Fágadh ina líbíní báite muid ach ní dhéanfaidh mé dearmad go deo ar mo chéad uair ag cluiche ceannais na hÉireann

Ba é an cluiche ceannais iomána idir Luimneach agus Cill Chainnigh 50 bliain ó shin an chéad uair ag ár gcolúnaí a bheith i láthair ag ‘Lá Mór na nGael’

Fágadh ina líbíní báite muid ach ní dhéanfaidh mé dearmad go deo ar mo chéad uair ag cluiche ceannais na hÉireann

Tá athruithe go leor tagtha ar chúrsaí iomána i Luimneach ó chonaic mise ag imirt in aghaidh Chill Chainnigh iad i gCluiche Ceannais na hÉireann 50 bliain ó shin.

Ócáid a bhí inti a fhanfas i mo chuimhne go deo ar chúpla cúis. Ar an gcéad dul síos ba é sin an chéad uair agam a bheith i láthair ag ‘Lá Mór na nGael’, mar a thugadh Seosamh Mac Donncha air. Cuir leis sin an ríméad a chuir bua Luimnigh ar lucht a leanta – troscadh 33 bliain déanta acu d’uireasa Chorn Liam Mhic Cárthaigh.

Seans freisin nach dtáinig aimsir ba mheasa ná í ag aon cheann de na cluichí ceannais a imríodh ó shin agus sílim go raibh mé ag chuile cheann acu. Bheadh oiread foscaidh le fáil i lár an Atlantaigh agus a bhí sa dá shuíochán in Ardán an Chíosógaigh ina raibh mé suite.

Níor bhréag líbíní a thabhairt orainn, muid ina seasamh ar na suíocháin a raibh ár dtóineanna ceaptha a bheith leagtha orthu mar gur chaith muintir Luimnigh an dara leath ag damhsa inár dtimpeall.

Ceadaigh dom a dhul ar sheachrán beag anois go n-inseoidh mé daoibh faoi cheacht beag aimsire a d’fhoghlaim mé san Ardán sin in aimsir a bhí beagnach chomh dona céanna.

Lá eile den sórt sin ansiúd agus mé ag iarraidh mé féin a chosaint ar an draoib agus ar an bhfliuchán leis na balcaisí suaracha a bhí agam, leaindeáil fear le m’ais agus gan air ach a gheansaí. Fad agus a bhí mise ag gáire faoi, tharraing sé péire de na málaí móra dubha plaisteacha sin a bhíonn i mboscaí bruscair amach as a phóca. Chuir sé poll beag i gceann agus sháigh a chloigeann amach tríd. Sháigh sé a dhá chois isteach sa gceann eile agus tharraing aníos go dtína bhásta é.

Theich an chuid ba mhó acu siúd a bhí ina thimpeall ar thóir foscaidh. Chaith siad siúd a d’fhan cuid mhaith den am ag sáraíocht agus ag bagairt ar a chéile faoi scáthanna fearthainne. D’fhan ár gcara ar a chompord, gan mairg ná buairt ag breathnú ar an imirt. Nuair a bhí sin déanta, bhain de agus chaith na málaí isteach sa mbruscar.

Sin fear a raibh cloigeann air. Ag na Sínigh sílim atá an seanfhocal ‘Cloisim agus déanaim dearmad, feicim agus coinním sa gcuimhne.’

De réir an leagan amach a bhí ar Chraobh Shinsearach Iomána na hÉireann na linne sin, ní raibh aon bhabhtaí leathcheannais i gceist idir 1959 agus 1968 – seaimpíní na Mumhan (ina raibh Gaillimh san iomaíocht go dtí 1969) agus Laighean gaibhte caol díreach isteach sa mbabhta ceannais.

I 1973 mar sin bhí áit ag Cill Chainnigh i gCluiche Ceannais na hÉireann a luaithe agus a bhí Craobh Laighean buaite acu. Mar a tharla ba bhua é sin ar íocadar go daor as mar faoin am a dtáinig Cluiche Ceannais na hÉireann d’fhág gortuithe a bhain dó i gcraobh an chúige go raibh a gcosantóir Jim Treacy gortaithe, mar a bhí Eddie Keher a raibh 0-21 aimsithe aige in aghaidh Loch Garman agus Átha Cliath agus Kieran Purcell a fuair cúl i chaon cheann de na cluichí sin.

San athchóiriú ab éigean a dhéanamh ar na cúlaithe, tugadh áit den chéad uair d’ógánach darbh ainm Brian Cody, a bhí ina chaptaen ar na mionúir an bhliain roimhe sin.

D’uireasa a gcuid naoscairí, b’fhurasta aithne ó thús an Chluiche Ceannais go raibh cuid den fhaobhar imithe de chumas scórála Chill Chainnigh – gan acu ach 7 gcúilín ag leath-ama chomh maith leis an gcúl a scóráil Pat Delaney, a raibh seachtain caite aige féin ar an leaba leis an bhfliú. Dosaen cúilíní a bhí ag Luimneach.

Bhí na foirne ar comhscór in imeacht 5 nóiméad den dara leath agus ansin Cill Chainnigh chun cinn ag Mick Crotty. Chothromaigh Richie Bennis.

Ansin sa 9ú nóiméad den dara leath an scór a d’fhág nár mhiste le fir na ngeansaithe uaine go raibh sé ag caitheamh sceana gréasaí nó gur shéid Mick Slattery as Contae an Chláir an fheadóg dheireanach.

Níor bhréag a rá go dtáinig mianach an lae agus an cúl go maith le chéile – buille a sheol Liam O’Donoghue i dtreo chúl Chill Chainnigh, báitheadh i mbogach na cearnóige í agus bhí sé ina útamáil gur thrasnaigh an sliotar agus ar a laghad ceathrar imreoirí an líne.

Mossie Dowling a fuair an chreidiúint.

Laochra ab ea chuile imreoir ar fhoireann Luimnigh agus ní lochtófaí J.P. McManus dá n-ainmneodh sé capall rása in ainm chuile dhuine acu, rud a rinne sé ina dhiaidh le Pat Hartigan, a gcaptaen Éamonn Grimes agus Joe McKenna.

Níl mé cinnte an raibh ainm Sheán Foley ar cheann acu? Ní mheasaim é ach ba cheart go mbeadh.

Caoga bliain dár gcionn tá pictiúr doiléir de i m’intinn – doiléir de bharr na haimsire seachas de bharr aoise. Ag fánaíocht ó cheann ceann páirc a bhí sciorrach sleamhain; ag piocadh sliotair as an aer nach bhfeicfeadh seabhac agus ag cinntiú go mba ag snámh in aghaidh easa a bhí a chéilí comhraic.

Fág freagra ar 'Fágadh ina líbíní báite muid ach ní dhéanfaidh mé dearmad go deo ar mo chéad uair ag cluiche ceannais na hÉireann'