GAILEARAÍ: Teacht le chéile na nGael ag seimineár na nOifigeach Gaeilge in UCD

Casadh oifigigh Ghaeilge ó ollscoileanna na hÉireann agus na hAlban ar a chéile i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath ag an deireadh seachtaine le haithne a chur ar a chéile agus le smaointe agus tuairimí a mhalartú faoi chás a dteangacha Pictiúir: Colm Mahady/Fennells Photography

Lowri Angharad Hughes, Stiúrthóir ar an bPlean Gàidhlig Ollscoil Bangor, An Bhreatain Bheag), Aonghus Dwane, Oifigeach na Gaeilge,Coláiste na Tríonóide, Ciara Considine, Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh, Alasdair Mac Caluim, Oifigear Leasaidh Gàidhlig, Parlaimint na hAlban, Ashling Harteveld, Oifigeach Gaeilge Cúnta, Bord na Gaeilge,An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Orla Bradshaw, Oifigeach Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, Bria Mason, Oifigear Gàidhlig, Ollscoil Dhún Éideann, Deirdre Ní Loingsigh, Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh, Siobhán Seoige, Oifigeach na Gaeilge, Coláiste Phádraig agus Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Caitríona Breathnach, Oifigeach na Gaeilge, Coláiste Mhuire Gan Smál, Fiona Dunn, Oifigear Gàidhlig, Ollscoil Ghlaschú , Clár Ní Bhuachalla, Oifigeach Gaeilge, Bord na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Lowri Angharad Hughes, Stiúrthóir ar an bPlean Gàidhlig Ollscoil Bangor, An Bhreatain Bheag), Aonghus Dwane, Oifigeach na Gaeilge,Coláiste na Tríonóide, Ciara Considine, Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh, Alasdair Mac Caluim, Oifigear Leasaidh Gàidhlig, Parlaimint na hAlban, Ashling Harteveld, Oifigeach Gaeilge Cúnta, Bord na Gaeilge,An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Orla Bradshaw, Oifigeach Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, Bria Mason, Oifigear Gàidhlig, Ollscoil Dhún Éideann, Deirdre Ní Loingsigh, Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh, Siobhán Seoige, Oifigeach na Gaeilge, Coláiste Phádraig agus Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Caitríona Breathnach, Oifigeach na Gaeilge, Coláiste Mhuire Gan Smál, Fiona Dunn, Oifigear Gàidhlig, Ollscoil Ghlaschú, Clár Ní Bhuachalla, Oifigeach Gaeilge, Bord na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

 

Clár Ní Bhuachalla, Oifigeach Gaeilge, Bord na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Éamonn Ó Bróithre, Oifig an Choimisinéara Teanga, An tOllamh Micheál Ó Dochartaigh, Cathaoirleach Bhord na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath, Fiona Dunn, Oifigear Gàidhlig, Ollscoil Ghlaschú, Albain
Clár Ní Bhuachalla, Oifigeach Gaeilge, Bord na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Éamonn Ó Bróithre, Oifig an Choimisinéara Teanga, An tOllamh Micheál Ó Dochartaigh, Cathaoirleach Bhord na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath agus Fiona Dunn, Oifigear Gàidhlig, Ollscoil Ghlaschú, Albain

 

Dónal Ó Céilleachair (Rúnaí, Coláiste na nGael, Londain, Sasana) agus Éamonn Ó Dónail (Stiúrthóir Oideachais, Gaelchultúr Teoranta)
Dónal Ó Céilleachair, Rúnaí, Coláiste na nGael, Londain, Sasana agus Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais, Gaelchultúr Teoranta

 

Alison Buk (Mac léinn Doctúireachta agus Iar-reachtaire ar Chomann Ceilteach, Ollscoil Dhún Éideann), Bria Mason (Oifigear Gàidhlig, Ollscoil Dhún Éideann) agus Ashling Harteveld (Oifigeach Gaeilge Cúnta, Bord na Gaeilge , An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath)
Alison Buk, mac léinn Doctúireachta agus Iar-Reachtaire ar Chomann Ceilteach, Ollscoil Dhún Éideann, Bria Mason, Oifigear Gàidhlig, Ollscoil Dhún Éideann)agus Ashling Harteveld, Oifigeach Gaeilge Cúnta, Bord na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

 

Dr Pól Ó Cainín (An Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta-COGG) agus An Comhollamh Tina Hickey (Scoil na Siceolaíochta, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath)
Dr Pól Ó Cainín, An Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta-COGG, agus An Comhollamh Tina Hickey, Scoil na Siceolaíochta, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

 

Ursula Ní Shabhaois (Conradh na Gaeilge, Éire), Ciaráin Ó Braonáin (Iarchéimí Teangeolaíochta, Coláiste na Tríonóide agus Teagascóir le Bord na Gaeilge UCD) agus Paula Mervin ( Pobal Gaeilge Cúig Déag)
Ursula Ní Shabhaois, Conradh na Gaeilge, Éire, Ciarán Ó Braonáin, iarchéimí teangeolaíochta, Coláiste na Tríonóide agus Teagascóir le Bord na Gaeilge UCD agus Paula Melvin, Pobal Gaeilge Cúig Déag

