FÍSEÁN: ‘Tá naíonra Gaeilge ag teastáil ó chuile ghasúr Gaeltachta’

Tá ceann de na naíonraí is mó sa Ghaeltacht ag iarraidh dul i ngleic leis an ghéarchéim foirne atá ag cur as d’earnáil an oideachais luath-óige

Tá feachtas á sheoladh ag ceann de na naíonraí is mó sa Ghaeltacht chun leigheas a fháil ar an ghéarchéim foirne atá ag cur as d’earnáil an oideachais luath-óige.

Is í aidhm an fheachtais ag an Ionad Tacaíochta Teaghlaigh in Indreabhán i gConamara daoine a mhealladh le hoiliúint a chur orthu le dul ag obair leo.

Tá brú mór ar an ionad le roinnt míonna anuas mar gheall ar ghanntanas foirne agus bhí an baol ann nach mbeadh siad in ann freastal ar an líon mór leanaí atá cláraithe don naíonra don bhliain seo chugainn. Tá súil ag an ionad go bhfuil leigheas na faidhbe acu anois, a deir Muireann Ní Chuív, ball de Bhord Stiúrtha an ITT.

“Tá an-fhás agus forbairt tagtha ar an ITT le blianta beaga anuas agus mar gheall air sin, tá an-éileamh ar áiteanna do na gasúir, idir an naíolann, an naíonra, is tá club bricfeasta againn agus seirbhís iarscoile.

“Ach oiread le chuile áit eile a bhíonn ag cur seirbhísí cúram leanaí ar fáil, tá géarchéim fostaíochta i gceist agus tá sé an-deacair teacht ar dhaoine le dul ag obair linn a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu.

“Mar gheall air sin, tá muid chun feachtas a sheoladh – scéim cháilíochtaí an ITT agus tríd an scéim seo tabharfar deis do dhaoine cáilíocht a bhaint amach i bhfoghlaim agus cúram na luathbhlianta, rud a theastaíonn le bheith ag obair in ionad cúram leanaí agus chomh maith leis sin cuirfear taithí oibre ar fáil san ionad agus beidh deis ag daoine post a fháil linne san ITT.”

Tá dualgais éagsúla ar an ionad, go háirithe ó thaobh na teanga de, a deir Muireann Ní Chuív.

“Mar chuid de na cúraimí atá orainn tá forbairt pobail agus pleanáil teanga. Cuid den fháth a bhfuil muid ag iarraidh an scéim seo a chur ar fáil chun deis fostaíochta a thabhairt do dhaoine trí mheán na Gaeilge agus go gcuirfidh sé le muintir na háite chomh maith le deis a thabhairt dúinne níos mó daoine a earcú.”

An mhí seo caite, cuireadh litir amach chuig tuismitheoirí ag rá nach bhféadfadh an ITT glacadh le 16 páiste a bhí ar liosta an naíonra do 2023-2024, ceal dóthain foirne.

Idir an dá linn, d’éirigh leis an ITT beirt oibrithe a earcú, duine acu atá i mbun oiliúna faoi láthair, agus tá scéal faighte ag tuismitheoirí go mbeidh áit sa naíonra ag a bpáistí go dtí meán lae gach lá.

Deir Caitríona Uí Bhéarra, Príomhoide Scoil Sailearna, bunscoil an cheantair, go raibh “an-imní” ar dhaoine faoi na dúshláin atá roimh an ionad.

“Tá sé an-tábhachtach go mbeadh naíonra ar fáil do ghasúir i chuile cheantar Gaeltachta agus bhí an-imní orainn anseo nach mbeadh an tríú naíonra ar fáil, bhí an-éileamh ar an naíonra i mbliana agus buíochas le Dia tá an scéal sin leigheasta.

“Ceann de na critéir atá leagtha síos chun aitheantas a bhaint amach mar scoil Ghaeltachta ná go mbeadh naisc chultúrtha agus theanga bunaithe idir muid féin sa scoil seo agus an suíomh luathoideachais áitiúil agus mar a tharlaíonn sé, sin é an ITT.

“I ndáiríre, tá naíonra ag teastáil ó ghasúir, ó chuile ghasúr. Bíonn deis acu an Ghaeilge a labhairt i suíomh an-nádúrtha le gasúir eile. Cuireann siad barr feabhais ar a gcuid Gaeilge, leagan an naíonra bunchloch agus nuair a thagann siad isteach chuig an scoil bíonn muid ag súil go mbeidh eiseamláirí teanga faoi leith foghlamtha acu agus nuair atá siad ar a gcompord leis an nGaeilge cuireann sé sin na gasúir ar a suaimhneas.”

Deir Príomhoide Scoil Sailearna go dteastaíonn an Ghaeilge le go mbeidh páistí ar a gcompord sa chóras agus go dtugtar an-deis dóibh sa naíonra an teanga a shealbhú.

“Tá gasúir a bhíonn ag teacht chuig an scoil anseo nach bhfuil aon Ghaeilge acu sa mbaile agus tá an naíonra ag teastáil go géar ó na gasúir sin. Ach ní hamháin sin, tá an naíonra ag teastáil ó chuile ghasúr, fiú an cainteoir dúchais, tá an naíonra ag teastáil. “

Deir Barbara Ní Chualáin, atá ag obair mar mhúinteoir luathóige le scór bliain, go gcaithfear “breathnú” ar réiteach a fháil ar an ghéarchéim earcaíochta san earnáil.

“Níl an t-aitheantas ag múinteoirí luathóige. Obair thábhachtach atá ann leanaí a ullmhú don scoil. Sna tíortha Lochlannacha, bíonn an-mheas ar an obair, íoctar múinteoirí luathóige le linn na bliana ar fad agus íoctar go maith iad agus dá ndéanfaí sin bheadh níos mó daoine ag tarraingt ar an earnáil,” a dúirt sí.

Fág freagra ar 'FÍSEÁN: ‘Tá naíonra Gaeilge ag teastáil ó chuile ghasúr Gaeltachta’'

  • Orlaith Ruiséal

    Go dtí go dtabharfar aitheantas ceart don obair rí-thábhachtach seo, fé mar a déantar i dtíortha eile, leanóidh an ghéarcheim seo faraoir.

  • Sibéal

    Páigh íseal agus stádas íseal ag post ríthábhachtach. Agus lánfhostaíocht sa tír, ní mór páigh i bhfad níos fearr a bheith curtha ar fáil. Gan trácht ar comh deacair is atá sé daoine oilte le Gaeilge a fháil!