Scoil Mhuire, Baile Átha Troim, An Mhí.
35.Coláiste Laurel Hill FCJ, Cnoc na Labhras, Luimneach.
36.Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí, Gaillimh
37.Gaelcholáiste Chiarraí, Trá Lí, Ciarraí.
38.Coláiste Naomh Mhuire, Ráth Maonais, B.Á.C.
39.Pobalcholáiste Scoil Mhuire, Sciobairín, Contae Chorcaí.
40.Coláiste an Chreagáin, Béal Átha na Sluaighe, Gaillimh.
41.Coláiste Naomh Eoin, Baile Formaid, B.Á.C.

TUILLEADH PICTIÚR

Fág freagra ar 'GAILEARAÍ: 500 dalta ag ceiliúradh na Gaeilge ag bronnadh ‘Gaelbhratach’ 2017'