Meascán Mearaí 2 – Rólghlacadh! (Cartlann)

Meascán mearaí de ghníomhaíochtaí difriúla: pictiúir aisteacha, comhráite le bearnaí, scéalta bleachtaireachta srl. Déanta go speisialta don fhoghlaimeoir. Ábhar spraoi agus oideachais in éineacht

Meascán Mearaí 2 – Rólghlacadh! (Cartlann)

1) Ag obair le do pháirtnéir scríobh an comhrá a bheadh ag an bhfear thíos lena bhean chéile cúig nóiméad ina dhiaidh seo. Bíodh tagairt do na ceisteanna/feidhmeanna teanga thíos sa chomhrá. Úsáidigí bhur samhlaíocht!

  1. Cén chaoi a mothaíonn sé?
  2. Céard a tharla?
  3. Cé eile a bhí i gceist?
  4. Céard a tharla roimhe sin?
  5. Céard a tharla ina dhiaidh sin?
  6. Déan soiléiriú a lorg.

2) Nuair a bheidh an comhrá scríofa agaibh, déanaigí é a aithris. Ansin

bog ar aghaidh go dtí duine eile agus déan do chomhrá féin, agus a c(h)omhrá siúd, a aithris.

Fág freagra ar 'Meascán Mearaí 2 – Rólghlacadh! (Cartlann)'