GAILEARAÍ: Pictiúir an Phobail — ‘Cé’

Gailearaí de na pictiúir is fearr a sheol ár léitheoirí chugainn

GAILEARAÍ: Pictiúir an Phobail — ‘Cé’

Iarradh ar léitheoirí Tuairisc.ie a gcuid pictiúr féin a sheoladh chugainn ag nuacht@tuairisc.ie faoin téama ‘Cé’.

Seo thíos gailearaí de na pictiúir is fearr linn.

An tseachtain seo, tá muid ag iarraidh oraibh bhur bpictiúir faoin téama ‘Samhradh’ a sheoladh chugainn. Cuirigí chugainn pictiúir de chomharthaí sóirt an tsamhraidh – grian an aoibhnis, uachtar reoite, bolg le gréin, dathanna an tsamhraidh, srl

Bí cinnte go gcuirfidh tú d’ainm a lua leis an bpictiúr chomh maith leis an áit ar tógadh é, agus d’ainm úsáideora Instagram má tá ceann agat. Féadfar na pictiúir a aimsiú ar Instagram faoin haischlib #picphobail.

 

An Cladach, Gaillimh. Pictiúr: Peigí Ní Chonghaile

 

Caisleán an Rois, Cill Airne. Pictiúr: Pól Ó Ceannard

 

Cé Ros Eo, Contae Átha Cliath. Pictiúr: Alex Mac Seóin

 

Céibhín Theach an tSalainn, Caorán na gCearc, Baile na hAbhann, Contae na Gaillimhe. Pictiúr: Eoin Ó Riain

 

Cé Dhún Riachan, Caiseal, Contae na Gaillimhe. Pictiúr: Emer Ní Ríogáin