GAILEARAÍ: Teastais teanga bronnta ag Gaelchultúr ar oibrithe san earnáil phoiblí

Ag ócáid a bhí ar siúl i gColáiste na hÉireann/Gaelchultúr le déanaí, bronnadh Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil (TGG) ar fhostaithe de chuid na hearnála poiblí. Ag an ócáid chéanna, sheol Seosamh Ó Murchú, Eagarthóir Sinsearach an Ghúim, an ceathrú eagrán de ghraiméar Ghaelchultúir, 'Gramadach gan Stró!'

GAILEARAÍ: Teastais teanga bronnta ag Gaelchultúr ar oibrithe san earnáil phoiblí
MIP_66796_068
Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir, ag bronnadh bláthanna ar Shiobhán Patten mar aitheantas ar an éacht atá déanta aici mar mhúinteoir ar go leor cúrsaí éagsúla de chuid an Teastais sa Ghaeilge Ghairmiúil

 

MIP_66796_134
Oilibhéar de Búrca ón Roinn Oideachais agus an Dr Éamonn Ó hOgáin ag ócáid seolta Gramadach gan Stró! (Eagrán 4)

 

 

MIP_66796_131
Aodh Ó Gallchóir, Bainisteoir Sainchúrsaí Gaeilge Ghaelchultúir, Diarmuid Ó Mathúna, Bainisteoir Forbartha Gnó Ghaelchultúir agus Darren Ó Rodaigh, Stiúrthóir Tráchtála Ghaelchultúir

 

MIP_66796_046
Pádraig Ó Beaglaoich, COGG, agus Adrian Kelly, Tithe an Oireachtais, ag ócáid bhronnta an Teastais sa Ghaeilge Ghairmiúil

 

MIP_66796_122
Caitlín Nic Íomhair, Mac Léinn PhD i gColáiste na Tríonóide ag labhairt le Reuben Ó Conluain, múinteoir Gaeilge i gColáiste Alexandra, Baile Átha Cliath

 

MIP_66796_114
Fionnuala Nic Pháidín, múinteoir le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr ag labhairt le Córa de Paor, Oifigeach Allamuigh ag Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin, Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

 

MIP_66796_032
Bríd Uí Ogáin agus an Dr Liam Mac Amhlaigh ag ócáid bhronnta an Teastais sa Ghaeilge Ghairmiúil

 

MIP_66796_109
Ócáid seolta Gramadach gan Stró! (Eagrán 4) i gColáiste na hÉireann/Gaelchultúr

 

MIP_66796_106
(Ó chlé) Dáire-Proinsias Mac Gormáin, mac léinn iarchéime le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr, ag labhairt le Breda Ní Mhaoláin agus Maeve Eason ó Rannóg an Aistriúcháin

 

MIP_66796_027
Muireann Ní Mhóráin, Príomhfheidhmeannach COGG, agus Seosamh Ó Murchú, Eagarthóir Sinsearach an Ghúim, ag ócáid bhronnta an Teastais sa Ghaeilge Ghairmiúil

 

MIP_66796_018
Diarmuid Ó Mathúna, Bainisteoir Forbartha Gnó Ghaelchultúir, ag bronnadh an Teastais sa Ghaeilge Ghairmiúil, Leibhéal 5, ar Bharra Ó Nualláin ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

 

MIP_66796_098
Finbar McDonnell agus Eoghan Mac Gearailt, foghlaimeoirí le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr ag labhairt leis an Dr Róisín Adams, Bainisteoir Forbartha Curaclaim Ghaelchultúir

 

MIP_66796_087
Múinteoirí de chuid Choláiste na hÉireann/Gaelchultúr

 

MIP_66796_016
Diarmuid Ó Mathúna, Bainisteoir Forbartha Gnó Ghaelchultúir, ag bronnadh an Teastais sa Ghaeilge Ghairmiúil, Leibhéal 5, ar Angela Ó Floinn ón Roinn Sláinte

 

MIP_66796_084
Seosamh Ó Murchú, Eagarthóir Sinsearach an Ghúim, agus Éamonn Ó Dónaill, údar Gramadach gan Stró! (Eagrán 4)

 

MIP_66796_002
Niamh Ní Chadhla, Riarthóir Acadúil Ghaelchultúir, ag labhairt ag ócáid bhronnta an Teastais sa Ghaeilge Ghairmiúil

 

MIP_66796_064
Ócáid seolta Gramadach gan Stró! (Eagrán 4) i gColáiste na hÉireann/Gaelchultúr

 

 

MIP_66796_058
Seosamh Ó Murchú, Eagarthóir Sinsearach an Ghúim

 

 

Fág freagra ar 'GAILEARAÍ: Teastais teanga bronnta ag Gaelchultúr ar oibrithe san earnáil phoiblí'