 

Dr. Deirdre Ní Loingsigh ( Stiúrthóir, Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh) & Janni Diaz, Oifigear Leasachaidh Cànain, Sabhal Mòr Ostaig, Ollscoil na Gaeltachta agus na nOileán, Albain)
Dr. Deirdre Ní Loingsigh, Stiúrthóir, Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh agus Janni Diaz, Oifigear Leasachaidh Cànain, Sabhal Mòr Ostaig, Ollscoil na Gaeltachta agus na nOileán, Albain

 

 Siobhán Seoige (Oifigeach Gaeilge, Coláiste Phádraig/Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath) & Fiona Dunn ( Oifigear Gàidhlig, Ollscoil Ghlaschú, Albain)
Siobhán Seoige, Oifigeach Gaeilge hColáiste Phádraig/Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus Fiona Dunn Oifigear Gàidhlig, Ollscoil Ghlaschú, Albain

 

 An tOllamh Máire Ní Annracháin ( Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis UCD),  Dr Niamh Ní Shiadhail ( Léachtóir le Gaeilge, Ollscoil Uppsala, An tSualann) & Dr Lowri Angharad Hughes (Stiúrthóir ar Phlean Teanga Ollscoil Bangor, An Bhreatain Bheag) Picture Colm Mahady / Fennells - Copyright© Fennell Photography 2016
An tOllamh Máire Ní Annracháin, Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis UCD, Dr Niamh Ní Shiadhail, Léachtóir le Gaeilge, Ollscoil Uppsala, An tSualann agus Dr Lowri Angharad Hughes, Stiúrthóir ar Phlean Teanga Ollscoil Bangor, An Bhreatain Bheag.

 

Caitríona Breaathnach, (Oifigeach na Gaeilge, Coláiste Mhuire gan Smál, Ollscoil Luimnigh), Dr John Walsh (Léachtóir le Gaeilge, Scoil na dTeangacha, na Litríochtaí agus na gCultúr, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh), An Comhollamh Tina Hickey (Scoil na Siceolaíochta, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath)
Caitríona Breaathnach, Oifigeach na Gaeilge, Coláiste Mhuire gan Smál, Ollscoil Luimnigh, Dr John Walsh Léachtóir le Gaeilge, Scoil na dTeangacha, na Litríochtaí agus na gCultúr, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus an Comhollamh Tina Hickey, Scoil na Siceolaíochta, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

 

Dr.Alasdair MacCaluim (Oifigear Sheirbheisean Gàidhlig, Parlaimint na h-Alban) & Christy Box (Mac léinn, Ollscoil Lár Florida, Stáit Aontaithe Mheirceá)
Dr. Alasdair MacCaluim, Oifigear Sheirbheisean Gàidhlig, Parlaimint na h-Alban, agus Christy Box, mac léinn, Ollscoil Lár Florida, Stáit Aontaithe Mheirceá

 

 Ursula Ní Shabhaois (Conradh na Gaeilge, Éire) & Terri Lynk (Coláiste na nGael, Sasana) Picture Colm Mahady / Fennells - Copyright© Fennell Photography 2016
Ursula Ní Shabhaois, Conradh na Gaeilge, agus Terri Lynk Coláiste na nGael, Sasana

 

Dr Radvan Markus (Léachtóir le Gaeilge, Ollscoil Séarlais, Prág, Poblacht na Seice), Claire Ní Mhuirthile,( Teagascóir & Riarthóir, Ionad na Gaeilge Labartha, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh) Dónal Ó Braonáin (Príomhfheidhmeannach, Acadamh na hOllscoilíochta Gaeilge)
Dr Radvan Markus, Léachtóir le Gaeilge, Ollscoil Séarlais, Prág, Poblacht na Seice, Claire Ní Mhuirthile, Teagascóir agus Riarthóir, Ionad na Gaeilge Labartha, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh agus Dónal Ó Braonáin Príomhfheidhmeannach Acadamh na hOllscoilíochta Gaeilge

 

Dr. Janet Muller (Príomhfheidhmeannach Pobal; Scátheagras Pobal na Gaeilge, ), Christy Box (Mac léinn le hOllscoil Lár Florida, Stáit Aontaithe Mheirceá) & Janni Diaz, (Oifigear Leasachaidh Cànain, Sabhal Mòr Ostaig, Ollscoil na Gaeltachta agus na nOileán, Albain)
Dr. Janet Muller (Príomhfheidhmeannach Pobal, Scátheagras Pobal na Gaeilge, Christy Box, mac léinn le hOllscoil Lár Florida, Stáit Aontaithe Mheirceá agus Janni Diaz, Oifigear Leasachaidh Cànain, Sabhal Mòr Ostaig, Ollscoil na Gaeltachta agus na nOileán, Albain

Fág freagra ar 'GAILEARAÍ: Teacht le chéile na nGael ag seimineár na nOifigeach Gaeilge in UCD'