FÍSEÁN DON RANG: Suirbhé ar na meáin shóisialta

Féach ar an bpíosa físe seo ó TG4 agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

FÍSEÁN DON RANG: Suirbhé ar na meáin shóisialta

Gníomhaíocht 1:

Gníomhaíocht 2:

 • Déan iarracht na focail/frásaí thuas a chur in abair de do chuid féin. 

Gníomhaíocht 3 – Ceisteanna Ginearálta:

 • Féach/Éist leis an mír físe faoi dhó agus déan iarracht na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt. 
 • Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.
  1. Cén fáth ar deineadh an mhír seo? 
  2. Cad fáth a luaitear an tOireachtas? 
  3. Cén chaoi a ndearnadh an suirbhé seo? 
  4. Luaigh dhá cheann de na nithe dearfacha a tháinig chun cinn sa suirbhé. 
  5. Cad dó a thagraíonn an figiúr 78%?
  6. Cén fáth a luaitear an mhúinteoireacht?
  7. Cad deir na rannpháirtithe maidir lena bpáistí féin a thógáil le Gaeilge? 

Gníomhaíocht 4 – Líon na Bearnaí:

Gníomhaíocht 5 – Obair duit féin

 • Céard iad na tuairimí atá agat féin faoi thodhchaí na Gaeilge agus na Gaeltachta?
 • Déan focail agus frásaí a chuardach ar www.teanglann.ie agus www.focloir.ie. 
 • Déan an méid atá scríofa agat a roinnt le do pháirtí.
 • Bí cinnte go gcuireann tú an saothar i do Phunann Teanga. 

Fág freagra ar 'FÍSEÁN DON RANG: Suirbhé ar na meáin shóisialta'