GAILEARAÍ: Craobh díospóireachta an Phiarsaigh buaite ag Coláiste Pobail Chaisleán Cnucha

Is é Coláiste Pobail Caisleán Cnucha, Baile Átha Cliath, curaidh Chraobh Díospóireachta An Phiarsaigh 2024. I rannóg na sóisear bhí an bua ag Scoil Ráth an Dúin, Gleann na gCaorach. Reáchtáladh an comórtas Gael Linn in Óstán Spa Lucan, Leamhchán. Bhí breis agus 80 foireann páirteach ann ó thús na scoilbhliana seo Pictiúir: Seán Ó Mainnín

Is í foireann Choláiste Pobail Chaisleán Cnucha, BÁC buaiteoirí Chraobh na hÉireann i gcomórtas díospóireachta an Phiarsaigh, Gael Linn, Sinsir. Is in Óstán an Spa i Leamhchán, a reáchtáladh an comórtas. Bronnadh corn agus gradaim ar an bhfoireann – Mya McEllhinney, Saoirse Nic Sheoin agus Liadán Mulligan

 

Foireann Scoil Ráth an Dúin, Gleann na gCaorach, BÁC, buaiteoirí Chraobh Sóisir na hÉireann sa chomórtas.  Bronnadh an trófaí agus gradaim ar na scoláirí, Iseult Ní Shamhráin, Olivia Ní Chonchúír agus Grace Ní Chatháin agus a múinteoir, Catherine O’Sullivan

 

Scoil Ráth an Dúin, Gleann na gCaorach, BÁC. Ó chlé: Grace Ní Chatháin, Olivia Ní Chonchúir agus Iseult Ní Shamhráin

 

Coláiste Belvedere, Sráid na Dainmhairge Móire, BÁC. Ó chlé: Seán Ó Dúlaing, Gabhán Strutt agus Tomás Mac Cuaig

 

Scoil Pháírc Sandford, Raghnallach, BÁC. Ó chlé: Beth McAfee, Lara Whitley agus Sibha Bhoja

 

Coláiste Pobail Átha Luain. Ó chlé: Cáitín Ní Dhubhlaoich, Srinidhi Karthik agus Ava Ní Bhriain

 

Na moltóirí ó chlé: Féilim Mac Donncha, Antóin Delap, Fergus Ó Conghaile, Áine Hensey agus Áine Ní Ghlinn

 

An slua a d’fhreastail ar Chraobh an Phiarsaigh Gael Linn in Óstán an Spa, Leamhchán, Baile Átha Cliath

 

Seán Ó Ceallaigh, láithreoir an chomórtas

 

Craobh na Sóisear. Seán Ó Dúnlaing, Coláiste Belvedere, BÁC

 

Craobh na Sóisear. Iseult Ní Shamhráin, Scoil Ráth an Dúin, Gleann na gCaoraoch, BÁC

 

Craobh na Sóisear. Beth McAfee, Scoil Pháírc Sandford, Raghnallach, BÁC

 

Craobh na Sóisear. Caitlín Ní Dhubhlaoich, Coláiste Pobail Átha Luain

 

Craobh na Sóisear. Srinididh Karthik, Coláiste Pobail Átha Luain

 

 

Áine Hensey, moltóir, ag fógairt na dtorthaí

 

Buaiteoirí Chraobh na hÉireann Sóisear. Ó chlé: Grace Ní Chatháin, Olivia Ní Chonchúír agus Iseult Ní Shamhráin, Scoil Ráth an Dúín, Gleann na gCaorach, BÁC

 

 

Is í foireann Scoil Ráth an Dúin, Gleann na gCaorach, Baile Átha Cliath, buaiteoirí Chraobh na hÉireann i gcomórtas díospóireachta an Phiarsaigh, Gael Linn, Sóisir. Is in Óstán an Spa i Leamhchán, a reáchtáladh an comórtas. Bronnadh corn agus gradaim ar na scoláirí, Iseult Ní Shamhráin, Olivia Ní Chonchúír agus Grace Ní Chatháin agus a múinteoir, Catherine O’Sullivan.  Ba é Rónán Mac Con Iomaire, Údarás na Gaeltachta, aoichathaoirleach na hoíche, agus Wayne Mac Feilimí, Cathaoirleach Gael Linn, a bhronn na duaiseanna.

 

 

Coláiste Pobail Caisleán Cnucha, BÁC. Ó chlé, Mya McEllhinney, Saoirse Nic Sheoin agus Liadán Mulligan

 

Scoil Mhuire Clochar na Trócaire. Ó chlé: Úna Ní Mhistéil, Deirdre Ní Chlúmháin agus Aoife Ní Chonaill

 

Scoil Áine Naofa, Baile Thiobraid Árainn. Ó chlé: Katie Ní Riain, Molly Ní Chonchra agus Rebecca Ní Chrosáin

 

Meánscoil Rosemount, Áth an Ghainimh, Baile Átha Luain

 

Mya McElhinney, Caisleán Cnucha, BÁC

 

Úna Ní Mhistéil, Scoil Mhuire Clochar na Trócaire, Baile Átha Troim, Co na Mí

 

Rebecca Ní Chrosáin, Scoil Áine Naofa, Baile Thiobraid Árainn

 

Aoife Ní Cheallaigh, Scoil Mhuire Clochar na Trócaire

 

Nabeeha Malik, Meánscoil Rosemount, Baile Átha Luain

 

Réamonn Ó Ciaráin, Priomhfheidhmeannach Gael Linn

 

Rónán Mac Con Iomaire, Stiúrthóir Forbartha Réigiúin, Pobail agus Teanga, Údarás na Gaelltachta

 

Féilim Mac Donncha, moltóir, ag fógairt na mbuaiteoirí

 

Fógraítear gurb í foireann Coláiste Pobail, Caisleán Cnucha, BÁC buaiteoirí Chraobh na hÉireann i gcomórtas díospóireachta an Phiarsaigh, Gael Linn, Sinsear. Tá áthas ar a scoláirí Mya McEllhinney, Saoirse Nic Sheoin agus Liadán Mulligan

 

An trófaí agus gradaim á mbronnadh ar Choláiste Pobail, Caisleán Cnucha, ó chlé, Mya McEllhinney, Saoirse Nic Sheoin agus Liadán Mulligan agus a múínteoir Sarah Bartley. Ag  bronnadh na nduaiseanna bhí, ar chlé, Rónán Mac Con Iomaire, Údarás na Gaeltachta agus aoichathaoirleach don oíche, agus,ar dheis, Wayne Mac Feilimí, Cathaoirleach, agus Lauren Ní Mhaoileanaigh, feidhmeannach Gael Linn

Fág freagra ar 'GAILEARAÍ: Craobh díospóireachta an Phiarsaigh buaite ag Coláiste Pobail Chaisleán Cnucha'