GAILEARAÍ: Cuairt ar theach cónaithe i gConamara a uasghrádaíodh faoin Scéim Éifeachtúlachta Fuinnimh

D'eagraigh an Clár Éifeachtach Fuinnimh seisiún comhairleoireachta i gcomhar leis an gcomhlacht KORE Retrofit faoi uasghrádu tithe agus na deontais atá ar fáil chuige in Halla na Tulaí, Conamara. Bhí deis ann cuairt a thabhairt ar theach cónaithe a bhí uasghrádaithe chomh maith. Pictiúir: Seán Ó Mainnín

Christine O’Gorman ag a teach fuinneamh-éifeachtach, nuadheisithe i mBaile na hAbhann, Conamara. Rátáil fuinnimh G a bhíodh ag an seanteach seo ach tá rátáil A3 aige de bharr na n-oibreacha

 

Cuairt ar an teach athchóirithe teolaí

 

John B Smyth, Bainisteoir Tionscnaimh, KORE Retrofit ag caint faoi éifeachtúlacht fuinnimh. Rinneadh uasghrádú ar insliú, aerú, fuinneoga, doirse, soilse agus córas teasa an tí.

 

Christine O’Gorman, ag taispeáint teocht 24 céim sa teach ag deireadh an fhómhair. Ní chosnaíonn fuinneamh uile an tí ach  €1,000 in aghaidh na bliana uirthi anois.

 

Caidéal teasa taobh amuigh den teach

 

John B Smyth, KORE Retrofit ag insint faoin gcóras teasa

 

Christine O’Gorman ag caint faoin athchúrsáil teasa ina teach cónaithe

 

Leac fuinneoige polaistiréine

 

Áiléar inslithe

 

Cruinniú eolais faoi scéim nua fuinnimh i Halla na Tulaí

 

Foirmeacha iontrála agus eolas á scrúdú go mion roimh thús an chruinnithe

 

Ceisteanna á bhfreagairt

 

Eolas faoin gClár Éifeachtach Fuinnimh

 

Lugh Ó Braonáin, Comharchumainn Fuinnimh; Eilís Ní Lochnáin, Comhairle Cheantar na nOileán; Pádraic Barrett, innealtóir agus measúnóir Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (BER); Christine O’Gorman, úinéir teach cónaithe uasghrádaithe; John B Smyth, Bainisteoir Tionscnaimh KORE Retrofit agus Patrick McHugh, ó choiste Chlár Éifeachtach Fuinnimh

 

Eilís Ní Lochnáin, Cathaoirleach Chomhairle Cheantar na nOileán ag cur tús leis an gcruinniú

 

An-suim á léiriú sa scéim Fuinneamh Éifeachtach

 

Patrick McHugh, ón gcoiste Clár Éifeachtach Fuinnimh

 

Pádraic Barrett, innealtóir a dhéanann measúnú ar an Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (BER)

 

Lugh Ó Braonáin, Comharchumainn Fuinnimh na hÉireann

 

Richard Duggan, Western Motors agus carr leictreach Volkswagen Golf á thaispeáint aige

Fág freagra ar 'GAILEARAÍ: Cuairt ar theach cónaithe i gConamara a uasghrádaíodh faoin Scéim Éifeachtúlachta Fuinnimh'