CLUASTUISCINT: San Áit a mBíodh Torann Claimhte nó Carbaid, tá Torann Scipéid an Airgid

Éist leis an bpíosa seo as alt ó Tuairisc.ie agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

CLUASTUISCINT: San Áit a mBíodh Torann Claimhte nó Carbaid, tá Torann Scipéid an Airgid

Gníomhaíocht 1 – Ceisteanna

 • Cad deirtear faoin lucht féachana a bhí ag an Super Bowl anuraidh.
 • Cén fáth a luaitear an Coliseum in Los Angeles?
 • Cén bhliain a tógadh an t-amfaitéatar sin?
 • Dá mbeadh pictiúr ar fáil don uair ar leagadh an chéad chloch do Colosseum na Róimhe céard a bheadh le feiceáil?
 • Cén gaol a bhí ag Titus le Vespasian?
 • Cén bhaint atá ag $1 milliún leis an scéal?
 • Déan an abairt thíos a chur san ord ceart.

sa Sclábhaithe agus Róimh a deirtear príosúnaigh ba a rinne an mhó obair

Gníomhaíocht 2 – Deachtóireacht

 • Éist leis an gcéad trí abairt arís agus déan iarracht na príomhfhocail a scríobh síos.
 • Cuir an méid atá scríofa i gcomparáid leis an méid atá scríofa ag do pháirtí. I mbeirteanna déanaigí iarracht na trí abairt a scríobh.
 • Éist leis na habairtí arís más gá.
 • Beidh sibh in ann an méid atá scríofa agaibh a chur i gcomparáid leis an leagan bunaidh ar ball.

Gníomhaíocht 3 – Aimsigh agus Cuardaigh

 • Éist leis an dá abairt dheireanacha arís.
 • Aimsigh sampla d’aidiacht bhriathartha agus d’ainmfhocal san uimhir iolra.
 • An bhfuil aon fhocal/frása a chuala tú nach dtuigeann tú? Déan iad a chuardach ar focloir.ie agus www.teanglann.ie.

Gníomhaíocht 4 – Cur in ord

 • ba chionsiocair leis an gcuma thréigthe atá inniu air.
 • Cá bhfios faraor nach dtiocfaidh an lá a gceadófar do dhuine de bhilliúnaithe an
 • domhain a ainm a chur le ceann na Róimhe, a mba chrith talún sa mbliain 1349
 • An t-am a raibh mise ann ní raibh an cleachtas tagtha ar an saol faoina n-ainmnítear staideanna as comhlachtaí móra.
 • Ba é ainm na gcathracha ina raibh siad an t-aon idirdhealú a bhí idir an dá amfaitéatar – sin agus an litriú.
 • Inniu agus an tráchtálachas ag brú isteach ar an spórt, The United Airlines Field at the Los Angeles Memorial
 • Coliseum an t-ainm oifigiúil atá ar an áit a tógadh i gcuimhne ar shaoránaigh na cathrach sin a throid sa gCogadh Mór. 

Gníomhaíocht 5 – An leagan bunaidh

 • Seo an nasc chuig an leagan bunaidh.
 • Féachaigí siar ar a bhfuil déanta agaibh i nGníomhaíochtaí 2 agus 4.
 • Déan an t-alt a léamh tú féin. Ansin déanaigí é a léamh os ard i mbeirteanna.

Fág freagra ar 'CLUASTUISCINT: San Áit a mBíodh Torann Claimhte nó Carbaid, tá Torann Scipéid an Airgid'