GAILEARAÍ: ‘An Reiviú’ seolta agus Gradam Scoláireacht Mhic Dhonncha bronnta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Sheol Uachtarán OÉG, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh, an iris ar líne, An Reiviú, i dTéatar Chearbhalláin san ollscoil le déanaí. Bhronn Cathaoirleach Bhord Fhoras na Gaeilge, Pól Ó Gallchóir, Scoláireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha ag an ócáid chéanna. Pictiúir: Seán Ó Mainnín

Christian Flynn, Tuaim, agus Baba Nic Dhonncha, Leitir Calaidh, Leitir Móir, eagarthóírí an seachtú heagrán den iris ar líne Reiviú. Bronnadh Scoláireacht Mhic Dhonncha ar Christian chomh maith

 

An tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh, Uachtarán Ollscoil an hÉireann, Gaillimh

 

Ag an seoladh

 

An iris Léann Teanga, An Reiviú, á seoladh ag an Ollamh Ciarán Ó hÓgartaigh, Uachtarán Ollscoil an hÉireann, Gaillimh

 

An Dr Dorothy Ní Uigín, Riarthóir Theagasc na Gaeilge, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge

 

Pól Ó Gallchóir, Cathaoirleach Bhord Fhoras na Gaeilge

 

Gradam Scoláireacht Mhic Dhonncha 2018-2019 á bhronnadh ar Christian Flynn ag Pól Ó Gallchóir, Cathaoirleach Bhord Fhoras na Gaeilge

 

Gradam Fhoras na Gaeilge don Tionscadal is Fearr i mbliain na céime 2018-2019 á bhronnadh ar Shionainn Ni Ghréacháin ag Pól Ó Gallchóir, Cathaoirleach Bhord Fhoras na Gaeilge

 

Gradam Fhoras na Gaeilge don Tionscadal is Fearr i mbliain na céime 2018-2019 á bhronnadh ar Fhiona Ní Fhátharta ag Pól Ó Gallchóir

 

Séamus Ó Coileáin, Feidhmeannach Aistriúcháin, Áras na Gaeilge

 

Caitlín Nic an Ultaigh, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus Peig Mhic Dhonncha, baintreach Sheosaimh Mhic Donncha

 

An Dr Éamon Ó Cofaigh, Mary Geraghty agus Helen Conlon

 

Seathrún Ó Tuairisg, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Carna, lena mhac Jack (5 mhí)

 

Séamas Ó Concheanainn, Bainisteoir Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge i gCarna agus Anna Davitt, Clárbhainisteoir Cumarsáide, Margaíochta & Feasachta, Foras na Gaeilge

 

Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, agus an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh, Uachtarán Ollscoil an hÉireann, Gaillimh

 

Christian Flynn agus Baba Nic Dhonncha, a bhí ar an gcoiste eagarthóireachta, agus ábhar grinn aimsithe acu san iris

 

Molly Ní Cheallaigh agus í an-bhródúil as tionscadal a haintín, Sionainn Ní Ghréacháin

 

Siobhán Ni Chualáin, Tomás Ó Maolalaidh agus Hugh Rowland, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge

 

Fiona Ní Fhátharta agus Ellen Corbett

 

An Dr Lillis Ó Laoire, Quinton Beck, An Dr Seán Mac Corraidh, Padaí De Bléine agus an tOllamh Tadhg Ó hIfearnáin

 

Fág freagra ar 'GAILEARAÍ: ‘An Reiviú’ seolta agus Gradam Scoláireacht Mhic Dhonncha bronnta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh'