Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain

Scoileanna ó cheantair Ghaeltachta ag glacadh páirte i gcomórtais na bliana seo

Ó Cadhain

Tá tús curtha le Craobh na hÉireann de Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2015, atá ar siúl i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, tráthnóna. Foirne ó na ceantair Ghaeltachta, An Cheathrú Rua, Daingean Uí Chúis agus den chéad uair, Ráth Chairn Ghlas na Mí, mar aon le foirne ó Bhaile Átha Cliath, atá ag glacadh páirte ann.

Comórtas é seo atá á reáchtáil gach bliain ag Gael Linn do Ghaelcholáistí agus do iar-bhunscoileanna Gaeltachta, agus bhí os cionn 50 foireann ar fad páirteach ann arís i mbliana. Tháinig an t-ocht bhfoireann a bheidh san iomaíocht i gCraobh na hÉireann trí réamhbhabhtaí cháilithe agus craobhacha réigiúnacha ó mhí Dheireadh Fómhair seo caite.

Bronnfar buanchorn agus duais de luach €1,000 ar an bhfoireann bhuacach sa dá roinn den chomórtas agus bronnfar duais de luach €250 an fhoireann ar na foirne eile a bheidh rannpháirteach

Is é an Feisire Eorpach, Seán Ó Ceallaigh, atá ina aoichainteoir agus cathaoirleach ag an ócáid.

Seo thíos an t-eolas go léir:

COMÓRTAS DÍOSPÓIREACHTA UÍ CHADHAIN GAEL LINN

CRAOBH NA hÉIREANN 2015

Dáta: Déardaoin29 Eanáir, 2015        PM:  4.30 P.M.

Ionad: An Téatar Poiblí, (Halla Scrúdaithe), Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath 2

Aoichathaoirleach/Aoichainteoir: Seán Ó Ceallaigh, Feisire Eorpach

4.30 p.m. SÓISEAR

Rún: Tá a gcearta á bhfáil ag mná i gcúrsaí spóirt in Éirinn!

 

Foireann A:     Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe (i bhfabhar)

Foireann B:     Coláiste Eoin, Baile an Bhóthair, Co. Bhaile Átha Cliath                  (i gcoinne)

Foireann C:     Coláiste Pobail Ráth Chairn, Ráth Chairn, Co. na Mí                        (i bhfabhar)

Foireann D:     Pobalscoil Chorca Dhuibhne, An Daingean, Trá Lí, Co. Chiarraí    (i gcoinne)

 

5.45 p.m. Breith na Moltóirí agus Bronnadh na nDuaiseanna

 

6.00 p.m. SINSEAR

Rún: Tá an tír seo á rialú ag an Aontas Eorpach!

 

Foireann A: Coláiste Íde, An Daingean, Trá Lí, Co. Chiarraí                                   (i bhfabhar)

Foireann B: Coláiste ChilliainCluain Dolcáin, Co. Bhaile Átha Cliath                    (i gcoinne)

Foireann C: Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe   (i bhfabhar)

Foireann D: Coláiste Eoin, Baile an Bhóthair, Co. Bhaile Átha Cliath                      (i gcoinne)

       

7.15 p.m.   Caint ón Aoichainteoir Seán Ó Ceallaigh, Feisire Eorpach

7.30 p.m.   Breith na Moltóirí agus Bronnadh na nDuaiseanna