Ceathrar feisirí nuathofa a deir go labhróidh siad Gaeilge ‘go rialta’ i bParlaimint na hEorpa

Toghadh I dtoghcháin na hEorpa ceathrar den seachtar iarrthóirí a gheall go labhróidh siad Gaeilge sa Pharlaimint go rialta

Ceathrar feisirí nuathofa a deir go labhróidh siad Gaeilge ‘go rialta’ i bParlaimint na hEorpa

Deir ceathrar den 14 feisire Eorpach atá tofa chun ionadaíocht a dhéanamh ar Éirinn san AE go labhróidh siad Gaeilge sa Pharlaimint “go rialta” agus mar “ghnáthchleachtas”.

I dtoghlach an Deiscirt a toghadh triúr den cheathrar cainteoirí Gaeilge a bheidh sa chéad Pharlaimint eile san Aontas Eorpach, Seán Kelly (FG), Billy Kelleher (FF) agus Cynthia Ní Mhurchú (FF) agus i mBaile Átha Cliath a toghadh Aodhán Ó Ríordáin (LO).

Fágann sin gur toghadh ceathrar den seachtar iarrthóirí a dúirt le Conradh na Gaeilge roimh an toghchán go labhróidís Gaeilge sa Pharlaimint go rialta.

Cainteoirí Gaeilge an-líofa iad Seán Kelly, Cynthia Ní Mhurchú agus Aodhán Ó Ríordáin.

Tá dóthain Gaeilge ag Billy Kelleher chomh maith chun agallamh beo a dhéanamh leis na meáin chraolta Ghaeilge, an tslat tomhais a bhíonn ag Tuairisc chun líofacht polaiteoirí a mheas.

Labhair Seán Kelly agus Billy Kelleher Gaeilge le linn a dtréimhsí go dtí seo i bParlaimint na hEorpa.

Deir Kelly, Kelleher, Cynthia Ní Mhurchú agus Aodhán Ó Ríordáin go ndéanfaidh siad amhlaidh sa Pharlaimint nua.

Cinneadh mí an Mhárta seo caite nach mbeadh dualgas ar an bParlaimint seirbhísí iomlána aistriúcháin agus ateangaireachta a chur ar fáil i nGaeilge go dtí deireadh na bliana 2029 ar a luaithe.

Vótáladh san earrach síneadh go dtí deireadh an chéad téarma eile a chur le riail a fhágann nach gá na seirbhísí iomlána a chur ar fáil i nGaeilge agus i Máltais.

Easpa aistritheoirí agus ateangairí Gaeilge is cúis leis an gcinneadh gan seirbhísí uile na Parlaiminte a chur ar fáil i nGaeilge, a deirtear 

Dúirt Cynthia Ní Mhurchú go dtabharfadh sí tús áite don Ghaeilge dá dtoghfaí í agus dúirt sí gur chóir deireadh a chur láithreach leis an socrú “a fhágann ár dteanga náisiúnta ar leataobh in institiúidí an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil”.

“Má éiríonn liom a bheith tofa, geallaim go dtabharfar tús áite do vóta nua i bParlaimint na hEorpa maidir le soláthar ateangaireachta Gaeilge sa Pharlaimint, chun deireadh a chur leis an maolú ar sholáthar na seirbhíse seo go 2029, agus chun a chinntiú go gcuirfear deireadh le constaicí d’ateangairí a fhostú le Gaeilge.

“Is mór an náire é an maolú seo. Céim siar arís í don Ghaeilge agus ní chuirfidh mé suas le díghrádú na teanga a thuilleadh.”

As an 40 iarrthóir a thug freagra ar shuirbhé réamhthoghcháin Chonradh na Gaeilge, ní raibh ach seachtar a thug le fios go mbeadh siad in ann agus sásta an Ghaeilge a labhairt go rialta sa Pharlaimint agus go mbainfeadh siad úsáid as an teanga mar ghnáthchleachtas.

Tá 14 feisire Eorpach tofa i dtoghlaigh na hÉireann. Sa Deisceart, toghadh Seán Kelly (FG), Billy Kelleher (FF), Michael MacNamara (NS) agus Kathleen Funchion(SF) agus Cynthia Ní Mhurchú (FF). I Lár Tíre-an tIarthuaisceart toghadh Luke ‘Ming’ Flanagan (NS), Barry Cowen (FF), Nina Carberry (FG), Maria Walsh (FG) agus Ciarán Mullooly (NS).

I mBaile Átha Cliath, toghadh Barry Andrews (FF), Regina Doherty (FG), Lynn Boylan (SF) agus Aodhán Ó Ríordáin (LO).

Fág freagra ar 'Ceathrar feisirí nuathofa a deir go labhróidh siad Gaeilge ‘go rialta’ i bParlaimint na hEorpa'

  • Pádraig

    Is é an trua nach bhfuil Gaeilge ag Maria Walsh ar cainteoir dúchais as Conamara í a máthair.

    Maidir leis an srian ar na seirbhísí teanga san AE, baineann sé sin leis an easpa daoine oilte le Gaeilge. Ní ar an AE atá an locht.

  • Conán Maol

    Scéal osreálaíoch ar fad é an hurlamáboc go léir faoin Ghaeilge san AE nuar nach labhairtear í ach go hannamh i Leinster House, sa Seanad ach go háirithe.