FÍSEÁN DON RANG: Torthaí an Teastais Shóisearaigh eisithe faoi dheireadh

Féach ar an bpíosa físe seo ó TG4 agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

FÍSEÁN DON RANG: Torthaí an Teastais Shóisearaigh eisithe faoi dheireadh

Gníomhaíocht 1:

Gníomhaíocht 2:

 • Déan iarracht na focail/frásaí thuas a chur in abairt de do chuid féin. 

Gníomhaíocht 3 – Ceisteanna Ginearálta:

 • Féach/Éist leis an mír físe faoi dhó agus déan iarracht na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt. 
 • Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.
 1. Cad é bunús na míre seo?
 2. Cad é an uimhir iolra den fhocal scrúdú? Féach ar d’fhoclóir póca nó teanglann.ie mura bhfuil an freagra agat.
 3. Céard a bhí le rá ag Maria Nic Dhonnacha?
 4. Cad a bhí le rá ag Pádraig Seosamh Ó Cualáin? 
 5. Cén fáth a luann Sinéad Nic Siofáin “folláine”?
 6. Céard í an sprioc atá ag an scoil dar le Sinéad?

Gníomhaíocht 4 – Líon na Bearnaí:

Gníomhaíocht 5 – Obair duit féin

 • Céard a cheapann tú féin faoi na hathruithe atá tagtha ar na hábhair ag leibhéal na Sraithe Sóisearaí? 
 • Déan cúpla pointe a scríobh agus ansin déan iad a roinnt leis an duine atá in aice leat. 

Fág freagra ar 'FÍSEÁN DON RANG: Torthaí an Teastais Shóisearaigh eisithe faoi dheireadh'