Amhras faoi chonradh nua aersheirbhís Oileáin Árann agus tairiscintí iarrtha i mBéarla amháin

San fhógra conartha (contract notice) deirtear nach ceadmhach d’iarrthóirí ach tairiscint nó iarratas a dhéanamh i mBéarla, sárú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla

Pictiúr: Seán Ó Máinnín
Pictiúr: Seán Ó Máinnín

Tá amhras ann faoi bhailíocht an fhógra do chonradh nua do sheirbhís aeir d’Oileáin Árann agus é tugtha le fios ann gur i mBéarla amháin a ghlacfar le tairiscintí.

Ba í an Oifig um Sholáthar Rialtais ‘thar ceann’ an Aire Ealaíona, Oidhreachta agus Gaeltachta, a thug an cuireadh chun tairiscintí don chonradh nua ar an suíomh etenders.ie Dé hAoine seo caite.

San fhógra sin don chonradh aersheirbhíse, deirtear nach ceadmhach d’iarrthóirí ach tairiscint nó iarratas a dhéanamh i mBéarla.

Language

Faoi fho-alt 9(2) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, tá sé de cheart ag ball den phobal go dtabharfadh comhlacht poiblí freagra i nGaeilge ar chomhfhreagras i scríbhinn nó leis an bpost leictreonach a dhéantar sa teanga sin. 

D’fhéadfadh iarratasóir nach n-éireodh leis ina leithéid de phróiseas tairisceana poiblí dúshlán cúirte a thabhairt sa chás go gcruthófaí go raibh amhras ann go raibh lúb ar lár sa phróiseas tairisceana.

Dúirt an Coimisinéir Teanga Rónán Ó Domhnaill le Tuairisc.ie nach béas lena oifig tagairt do chásanna nach bhfuil gearán ón bpobal faighte ina dtaobh, ach dheimhnigh sé nach bhfuil cead ag comhlacht poiblí a éileamh gur i dteanga oifigiúil amháin a dhéanfaí cumarsáid leis. 

“Ní féidir le comhlacht poiblí aon chonstaic ná caiteachas breise a leagan ar bhall den phobal de thoradh gur roghnaigh siad comhfhreagras a dhéanamh i dteanga oifigiúil de chuid na tíre seo.

“Is ar an gcomhlacht poiblí féin a thiteann an dualgas a chinntiú go bhfuil córais chuí in áit acu chun aistriúchán cruinn a dhéanamh sa chás go dteastódh sin uathu.  Leagadh síos an bunphrionsabal seo in imscrúdú a rinne an Oifig [Oifig an Choimisinéara] le linn na bliana 2008,” a dúirt an Coimisinéir Teanga.

Dúirt urlabhraí ó Roinn na Gaeltachta le Tuairisc.ie gur “chóir ceisteanna a bhaineann leis an bpróiseas tairisceana a chur chuig an Oifig um Sholáthar Rialtais”.

Dúirt an t-urlabhraí go raibh an “rogha ann” san “Iarratas ar Thairiscint féin…é a chur ar aghaidh i nGaeilge nó i mBéarla”.

Tá iarratas ar ráiteas faoin scéal déanta ag Tuairisc.ie leis an Oifig um Sholáthar Rialtais.

Dúirt an Coimisinéir Teanga le Tuairisc.ie nach bhféadfadh sé “aon réamhbhreithiúnas a thabhairt” ar aon ábhar a chuirtear faoina bhráid “gan é a bheith fiosraithe go hiomlán”.

Fág freagra ar 'Amhras faoi chonradh nua aersheirbhís Oileáin Árann agus tairiscintí iarrtha i mBéarla amháin'