GAILEARAÍ: Cé a bhí ag an mBál? Ceiliúradh déanta ag lucht páirte an ghaeloideachais ar 25 bliain den Fhoras Pátrúnachta…

Bhailigh slua breá de lucht páirte an ghaeloideachais le chéile in Óstán an Carton House, Cill Dara, Dé Sathairn agus ceiliúradh á dhéanamh ag bál an Fhorais Phátrúnachta ar 25 bliain a bhunaithe. Pictiúir: Seán Ó Mainnín

Niamh Ní Mhurchú, Gaelscoil Bhrian Boróimhe, Baile Átha Cliath agus Máirin Ní Bhaoill-Fhionnagáin, Gaelscoil Uí Chéadaigh, Bré

 

Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí, An Foras Patrúnachta

 

Seámus Ó Ceanainn, Cathaoirleach, An Foras Pátrúnachta

 

Breandán Mac Cormaic, Iarstiúrthóír, An Foras Pátrúnachta

 

Bronnadh speisialta ar Chormac McCashin

 

Emer Ní Fhoghlú, Gaelscoil na Ríthe, Domhnach Seachnaill agus Bláthna Ní Éabhróid, Gaelscoil An Chuilinn, Baile Átha Cliath

 

Siobhán agus Aisling Seoighe

 

Esther Göbl Uí Nualláin agus Niall Ó Murchadha

 

Vivian Uíbh Eachach, duine bunaitheoirí an Fhorais, agus Séamus Ó Súilleabháin, iarstiúrthóir

 

Daithí Ó Maolchoille agus Joe Mac Suibhne

 

Enda McKenna, Cathaoirleach, agus Ruth MacAdaim, príomhoide, Gaelscoil Shliabh Rua

 

Cáit Ní Shé agus Conchúr Ó hÓgáin, Gaelcholáiste Phort Láirge

 

Marie Dunphy, Cathaoirleach, Gaelscoil Chill Mhantáin agus Rita Ní Thuathail, Príomhoide, Gaelscoil na gCloch Liath

 

Colette Bennett, bord bainistíochta agus Norah Harpur, príomhoide, Meánscoil Gharmain

 

Lorcán Ó hUadhaigh, cathaoirleach, Inis Corthaidh; Áine Nic an tSíthigh, príomhoide, Gaelscoil Lios na nÓg agus Siobhán Coen

 

Ciara Nic Mhaghnusa, Gaelscoil Thulach na nÓg; Hilda de Róiste agus Róise Uí Labhraidh, Gaelscoil Phádraig, Baile Breac

 

Máirín Ní Chiardha, Gaelscoil Uí Choimín, Cill Rois agus Bríd Ní Chomhraí

 

Amanda Ní Dhuibhir, Gael-Choláiste Chill Dara agus Finola Nic An Iomaire, Gaelscoil Nás na Ríogh

 

Póla Ní Chnnsealaigh, Gaelscoil Éadan Doire agus Yvonne Ní Mhurchú, ROS

 

Máíre Uí Shé, Gaelscoil an Chaisleáin, Baile an Chollaigh; Michael O’Shea agus Dermot Ó Ruairc, Gaelscoil Eiscir Riada, Leamhchán

 

Máírín Ní Chéileachair, Gaelscoil na Fuinseoige; Maedhbh Daltún, Coláiste Ghlór na Mara, Baile Brigín agus Joe Ó Nualláin, Cathaoirleach Ghaelscoil Eiscir Riada, Leamhchán

 

Pilib Mistéil, Bunscoil an tSléibhe Dhuibh; Liam Ó Flannagáin, Comhairle na Gaelscolaíochta; Pilib Ó Ruanaí, Iontaobhas na Gaelscolaíochta agus Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach, Foras na Gaeilge

 

Caoimhín Ó hEaghra agus a bhean chéile, Niamh

 

John Irwin, ACCS; Breda Corr, NABMSE agus Gary Ó Donnchadha, leas-phríomhchigire, Roinn Oideachais agus Scileanna

 

Deaglán Ó Deargáin, príomhoide, Eoin Ó Luasa, cathaoirleach, Gaelscoil an Ghoirt Álainn, Corcaigh, agus John Seery, Inis, Co an Chláir

 

Dónall Ó Conaill agus Lorcán Mac Gabhann, Glór na nGael

 

Fág freagra ar 'GAILEARAÍ: Cé a bhí ag an mBál? Ceiliúradh déanta ag lucht páirte an ghaeloideachais ar 25 bliain den Fhoras Pátrúnachta…'

  • Séamus Jim Ó Ceanainn

    Comhghairdeachas arís le gach duine a bhunaigh, a threoraigh agus a rith Foras Pátrúnachta agus a chuid scoileanna thar na mblianta, idir stiúrtheoirí, oifigigh, cathaoirligh, baill boird , príomhoidí, tuismitheoirí agus daltaí . Is léir go bhfuil neart trí ‘cur le chéile’!