FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Corp agus Anam

Féach ar an bpíosa físe seo agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Corp agus Anam

Físeán

Bileog Oibre

Bileog Oibre

Gníomhaíocht 1:

 • Déan iarracht na leaganacha Gaeilge agus Béarla a mheaitseáil le chéile.
 • Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.
 • Féach/Éist leis an mír físe agus féachaigí ar na freagraí arís.

 

Gníomhaíocht 2: Ceisteanna Ginearálta:

 • Féach/Éist leis an mír físe faoi dhó agus déan iarracht na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.
 • Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.
 1. Cén fáth ar scríobh Darach Mac Con Iomaire an tsraith Corp + Anam?
 2. Cad air a ndéanfaimid dearmad, dar le Darach?
 3. Cá bhfuil an scian á cur?
 4. Cad a dúirt an t-abhcóide sna Ceithre Chúirt?
 5. Céard atá á dhéanamh ag Corp + Anam nach bhfuil déanta cheana?
 6. Cén tagairt a dhéantar don bhanna ceoil The Frames?
 7. Cé a bhíonn ag insint bréag dúinn, dar le Darach?

Gníomhaíocht 3: Líon na Bearnaí: