GAILEARAÍ: Damhsa, dráma agus ceol ag oscailt oifigiúil Ghaelscoil de hÍde, Órán Mór, Gaillimh

Bhí slua mór in Órán Mór na Gaillimhe inniu nuair a osclaíodh Gaelscoil de hÍde go hoifigiúil. Bhí an craoltóir Micheál Ó Muircheartaigh i láthair chomh maith leis an ribín a ghearradh. Pictiúir: Tuairisc.ie/Seán Ó Mainnín

GAILEARAÍ: Damhsa, dráma agus ceol ag oscailt oifigiúil Ghaelscoil de hÍde, Órán Mór, Gaillimh
Gaelscoil nua de hÍde lá a hoscailte

 

Daltaí agus cuairteoirí ag an oscailt

 

Daltaí gealgháireacha na Gaelscoile nua

 

Fáilte á cur ag an bpríomhoide Mait Ó Brádaigh roimh an slua

 

Micheál Ó Muircheartaigh ag éisteacht le ceol na bpáistí

 

Guí an phobail

 

 

An tUrramach Gary Hastings agus an tAthair Micheál Mac Gréil ag beannú na scoile

 

An tAthair Micheál McGréil ag beannú na scoile

 

Cór Rang 5 i mbun ceoil

 

Cór Rang 5

 

An Teachta Dála neamhspleách, Catherine Connolly ag taifeadadh na hócáide. In aice léi tá Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge, Julian de Spáinn

 

Ag baint sult as dráma na ndaltaí, ‘Na Trí Mhuicíní i Stáisiún na nGardaí’

 

Súil ghéar á coinneáil ar na himeachtaí

 

An tUrramach Hastings ar an bhfliúit, ag tionlacan an damhsa

 

Triúr iarphríomhoidí ar an scoil leis an Athair Mac Gréil: Sé Ó Siúradáin, Máirín Ní Chartúir agus Karen Ní Bhrógáin

 

Micheál Ó Muircheartaigh ag labhairt leis na daltaí agus na cuairteoirí

 

An riibín gearrtha agus an scoil oscailte go hoifigiúil

 

Scaoiltear balúin

 

Na páistí ag gáire faoi fhilleadh na mbalún ar an scoil

 

Micheál Ó Muircheartaigh, an tUrramach Gary Hastings agus an tAthair Micheál Mac Gréil – triúr  a bhí ag oscailt na seanscoile i 1994 chomh maith

 

Pictiúr de Dhubhghlas de hÍde ar an mballa taobh istigh