GAILEARAÍ: Ómós do shaothar Mháire Ní Annracháin ag seoladh COMHARTaighde

Tugadh aitheantas speisialta do litríocht Ghaeilge na hAlban agus na hÉireann agus don bhaint leo a bhíonn ag Máire Ní Annracháin, Ollamh Emeritus le Nua-Ghaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ag ócáid seolta eagráin 6, 7 agus 8 de COMHARTaighde in Acadamh Ríoga na hÉireann, Baile Átha Cliath, le déanaí. Pictiúir: Seán Ó Mainnín/Tuairisc.ie

Máire Ní Annracháin le cóip speisialta chrua de COMHARTaighde, Eagrán 6, a bronnadh uirthi

 

Máirín Nic Eoin, Ollamh le Gaeilge in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

 

Máirín Nic Eoin ag cur na gcainteoirí i láthair

 

An t-úrscéalaí Liam Mac Cóil ag seoladh COMHARTaighde 6

 

Sandaidh Nic Dhómhnaill Jones, Barda An Chomuinn Ghaidhealaich in Albain 2019-2021

 

Sandaidh Nic Dhómhnaill Jones ag léamh sliocht as a leabhar An Naomhsgeul as Buaine a choimisiúnaigh Acadamh Ríoga na hÉireann mar chomóradh ar ré 1500 bliain Naomh Colmcille

 

An file Pádraig Mac Fhearghusa ag léamh a chuid filíochta

 

An file Biddy Jenkinson ag léamh a cuid filíochta

 

Máirín Nic Eoin ag bronnadh cóip chrua de COMHARTaighde, Eagrán 6, ar Mháire Ní Annracháin in ómós dá cuid scoláireachta i mbliain cheiliúrtha Cholm Cille 2020

 

Máire Ní Annracháin

 

Roibeard Ó Maolalaigh, Ollamh le Gaeilge, Ollscoil Ghlaschú, ag seoladh COMHARTaighe 7 agus 8

 

Fiona Ní Liatháin agus Máire McCafferty, mic léinn PhD sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Máire a scríobh an t-alt ‘Coláistí Samhraidh’ i COMHARTaighde

 

Marie Whelton agus Meidhbhín Ní Úrdail, Acadamh Ríoga na hÉireann

 

An tOllamh Tadhg Ó hAnnracháin, deartháir le Máire Ní Annracháin, agus an tOllamh Micheál Mac Craith

 

Pádraig Mac Seoin

 

An Dr Brian Ó Catháin, Ollscoil Mhá Nuad, agus an tOllamh Roibeard Ó Maolalaigh, Ollscoil Ghlaschú

 

Máire Nic Mhaoláin, Gearóidín Uí Laighléis agus a hiníon Aisling Ní Laighléis

 

Brianán Ní Bhuachalla agus Ciara Ní Mhurchú, mic léinn PhD i gColáiste na Tríonóide agus Peter Weakliam, teagascóir in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

 

Peadar Ó Muircheartaigh, eagarthóir COMHARTaighde 7-8 agus Caoimhín Mac Giolla Léith, comheagarthóír COMHARTaighde 6,7,8

 

Ciara Ní Mhurchú, mac léinn PhD, Coláiste na Tríonóide; an tOllamh Brendan Kane, Ollscoil Connecticut, Stáit Aontaithe Mheiriceá agus scoláire Fulbright san Institiúid Ard-Léinn, Baile Átha Cliath; Deirdre Nic Chárthaigh, Coláiste na Tríonóide. Scríobh Deirdre léirmheas ar Leabhar na Longánach in COMHARTaighde

 

Christopher Lewin, Oileán Mhanann, agus Laoighseach Ní Choistealbha, file agus mac léinn PhD, Ollscoil na Gaillimhe

 

Liam agus Míne Mac Cóil

 

Jack Ó Drisceoil, scríbhneoir, agus Máire McCaffetry, Mac Léinn PhD, Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath

Fág freagra ar 'GAILEARAÍ: Ómós do shaothar Mháire Ní Annracháin ag seoladh COMHARTaighde'

  • Ciarán Ó Maitiú

    Siar sna 80’í thug scata againn (micléinn de chuid Mhá Nuad, Ollscoil Náisiúnta na hÉireann), cuairt ar Choláiste na Tríonóide faoi stiúir Mháire. Deis as an ngnáth againn éisteacht le cuid de scríbhneoirí na hAlban i mBÁC. Somhairle McLean agus litríocht na hAlban dár spreagadh ó shin. Go raibh míle maith agat as do chuid díograise, a Mháire. (Ciarán Ó Maitiú)