FÍSEÁN DON RANG: Foclóir nua Béarla – Gaeilge seolta

Féach ar an bpíosa físe seo ó TG4 agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

Gníomhaíocht 1:

Gníomhaíocht 2:

 • Déan iarracht na focail/frásaí thuas a chur in abairt de do chuid féin.

Gníomhaíocht 3 – Ceisteanna Ginearálta:

 • Féach/Éist leis an mír físe faoi dhó agus déan iarracht na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.
 • Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.
 1. Cén bhaint atá ag an bhfigiúr 1,800 leis an scéal seo?
 2. Céard a tharla seasca bliain ó shin?
 3. Cén deis a thug an phaindéim do lucht an fhoclóra?
 4. Luaigh rud amháin a deir an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn.
 5. Cén fáth a luann an Teachta Dála Catherine Martin ateangairí?
 6. Cén praghas atá ar an bhfoclóir?
 7. Cad iad na tionscnaimh foclóra eile atá idir lámha?

Gníomhaíocht 4 – Líon na Bearnaí:

Gníomhaíocht 5 – Obair duit féin

 • Cén úsáid a bhaineann tú féin agus do chomhscoláirí as foclóirí sa seomra ranga Gaeilge? An úsáideann sibh foclóirí crua nó foclóirí digiteacha?
 • Déan focail agus frásaí a chuardach ar www.teanglann.ie agus www.focloir.ie.
 • Déan an méid atá scríofa agat a roinnt le do pháirtí.
 • Bí cinnte go gcuireann tú an saothar i do Phunann Teanga.

Fág freagra ar 'FÍSEÁN DON RANG: Foclóir nua Béarla – Gaeilge seolta'