Daltaí curtha abhaile ó dhá scoil i mbaile amháin i gCiarraí de bharr Covid-19

Cuireadh daltaí abhaile ó bhunscoil agus iarbhunscoil ar an mbaile céanna nuair a thángthas ar chásanna de Covid-19 i measc na ndaltaí

Daltaí curtha abhaile ó dhá scoil i mbaile amháin i gCiarraí de bharr Covid-19

Tá daltaí curtha abhaile ó dhá scoil ar an mbaile céanna i gCiarraí agus cásanna Covid-19 deimhnithe.
Bunscoil agus iarbhunscoil atá i gceist agus tuigtear gur sa bhaile céanna atá an dá scoil cé nach bhfuil siad ar an gcampas céanna.

Cuireadh dhá rang abhaile ón mbunscoil inniu agus roinnt cásanna den choróinvíreas deimhnithe inti.

Rang amháin a cuireadh abhaile ón iarbhunscoil. Fuair an scoil amach ar maidin go raibh toradh deimhneach faighte ag dalta amháin ar thástáil an choróinvíris sa scoile sin agus lorgaíodh comhairle ó Fheidhmeannacht na Seirbhise Sláinte.

Cuireadh abhaile na daltaí ar fad a bhí sa rang leis an té a bhfuil Covid-10 air curtha abhaile.

Cheana féin, chuir dhá bunscoil i mBaile Átha Cliath daltaí abhaile de bharr torthaí deimhneacha a bheith faighte ag daltaí sa scoil. Rang iomlán a cuireadh abhaile i gcás amháin agus páistí a raibh gartheagmháil acu leis an dalta a raibh Covid-19 air a cuireadh abhaile sa scoil eile.

Tá roinnt scoileanna i dTuaisceart Éireann tar éis ranganna a chur abhaile chomh maith de bharr an choróinvíris a bheith tolgtha ag dalta.

De réir threoirlínte an HSE, ní gá do rang iomlán féinleithlisiú nó fanacht amach ó dhaoine má bhíonn Covid-19 ar dhuine amháin sa rang. Ní gá ach do dhaoine a raibh gartheagmháil acu leis an duine sin fanacht amach ó dhaoine ar feadh coicíse agus dul i dteagmháil leis an dochtúir teaghlaigh le tástáil choróinvíris a lorg.

Fág freagra ar 'Daltaí curtha abhaile ó dhá scoil i mbaile amháin i gCiarraí de bharr Covid-19'