MEASCÁN MEARAÍ: Rólghlacadh!

Meascán mearaí de ghníomhaíochtaí difriúla: pictiúir aisteacha, comhráite le bearnaí, scéalta bleachtaireachta srl. Déanta go speisialta don fhoghlaimeoir. Ábhar spraoi agus oideachais in éineacht

Gníomhaíocht 1

Ag obair le do pháirtí scríobh 10 bpointe faoin bpictiúr thuas.

Ábhar machnaimh:

Cá bhfuil an duine ag dul?

An bhfuil aon duine leo?

Cén fáth an bhfuil siad ag imeacht?

Céard faoi a bhfuil siad ag smaoineamh?

Céard atá sa mála?

Céard a tharla ina dhiaidh sin?

Gníomhaíocht 2

Nuair atá 10 bpointe scríofa agat bog ar aghaidh chuig páirtí nua agus déan na pointí atá agat a roinnt leis/léi. Is féidir seo a dhéanamh cúpla uair.

Fág freagra ar 'MEASCÁN MEARAÍ: Rólghlacadh!'